Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Άρθρο της περιφερειακής συμβούλου Μαρίας Αγγελάκη για τις ΑΠΕ και το υβριδικό υδροηλεκτρικό


ΑΠΕ και κοινωνία 

Κύριε διευθυντά,

ΑΠΕ και κοινωνία στον στίβο της αντιπαράθεσης για ακόμη μια φορά.
Το συγκρουσιακό τοπίο καθορίζεται απο το έλλειμμα περιφερειακού ενεργειακού σχεδιασμού και δημοκρατικής διαβούλευσης της αιρετής περιφέρειας παράλληλα και με το νομοθετικό πλαίσιο αλληλοεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων με την Aποκεντρωμένη Διοίκηση και το Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Ο λόγος για το έργο «Αιολικό - αντλητικό - υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 90,1 ΜW αιολικά και 100 MW υδροηλεκτρικό αντλητικό» της εταιρείας «Υδροαιολική Αιγαίου Α.Ε.» που χωροθετείται στο σύνολο του σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης απο τη Σπίνα μέχρι το Βραχάσι και περιλαμβάνει 5 επιμέρους υποέργα που χωροθετούνται στις παρακάτω πέντε περιοχές:
  • Κουτράλια Ανω Λιμνιά Δήμων Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου
  • Σπίνα Δήμων Πλατανιά και Κανδάνου - Σελίνου
  •  Πλακάκια Δήμου Πλατανιά
  •  Λαμπινή Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο
  • Καλή Συκιά Δήμου Αγίου Βασιλείου

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο αυτό ήρθε για συζήτηση και γνωμοδότηση στην επιτροπή περιβάλλοντος (ΕΠ) του περιφερειακού συμβουλίου (ΠΣ) στη συνεδρίαση που έγινε στο Ηράκλειο την Τρίτη 24 Απριλίου. Καθώς δεν είχε προηγηθεί καμμία διαβούλευση με τους κατοίκους των περιοχών εφαρμογής του έργου ή αρμόδιους θεσμικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς και καθώς οι πολίτες είναι πια αρκετά ευαισθητοποιημένοι στα θέματα αυτά μέσα απο κινηματικές πρωτοβουλίες που έχουν οι ίδιοι αναπτύξει, δήλωσαν το παρόν τη συγκεκριμένη ώρα της συνεδρίασης έτοιμοι να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους της ενημέρωσης και της διαβούλευσης και να προστατέψουν τα υπάρχοντά τους.

Στο ίδιο έργο θεατές θα μπορούσε να πει κανείς αν ανατρέξει ενάμιση χρόνο πριν, τον Δεκέμβριο του 2010, σε μια ανοικτή συνέλευση στις Βουκολιές, που με αρκετή ένταση πάλι και αγανάκτηση συζητιόταν μεταξύ δημάρχων, κατοίκων και θεσμικών φορέων το θέμα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ένα αντίστοιχο έργο «αιολικό - αντλητικό - υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» της εταιρείας «Αιολική Μουσούρων Α.Ε.». Μόνο που τότε δεν είχαμε 'Καλλικράτη', δεν είχαμε αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση, είχαμε μόνο πολλές υποσχέσεις για μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση των πολύ σημαντικών αυτών θεμάτων απο την επερχόμενη τότε αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση τον 'Καλλικράτη'.

Δεν θέλω να σταθώ στα επιχειρήματα τα οποία ανέπτυξαν με πάθος και αγανάκτηση οι παρόντες πολίτες και εκπρόσωποι φορέων αιτιολογώντας την αρνητική στάση τους για το έργο αυτό, τα οποία άλλωστε διατυπώνονται αναλυτικά στις ενστάσεις τις οποίες κατέθεσαν και απευθύνονται προς την Περιφέρεια και προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α. Θέλω όμως να σταθώ και να σημειώσω θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της επιτροπής περιβάλλοντος, διαδικαστικά μεν αλλά πολύ σημαντικά και ουσιαστικά, αφού έχουν να κάνουν με τη νομιμότητα και την κοινωνική αποδοχή των αποφάσεων της, έστω και γνωμοδοτικών, που τη φέρνουν συνεχώς σε σύγκρουση με τους πολίτες και τις συλλογικότητες τους, δηλ. με την ίδια την κοινωνία.

Είναι γεγονός ότι για να λειτουργήσει μια επιτροπή και να είναι σε θέση να οδηγηθεί σε ασφαλή και αξιόπιστα συμπεράσματα και να γνωμοδοτήσει, ότι θα πρέπει να έχει στα χέρια της τα ανάλογα εργαλεία αξιόπιστα, θεσμοθετημένα, που να της προσφέρουν την ασφαλή βάση προβληματισμού και συμπερασμάτων. Πρέπει να έχει επίσης το πλαίσιο της συγκεκριμένης στρατηγικής και του περιφερειακού σχεδιασμού του τομέα της ενέργειας για την Κρήτη. Η αναγκαιότητα αυτή επισημάνθηκε επανειλλημένα στο πλαίσιο της επιτροπής και μάλιστα αποφασίστηκε να ανοίξει μια διαδικασία δημιουργίας των εργαλείων αυτών, η οποία άνοιξε, όμως δεν ολοκληρώθηκε. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της επιτροπής στις 24 Απριλίου, βρεθήκαμε χωρίς να έχουμε ούτε τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, ούτε αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, ούτε και τις κατατιθέμενες ενστάσεις των θιγομένων πολιτών, που όλα αυτά ήρθαν στα χέρια μας εκ των υστέρων. Η γνωμοδότηση βέβαια παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρίαση.

Για να ανατρέξω και πάλι στο παρελθόν, γιατί έτσι βλέπουμε άν προχωράμε και πως προχωράμε, σε εκείνη τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου του 2010 στις Βουκολιές, ο τότε πρόεδρος του ΤΕΕ/ΔΚ, κ. Πιταριδάκης, στο υπόμνημα που κατέθεσε ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κατ? αρχήν και πρώτα απ? όλα τονίσαμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη η κατοχύρωση της ουσιαστικής διαβούλευσης, προς όφελος τόσο των επενδύσεων ΑΠΕ όσο και των πολιτών... Θεωρούμε επιβεβλημένο ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό - περιφερειακό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ, ο οποίος θα προβλέπει με επιστημονικά κριτήρια τα σημεία εγκατάστασης έργων ΑΠΕ και τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα και ισχύ τους. Θα πρέπει να συνταχθούν ανά νομό (τότε) της χώρας και ανά ΑΠΕ χάρτες με σαφή προσδιορισμό των περιοχών εγκατάστασης. Και βέβαια επιβεβλημένη είναι η εξειδίκευση για έργα ΑΠΕ των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων καθώς και των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και όχι λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις επενδυτικές προτιμήσεις που επιτρέπει συλλήβδην την εγκατάστασή τους στο σύνολο σχεδόν της χώρας. Σημαντικό βέβαια είναι, έγκαιρα και παράλληλα να επιλύονται όλα τα ζητήματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για τις δασικές περιοχές με διαδικασίες ανοικτές και ξεκάθαρες προς όλους, που ιδιαίτερα για την Κρήτη είναι ένα σημαντικό ζήτημα, με δεδομένο το έλλειμα στη σύνταξη εθνικού κτηματολογίου και δασολογίου».

Ολα αυτά τα πολύ σημαντικά και αναγκαία που αναφέρονταν απο τότε,εξακολουθούν και σήμερα να είναι αναγκαία και ζητούμενα. Να σημειώσω επίσης για να δείξω αυτή την αναγκαιότητα ότι σε μια προηγούμενη συνεδρίαση της επιτροπής περιβάλλοντος που υπήρχε επίσης ένα θέμα γνωμοδότησης για εγκατάσταση ΑΠΕ στην Κίσαμο τότε όλα τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα αποφανθήκαμε θετικά γιατί η εγκατάσταση συγκεκριμένου έργου ΑΠΕ εντάσσονταν σε προβλεπόμενη ζώνη για ΑΠΕ του ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιναχωρίου. Ενα ΣΧΟΟΑΠ το οποίο εδώ και δυο χρόνια βρίσκεται σε εκκρεμότητα κλεισμένο σε συρτάρια αρμοδίων, όχι για λόγους γραφειοκρατικούς, αλλά για λόγους των ιδίων των αρμοδίων που οφείλουν κάποτε να εξηγήσουν.

Με βάση όλα τα παραπάνω νομίζω ότι είναι κατανοητά τα αίτια που διαμορφώνουν το συγκρουσιακό τοπίο ΑΠΕ - πολιτών, που είναι σε βάρος και της ανάπτυξης και της κοινωνίας, όπως επίσης είναι κατανοητό και δεν μπορεί κανείς να μην συμπαρίσταται στο αναφαίρετο δικαίωμα και την αναγκαιότητα των πολιτών να διεκδικούν και να προστατεύουν το βιος τους και τον τόπο τους, για να θυμηθούμε και το αρθρο 114 του συντάγματος που η τήρηση του επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.

Μαρία Αγγελάκη,
περιφερειακή σύμβουλος με τη Ριζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης,
αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Aναδημοσίευση από τη σελίδα της εφημερίδας  ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου