Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Σπύρος Βροντινός: Το Υβριδικό στο Κράσι και οι απαντήσεις που δεν δόθηκαν!

Θα ήθελα επιπλέον να σας γνωρίσω λεπτομέρειες για το υβριδικό έργο στο Κράσι, όπως αναδείχτηκαν μέσα από την συνεδρίαση της περιφέρειας με τις ερωτήσεις και σχόλια προς τον μελετητή.

-Αναγνωρίζεται η έλλειψη γενικού χωροταξικού σχεδίου για τις συνολικές αλληλεπιδράσεις όλων των ΒΑΠΕ του σχεδίου ΗΛΙΟΣ, που σήμερα τις καθιστά πράγματι αυθαίρετα τοποθετημένες.

-Δημιουργείται δρόμος μέσα από το σπάνιο αζιλακόδασος-πρινόδασος

- Στη σημερινή συνεδρίαση ήλθαν οι πλήρεις εισηγήσεις των υπηρεσιών περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων από τις περιφερειακές ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου, οι οποίες ήταν αρνητικές για τη Μ.Π.Ε. του συγκεκριμένου έργου. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει ταχθεί ομόφωνα εναντίον του έργου. Υπολείπονται ουσιαστικές μελέτες για οικοσυστήματα, γεωλογική, κλπ., ενώ αναγνωρίζεται ότι λίγες από τις αναγκαίες μελέτες έχουν υποβληθεί.

-Το Υδροηλεκτρικό – Αντλητικό Σύστημα θα λειτουργεί παίρνοντας νερό (τουλάχιστον 1.2 εκατ. Μ3) κατά κανόνα από τις δημοτικές γεωτρήσεις (που όμως σήμερα δεν μας περισσεύουν), δευτερευόντως από την απορροή του βιολογικού, και σε πολύ μικρότερο βαθμό δεσμεύοντας ολοσχερώς, κατά τους χειμερινούς μόνο μήνες, τις ροές μικρών γειτονικών χειμάρρων.

-Το νερό θα αντλείται προς την ΠΑΝΩ λιμνοδεξαμενή ΜΟΝΙΜΑ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΦΤΗΝΗ και ΒΡΩΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ από την ΔΕΗ. Στη συνέχεια, κατά την καθοδική ροή του νερού, θα παράγεται λιγότερη ενέργεια, από αυτή που καταναλώθηκε για να αντληθεί.

Πλέον όμως θα θεωρείται πράσινο ρεύμα, θα επιδοτείται και θα πληρώνεται στην εταιρία, υπερ-πολλαπλάσια της αξίας αγοράς του ίδιου ρεύματος από την ΔΕΗ.

-Η "γαρνιτούρα" από μερικές πολύ απομακρυσμένες Ανεμογεννήτριες του ίδιου έργου, εάν κάποτε υλοποιηθούν και αυτές, θα πωλούν, στο μακρυνό μεν αλλά γειτονικό σε αυτές δίκτυο της ΔΕΗ, το ρεύμα που θα παράγουν επίσης σε επιδοτούμενες τιμές. Δεν μεταφέρεται ρεύμα από τις Α/Γ για τις δεξαμενές. Η εταιρία λέει ότι, πουλώντας προς το δίκτυο πράσινη ενέργεια από ανεμογεννήτριες, μας αποζημιώνει ως ισοδύναμο, το ότι η λειτουργία του κυρίου έργου της, των δεξαμενών των 100ΜW, θα χρησιμοποιεί την «βρώμικη» ενέργεια από την ΔΕΗ.

ΟΜΩΣ:

Ο Μελετητής απέφυγε να απαντήσει και χαμογέλασε ειρωνικά και στα δύο σημαντικά παρακάτω σχόλια-ερωτήσεις που του απεύθυνα:

1. Οι δύο δεξαμενές, θα βρίσκονται σε διαρκή αλλαγή στάθμης αλλά και σε διαρκή περιδίνηση, εξαιτίας του γοργού αδειάσματος ή γεμίσματος και άρα θα αποτελούν παγίδες για την ορνιθοπανίδα και ότι άλλο βρεθεί εντός αυτών. Θα έχουμε δηλαδή δύο μεγάλες επιφάνειες 58 και 51 στρεμμάτων, να λειτουργούν, σε 24ωρη βάση, ως «ρουφήχτρες» για τα ντόπια και αποδημητικά υδρόβια πτηνά ή αλλα ζωντανά.

2. Η σχέση πράσινης (από ανεμογεννήτριες) προς βρώμικη ενέργειας (από την ΔΕΗ,) του συνολικού έργου δεν είναι ουσιαστικά ισοδύναμη, αλλά φανερώνει ότι το έργο αυτό είναι τελικά ένα κατ’ εξοχήν ένα βρώμικης ενέργειας έργο, που θα υποστηρίζεται ίσως ολοσχερώς-απόλυτα από την ΔΕΗ.

(Εξηγώ εδώ και το πως: Η γαρνιτούρα από ανεμογεννήτριες ισχύος συνολικά 90.1ΜW (ακόμα και αν τελικά υλοποιηθούν και συνδράμουν το κύριο-υπόλοιπο έργο) αντιστοιχεί δυστυχώς σε μέση αξιόπιστη ισχύ περίπου στο 1/3 της ονομαστικής τους, δηλ. 30MW άντε 40MW το πολύ, καθώς στην φύση ούτε φυσάει πάντα αρκετά, ούτε και διαρκώς. Όμως για να υπάρχει μια μόνιμη, σταθερή παραγωγή, καθαρής ισχύος 100ΜW από τις δεξαμενές, απαιτείται σταθερή-μόνιμη κατανάλωση ενέργειας από την ΔΕΗ που, λόγω και των φυσικών απωλειών-τριβών κατά το γέμισμα και
άδειασμα, θα είναι αυξημένη και ίσως να ξεπερνά και τα 140MW. Έτσι, παρουσιάζεται στο ισοζύγιο της συνολικής παραγωγής ενέργειας από το υβριδικό, ένα μεγάλο περίσσευμα βρώμικης ενέργειας. Αυτό είναι ίσο με την διαφορά: τουλάχιστον 140MW βρώμικης-40 MWπράσινης = 100MW παραγωγή περισσότερης βρώμικης ενέργειας ).

Με τιμή,

Σπύρος Βροντινός
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Ηράκλειο Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου