Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

Πρωτοβουλία Πολίτες και Ανεμογεννήτριες: Δώρο 81,66 εκατ. € ετησίως στην πολυεθνική Iberdrola


Ο ν. 3851/2010 (άρθρο 5) προβλέπει ότι η εγγυημένη τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης από 50 KW είναι 87,75 €/MWh για το διασυνδεμένο σύστημα και 99,45 €/MWh για τα μη διασυνδεμένα νησιά. Οι τιμές αυτές προσαυξάνονται μέχρι 25% όταν η σύνδεση με το σύστημα γίνεται μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης. Στην περίπτωση του ρεύματος που θα εξάγει από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου η Iberdrola-Rokas, η τελική τιμή φτάνει τα 124,31 €/MWh. Δηλαδή θα πληρώνουμε στην πολυεθνική ένα δώρο 36,56 €/MWh. Αν θεωρήσουμε σαν δεδομένα τα οικονομικά στοιχεία της ίδιας της Iberdrola, σύμφωνα με τα οποία η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ετησίως, υπολογίζεται σε 2.233.538 MWh, τότε το ετήσιο πρόσθετο δώρο του δημοσίου στην Iberdrola θα ανέρχεται σε 81,66 εκατ. €.

Το κόστος κατασκευής της υποθαλάσσιας διασύνδεσης είναι, με βάση την Iberdrola, 770,43 εκατ. €. Αυτό σημαίνει ότι η δημόσια εγγυημένη επιδότηση αρκεί από μόνη της για να αποσβέσει σε ελάχιστα χρόνια το κόστος κατασκευής της διασύνδεσης. Κι έτσι η πολυεθνική θα μπορεί να κερδοφορεί για πολύ περισσότερα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα θα επιδοτείται αδρά από το δημόσιο. Αν μάλιστα η πολιτεία σπεύσει να εγγυηθεί με δημόσιους πόρους την αρχική χρηματοδότηση της υποθαλάσσιας διασύνδεσης, όπως αφήνουν να εννοηθεί οι παρεμβάσεις της ΡΑΕ προς το ΥΠΕΚΑ για ένταξη της διασύνδεσης στα ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος, τότε θα έχουμε ένα παράδοξο και, ταυτόχρονα, σκανδαλώδες γεγονός: το δημόσιο (δηλαδή εμείς), όχι μόνο να έχει διπλοπληρώσει μια ιδιωτική επένδυση, αλλά και να συνεισφέρει στον αθέμιτο πλουτισμό των φορέων της.

Εξυπακούεται ότι το δημόσιο (που έτσι κι αλλιώς θα πληρώσει), θα μπορούσε το ίδιο να αποσβέσει τη διασύνδεση των νησιών σε ελάχιστα χρόνια. Ώστε να έχουν την κατοχή του υποθαλάσσιου καλωδίου οι πολίτες και όχι κάποια πολυεθνική. Στην οποία δεν θα χρειαστεί να παραδώσουμε τα νησιά μας για να τα επιβαρύνει με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, για να μπορεί να συγκεντρώνει εις βάρος μας τεράστια κέρδη για πολύ περισσότερα χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου