Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Μια απάντηση από την Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας, Φλωρίων, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα (Αποπηγάδι) σχετικά με τις θέσεις υποψηφίων και κομμάτων για τις Β. ΑΠΕ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΒΑΠΕ
   
1.Οσον αφορά το κόμμα των Οικολόγων Πρασίνων :

Με έκπληξη και απορία διαπιστώσαμε την χαοτική διαφορά  ανάμεσα στις επίσημες θέσεις του κόμματος των Οκολόγων Πράσινων σχετικά με τις ΑΠΕ και στην απάντηση στελέχους του κόμματος   (αναρτήθηκε στο ιστολόγιο ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://vounakaieleftheria.blogspot.com/2012/05/blog-post_05.html ), για την στάση των Οικολόγων Πράσινων η οποία, «όπως διατυπώνεται στο προεκλογικό τους φυλλάδιο στην Κρήτη», φαίνεται να συμφωνεί  με τις θέσεις του Παγκρητίου Δικτύου κατά βΑΠΕ.

Ανατρέχοντας, όμως, στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος των Οικολόγων Πράσινων, διαπιστώνουμε ότι πολλές από τις θέσεις τους είναι σαφώς ενάντιες στους στόχους, τους αγώνες και τα οράματα του Παγκρητίου Δικτύου αγώνα κατά βΑΠΕ (Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικές από αυτές τις θέσεις στο τέλος του μηνύματος και σας παρακαλούμε  να τις διαβάσετε προσεκτικά  και να ανατρέξτε στην σχετική ιστοσελίδα τους για επιβεβαίωση).

Από όσο γνωρίζουμε το κόμμα των Οικολόγων Πράσινων είναι πανελλήνιο και οι θέσεις και δεσμεύσεις τους είναι ενιαίες, καθορίζονται από την κεντρική πολιτική του κόμματος και προφανώς δεσμεύουν τα στελέχη και τους υποψηφίους του.

Με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση που έχουμε για τον Αριστείδη, ας μας εξηγήσουν οι υποψήφιοι των Οκ. Πρ. τι ακριβώς συμβαίνει. Άλλες θέσεις έχουν στην Κρήτη και άλλες στην υπόλοιπη Ελλάδα;  Τα στελέχη και οι υποψήφιοι μπορούν, αναλόγως της περιοχής και των συνθηκών (π.χ. προεκλογική περίοδος) να εκφράζουν διαφορετικές θέσεις από τις επίσημες θέσεις του κόμματος; 


2. Όσον αφορά τους υποψηφίους άλλων κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ)

Τι εννοούν άραγε οι υποψήφιοι που απάντησαν «Δε νομίζω πως χρειάζεται να διευκρινίσω πως είμαι ήδη δεσμευμένος...»;

Το κόμμα που εκπροσωπούν, ειδικά σε θέματα όπως τα Υβριδικά με αντλησιοταμίευση  ή  της Συνεταιριστικής Ανανεώσιμες δεσμεύτηκε και πως;  Γιατί σαφείς και ξεκάθαρες δεσμεύσεις δεν διαβάσαμε ούτε στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ (από την επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος)


Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Απλό και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο και οικονομικά κίνητρα για την αδειοδότηση και εγκατάσταση έργων ΑΠΕ. Δημιουργία περιφερειακών γραφείων τεχνολογικής και αδειοδοτικής στήριξης μικρών επενδυτών στις ΑΠΕ.
 • Η χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ θα πρέπει να γίνεται βάσει του κριτηρίου της φέρουσας ικανότητας και γιο το σκοπό αυτό το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ είναι το κατάλληλο εργαλείο.*** Θα πρέπει παράλληλα όμως να επικαιροποιηθεί και διορθωθεί βάσει της εμπειρίας που συσσωρεύεται. Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του  τόσο από τους φορείς των έργων όσο και από τις υπηρεσίες που γνωμοδοτούν ή αδειοδοτούν. Τέλος για την ουσιαστική προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων επείγει να γίνουν σημαντικά βήματα στον τομέα της ποιότητας των περιβαλλοντικών μελετών, αλλά και της αξιολόγησης τους από τις αρμόδιες αρχές.
 • Το σημαντικότερο και πλέον επείγον πρόβλημα σήμερα για όλες τις τεχνολογίες και κλίμακες ΑΠΕ είναι η έλλειψη χρηματοδότησης λόγω της οικονομικής κρίσης. Στα πλαίσια ενός αναπτυξιακού αλλά και βιώσιμου προγράμματος εξόδου της χώρας από την κρίση, οι ΑΠΕ πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει στο επίσημο πρόγραμμα προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας να περιληφθεί σαφής διασφάλιση του Συστήματος Εγγυημένων Τιμών, στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ταυτόχρονα πρέπει να υποστηριχθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ειδικά για την χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ με επιπλέον ρευστότητα ή εγγύηση των σχετικών δανείων.
 • Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της στόχευσης της νέας περιφερειακής πολιτικής μετά το 2013, ώστε να περιλαμβάνει σημαντική συμμετοχή των ΑΠΕ. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων που θα ευνοούν την δημιουργία πολυμετοχικών εταιρειών ΑΠΕ με συμμετοχή των ΟΤΑ, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και  πολιτών, και θα καθιστούν αποδοτικά τα συστήματα ΑΠΕ μικρής κλίμακας.
 • Έγκαιρη κατασκευή όλων των απαραίτητων αναβαθμίσεων του ηλεκτρικού συστήματος, ώστε να μπορεί το συντομότερο να δεχθεί με ασφάλεια μεγαλύτερη διείσδυση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όπως μετατροπή μεγάλων Υδροηλεκτρικών Σταθμών σε αντλησιο-ταμιευτικούς .
 • Εκπόνηση ενός κεντρικού σχεδίου διασύνδεσης του μη διασυνδεδεμένου δικτύου, για απεξάρτηση των νησιών από το πετρέλαιο και συνεισφορά τους στην εθνική προσπάθεια για τις ΑΠΕ, με κριτήρια τη φέρουσα ικανότητα εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ για κάθε νησί, και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Θέσπιση φορολογικών αλλά και άλλων οικονομικών κινήτρων για τη σταδιακή στροφή των συστημάτων θέρμανσης, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, από τη χρήση ορυκτών καυσίμων στη χρήση εγχώριας βιομάζας και υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανίας εξοπλισμού και συστημάτων βιομάζας, που ήδη έχει κάνει, παρά την κρίση, την εμφάνιση της.
 • Συγκεκριμένες και άμεσες πρωτοβουλίες για την εγκατάσταση μονάδων γεωθερμίας, υβριδικών συστημάτων στα νησιά, καθώς και μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας με σαφή όμως περιορισμό ως προς το μέγεθος στα 35MW.
 • Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ που πληρώνουν οι καταναλωτές πρέπει να χρηματοδοτεί αποκλειστικά τις ΑΠΕ και όχι το κόστος προμήθειας των εταιριών ηλεκτρισμού, ή πολύ περισσότερο μεγάλες μονάδες ΣΗΘΥΑ με φυσικό αέριο, όπως συμβαίνει σήμερα.
 • Διαφοροποίηση της εγγυημένης τιμής αντιστρόφως ανάλογα προς το αιολικό δυναμικό της περιοχής εγκατάστασης, ενεργοποιώντας την πρόβλεψη της παρ. 3, αρ. 5 του Ν.3851/2010, ώστε να αποθαρρύνεται η υπερσυγκέντρωση ανεμογεννητριών σε περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού και ο «φαραωνικός» σχεδιασμός πεδίων μεγάλης ισχύος. Ταυτόχρονα, υψηλότερες εγγυημένες τιμές θα πρέπει να προβλέπονται για κοινωνικές εταιρίες καθώς και για περιοχές που απεξαρτώνται από το λιγνίτη.
 • Οι εγγυημένες τιμές πρέπει να αντανακλούν ανά πάσα στιγμή το πραγματικό κόστος κάθε τεχνολογίας ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους χρηματοδότησης, στηρίζοντας επαρκώς τις επενδύσεις, χωρίς όμως να αφήνουν υπερβολικά περιθώρια κέρδους και να δημιουργούν «οικονομικές φούσκες». Η προσαρμογή αυτή θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά και να μη διαταράσσεται η συνέχεια της λειτουργίας της αγοράς.
 • Συγκεκριμένες επενδύσεις σε έρευνα και εφαρμογή “Έξυπνων Δικτύων”, εγκατάσταση μετρητών πραγματικού χρόνου, συστημάτων διαχείρισης ζήτησης, ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αλληλεπίδρασής τους με τα δίκτυα.
 • Υποστήριξη των σχεδίων εγχώριας έρευνας ηλεκτροκίνητων οχημάτων και συνδυασμένων συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ.
Πρόγραμμα «Ήλιος»
Το σχέδιο «ΗΛΙΟΣ», όπως εξαγγέλθηκε, έχει ασφαλώς τα θετικά χαρακτηριστικά της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των ΑΠΕ και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, ταυτόχρονα όμως δημιούργησε και σημαντικές ανησυχίες για το αν οι στόχοι αυτοί θα εξυπηρετηθούν με ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο ή αν θα καταλήξει σε κάτι ανεφάρμοστο που θα υπονομεύσει ακόμα και τη σημερινή ανάπτυξη των ΑΠΕ.

***Στο ΣΤΕ εκκρεμεί η απόφαση της εκδίκασης του ειδικού χωροταξικού  πλαισίου για τις ΑΠΕ, μετά από την προσφυγή πολλών ομάδων πολιτών, που αγωνίζονται κατά των βιομηχανικών ΑΠΕ.


Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας, Φλωρίων, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου