Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Σ.Βροντινός :Tι εξυπηρετούν τελικά οι πολυεθνικές ΒΑΠΕ ;

Του Σπύρου Βροντινού

Κρήτη, ΒΑΠΕ και...ξερό ψωμί!, τιτλοφορείται (δες παρακάτω) το άρθρο του κ. Γ. Σουρλαντζή, που (ανα)δημοσίευσε και η εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ στις 24-5-2012, (σελ. 8), όπου,ο κ. Σουρλαντζής τεκμηριώνει την άποψη ότι, τοποθετώντας Φ/Β συστήματα σε ένα μέρος μόνο των επιφανειών, στιςστέγες απλών πολιτών, βιομηχανικών και δημοσίων κτιρίων, υπερ-καλύπτουμε άμεσα, όχι μόνο την καθημερινή ζήτηση ενέργειας, αλλά και την μέγιστη εποχιακή ζήτηση της Κρήτης.!!!!! Αφήνοντας και επιπλέον περίσσευμα στις δυνατότητες τέτοιας παραγωγής………

Παρουσιάζεται λοιπόν ότι, πολιτικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά, είναι απόλυτα σωστή η άποψη για την ανάθεση της παραγωγής πράσινης ενέργειας, κατά πλήρη προτεραιότητα, στην ευρύτερη κοινωνία, σε μικροϊδιοκτήτες, και μάλιστα επί υφιστάμενων κτιρίων.

Έτσι, όχι μόνο δεν καταναλώνονται οι περιορισμένοι φυσικοί μας πόροι, αλλά εξασφαλίζεται ότι, επιδοτήσεις και κέρδη, διαχέονται στους πολλούς, παραμένουν, ξοδεύονται, ή επαν-επενδύονται κατά 100% εδώ, στηρίζοντας το σήμερα ισχνότατο ντόπιο εισόδημα.

Παράλληλα, αποφεύγουμε τις αδιαφανείς-αδικαιολόγητες επιλογές του ΥΠΕΚΑ, όπως το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, όπου, τεράστιας κλίμακας έργα βιομηχανικών ΑΠΕ (ή ΒΑΠΕ), παραδόθηκαν εν πλήρη απουσία της κοινωνίας, μονομερώς, σε μια χούφτα πολυεθνικές. Το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ αποτελεί πλέον ένα απίστευτο παράδειγμα κακοδιαχείρισης-διασπάθισης του εθνικού πλούτου, εθνικά επικίνδυνο και πολλαπλά απαράδεκτο, διότι:

-πλανά βάναυσα τους πολίτες ότι προορίζεται για την ανάπτυξη της χώρας,

-καταπατεί την ιδιοκτησία ιδιωτών αλλά και του δημοσίου, αποκλείοντας παντελώς την ενεργή συμμετοχή και θέληση των ντόπιων κοινωνιών και φορέων, κατά παράβαση υφιστάμενων ευρωπαϊκών συνθηκών όπως του Aarhus (Δανία, 1998) και εγχώριων νομοθεσιών (N.3422/2005), δημιουργώντας κάκιστο προηγούμενο και για άλλες αντίστοιχες πολιτικές,

-ελλείψει χωροταξικού σχεδίου, δημιουργεί μια νέα υπερ-γενιά κολοσσιαίων, φαραωνικών διαστάσεων αυθαιρέτων, και μάλιστα υπό την αιγίδα του κράτους,

-δεν προορίζεται ούτε είναι καν απαραίτητο για την ενεργειακή κάλυψη των αναγκών της χώρας,

-επιφέρει μια ευρύτατη και καταναγκαστική μετατροπή, συχνότατα παρθένου περιβάλλοντος, σε βιομηχανικό τοπίο, με διαδικασίες fast track, με αδιαφάνεια, χωρίς ιδιαίτερη μελέτη των επιπτώσεων, της φέρουσας ικανότητας και της βέλτιστης διαχείρισης των διαθέσιμων φυσικών πόρων,

-παραχωρεί ασυζητητί την νομή γης και φυσικών πόρων, σε ξένες πολυεθνικές, δίνοντας σε αυτές περισσότερα δικαιώματα παρά στους πολίτες και τις ντόπιες κοινωνίες, που είναι ανέκαθεν οι ουσιαστικοί και παραδοσιακοί ιδιοκτήτες και δικαιούχοι,

-προωθεί προκλητικότατα την εξυπηρέτηση ξένων κυρίως οικονομικών συμφερόντων, εις βάρος αυτών του τόπου και κάθε έννοιας κοινωνικής δικαιοσύνης,

-χαρίζει ντε φάκτο στις Πολυεθνικές, τον πλήρη έλεγχο της ενεργειακής πολιτικής και της διαχείρισης της παραγωγής ενέργειας της χώρας, για τουλάχιστον τα επόμενα 100 χρόνια,

-δημιουργεί, εκ του μη όντως, στην Κρήτη και στην χώρα, αυστηρά ολιγομελή ομάδα ιδιωτών, ως νέο καρτέλ, πλέον στην ενέργεια, που σε συνδυασμό με την σχεδιαζόμενη πλήρη εκποίηση (πιθανότατα στους ίδιους ιδιώτες) της ΔΕΗ, μεταφράζεται μονοσήμαντα σε ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών ενέργειας για όλους,

-έχει (περιέργως;) πενιχρότατο ανταποδοτικό οικονομικό χαρακτήρα για τον τόπο, με έσοδα κάτω του 3% του τζίρου των ΒΑΠΕ, παντελώς δυσανάλογο με τις πολυποίκιλες αρνητικές τους επιπτώσεις,

-δεν αποζημιώνει ούτε αντισταθμίζει, τις βαθύτατες βλάβες-αλλοιώσεις που θα προκληθούν, όχι μόνο σε περιβάλλον και οικοσυστήματα, αλλά και λόγω της εύλογης μελλοντικής διαφυγής εισοδημάτων από την υποβάθμιση των γεωργικών-τουριστικών εκμεταλλεύσεων, που θα καταστούν πλήρως αντιληπτές μόνο μετά την κατασκευή των ΒΑΠΕ,

-δεν προσφέρει καν βιώσιμα, αειφόρα, οικονομικά-αναπτυξιακά, ή εργασιακά πλεονεκτήματα για το νησί ή την χώρα, αφού συνοδεύεται με: α) εποχιακά, μόνο για ένα-δύο χρόνια, μεροκάματα κατά την κατασκευή των ΒΑΠΕ, β) ένα σχεδόν ανάξιο λόγου αριθμό απασχολούμενου προσωπικού κατά την διαχρονική λειτουργία τους, γ) με μόνιμη εξαγωγή του μέγιστου μέρους των κερδών εκμετάλλευσης στο εξωτερικό και δ) μια αναμφίβολα οξύτατη, μη αναστρεπτή, διαχρονική, αγνώστων τελικών διαστάσεων, περιβαλλοντική-τουριστική-γεωργική υποβάθμιση,

-τερματίζει την εξαιρετικά ηπιότερη, σε αντιστοιχία με τις φαραωνικές ΒΑΠΕ, κατασκευή μικρών Φ/Β σε στέγες, και μικρών Α/Γ

-στερεύει οριστικά την συμμετοχή απλών πολιτών στις πράσινες επιδοτήσεις και δάνεια, και οι οποίοι πλέον θα περιοριστούν στο να επιδοτούν τις ΒΑΠΕ,

-απαιτεί νέα πολύ μεγαλύτερα δίκτυα, υποσταθμούς και εγκαταστάσεις μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, που θα βαρύνουν πιθανότατα τους καταναλωτές. Αντιθέτως αυτές ίσως να αποφεύγονται ολοσχερώς εάν επιλεγούν λύσεις ευρείας διασποράς (π.χ. στις στέγες), με πολύ μικρότερες μονάδες παραγωγής, μέσα στα ήδη πυκνά δίκτυα της ΔΕΗ που υπάρχουν στα κύρια κέντρα κατανάλωσης.


O Σπύρος Βροντινός είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Aναδημοσίευση από τη σελίδα cretalive.gr

Φ.Οικονομάκης : γιατί λέμε όχι στο Υβριδικό στα Αστερούσια

Η άποψη μου είναι ότι κάθε περιοχή ,στη προκειμένη περίπτωση κάθε Δήμος θα πρέπει να έχει ένα σχέδιο ανάπτυξης. Αυτό θα τον βοηθούσε με τρόπο επιστημονικό να μπορεί να κάνει προγραμματισμένα τα βήματα που πρέπει να κάνει και όχι να βασίζεται κάθε φορά σε κάποια ιδέα που μπορεί να κατέβει στον οποιοδήποτε κάποιο. Αυτό το έχουμε ζητήσει από τα πρώτα συμβούλια αν θυμάστε. Ένα τέτοιο σχέδιο προβλέπει σε ποια κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να πάει ο τόπος θα μας δείξει ποια κοινωνία θέλουμε και μπορούμε να φτιάξουμε. Αυτό δεν το έχουμε σήμερα άρα είμαστε υποχρεωμένοι να αυτοσχεδιάσουμε.

Εγώ νομίζω ότι αυτός ο Δήμος θα πρέπει να κινηθεί στη κατεύθυνση της βιώσιμης, αειφόρου αν θέλετε ανάπτυξης δηλαδή ότι γίνεται θα πρέπει να μη επιβαρύνει η να σπαταλά πόρους που διαθέτει μια περιοχή αλλά οι παρεμβάσεις να είναι τέτοιες που να εξασφαλίζουν τη συνέχεια τους. Αυτός ο τόπος, ο σημαντικότερος πλουτοπαραγωγικός πόρος που έχει, είναι το φυσικό περιβάλλον. Τα δάση ,τα βουνά ,η θάλασσα, η εύφορη γη. Το ανθρωπογενές περιβάλλον και εδώ δυστυχώς η αναφορά αφορά μόνο τους παλιότερους που πέρασαν από αυτό το τόπο και φυσικά αναφέρομαι στις αρχαιότητες της περιοχής του Δήμου μας είναι επίσης μια δυνατότητα. έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη πρωτογενή παραγωγή γεωργία κτηνοτροφία στα πλαίσια της βιωσιμότητας ,στη επισκεψιμότητα, στο τουρισμό , αλλά χωρίς να γίνεται αυτοσκοπός και χωρίς να επηρεάζει το τοπίο και τη τοπική κοινωνία .Δηλαδή ότι σηκώνει ο τόπος. Ο τρόπος που αξιοποιούμε αυτούς τους πόρους είναι επίσης πολύ σημαντικός. Δεν εννοώ μόνο ότι ο τρόπος αυτός μπορεί να καταστρέψει ας πούμε ένα φυσικό περιβάλλον αλλά μπορεί να καταστρέψει η να αλλοιώσει ποιοτικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν μια τοπική κοινωνία .Αυτό κατά την άποψη μου είναι και το σημαντικότερο.

Οι ήπιες μορφές ενέργειας (ενοούμε μεγάλες εγκαταστάσεις ΒΑΠΕ), όπως έχουν διαμορφωθεί και όπως σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στην Ελλάδα ,αυτό που διακρίνω εγώ ,αλλά όχι μόνο εγώ , αυτοσκοπό έχουν μόνο το οικονομικό κέρδος. Η προστασία του περιβάλλοντος που πρέπει να απορρέει η που θα έπρεπε να υπηρετεί ,έτσι τουλάχιστον τις πρωτογνωρίσαμε, σε αντιδιαστολή με τη ζημιά που προκαλεί στο περιβάλλον η καύση του πετρελαίου για τη παραγωγή ενέργειας η παραγώγων του η άλλων ορυκτών που χρησιμοποιούμε σε πολλή μεγάλη κλίμακα, δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη μπροστά στην ελκυστικότητα του χρήματος. Η επίκληση τους όμως είναι πολύ χρήσιμη γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα πολύ ισχυρό άλλοθι. Σήμερα φαίνεται να είναι από τις πιο επικερδείς επενδύσεις .Η εντύπωση μάλιστα είναι ότι δε χρειάζεται να έχεις χρήματα για να επενδύσεις. Το ρόλο αναλαμβάνουν τα δάνεια ,οι επιχορηγήσεις κλπ. Οι εγκαταστάσεις είναι πολύ μεγάλες πλέον που προκαλούν δέος για την ευκολία με την οποία παρουσιάζονται. Αυτές οι μεγάλες κατασκευές αλλοιώνουν το τοπίο το βλέπουμε πλέον μπροστά μας. Ό ορίζοντας έπαψε πλέον να είναι ο γνωστός μας ορίζοντας .Το ηλιοβασίλεμα και η ανατολή του ήλιου θα έχουν στο φόντο τους τεράστιους όρθιους στύλους με ένα χ στη μέση .Τις ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες αποδεδειγμένα σκοτώνουν τα πουλιά που θα βρεθούν στο πεδίο δράσης τους.

Η περιοχή των Αστερουσίων που σχεδιάζεται το υβριδικό που σήμερα κουβεντιάζουμε και που περιλαμβάνει τη κατασκευή δέκα οκτώ ανεμογεννητριών, ένα από τα στοιχεία χαρακτηριστικά της πανίδας της είναι ο μεγάλος αριθμός άγριων πουλιών, κυρίως γυπών αλλά και σπανιότερων όπως ο γυπαετός η ο βασιλαετός. Έχουν καταγραφεί επτά θάνατοι πουλιών τον περασμένο χρόνο(2011) από τις ανεμογεννήτριες που τώρα υπάρχουν στα Αστερούσια. Η ύπαρξη λοιπόν μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών είναι παγίδες θανάτου για τα πουλιά αυτά. Από την άλλη μεριά τώρα και αυτό είναι το παράδοξο ότι ο Δήμος Γόρτυνας μετέχει σε τρία ευρωπαϊκά προγράμματα (ιντερεγκ και εσπα)για την προστασία των γυπών. Είναι αλήθεια ότι τα κληρονόμησε κατά κάποιο τρόπο από τους προηγούμενους Δήμους. Μετέχει σε ένα δίκτυο δήμων ,και άλλων φορέων ,κλπ με τη συνεργασία του μουσείου φυσικής ιστορίας του παν/μίου Κρήτης και φορέων για την προστασία των πουλιών αυτών από την Ισπανία με στόχο την προστασία της άγριας πανίδας από δολώματα που βάζουν διάφοροι για επιβλαβή κατά τη άποψη τους ζώα. Δηλαδή από τη μια μεριά μετέχουμε σε προγράμματα για τη προστασία της άγριας πανίδας και από την άλλη προκαλούμε ,μετέχουμε σε δράσεις που τη σκοτώνουν. Δεν είναι αλλοπρόσαλλα πράγματα αυτά; Δεν πρέπει να διαλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε; Η το ένα η το άλλο. Να σώσουμε η να καταστρέψουμε.

Το Μάρτιο του 2012 πριν από τρείς μήνες ,πρόσφατα δηλαδή, ο Δήμος Γόρτυνας υπέβαλλε στο ΕΣΠΑ Κρήτης και νήσων Αιγαίου ένα σχέδιο για την ανάπτυξη κυρίως της περιοχής των Αστερουσίων με το τίτλο «Αστερίων(Γόρτυνα-Αστερούσια)»,στα πλαίσια των ΟΣΑΠΥ, όπως έκαναν όλοι οι Δήμοι της Κρήτης. Αυτό το σχέδιο έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει 2,5 εκατ. Ευρώ. Διαβάζω από τη προκήρυξη του προγράμματος… Πρόκειται να χρηματοδοτηθούν πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του άξονα προτεραιότητας 7 και της συγκεκριμένης θεματικής προτεραιότητας 61 οι οποίοι είναι η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Το σχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει την κατασκευή ,ανάδειξη πολλών μονοπατιών, ασυνήθιστα μάλιστα πολλών, δράσεις προστασίας άγριων πουλιών, ταίστρες και παρατηρητήρια, πληροφοριακά κέντρα για τη πανίδα και χλωρίδα της περιοχής, την ανάδειξη φαραγγιών όπως της Τρυπητής. Και όλα αυτά για να προσελκύσουμε επισκέπτες που ενδιαφέρονται για το φυσικό μας περιβάλλον τα άγρια ζώα και πουλιά που έχουμε. Και όλα αυτά πάνω στα Αστερούσια .Στο ίδιο μέρος δηλαδή που μας προτείνετε σήμερα ένα άλλο σχέδιο που προβλέπει πολλές ανεμογεννήτριες ,μια τεράστια δεξαμενή νερού θαλασσινού(2,5 εκατ.κυβικών χωρητικότητας ,της Γέργερης είναι 280.000 κ.) που δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι διαφορετικό από το λόγο που κατασκευάζεται, δεν μπορούν δηλαδή ούτε νερό να πιούν ζώα η πουλιά γιατί θα είναι θαλασσινό και γιατί ότι πλησιάζει εκεί λόγω της συνεχούς περιδίνησης θα πνίγεται, περιλαμβάνει τη κατασκευή δρόμων (2 εκατ. ευρώ προβλέπονται γι αυτό).Δηλαδή θα κάνουμε πράγματα που αλλοιώνουν το τοπίο και δράσεις που ακυρώνουν το προηγούμενο σχέδιο που σας περιέγραψα. Γιατί πλέον χρειάζεται να γίνουν τα μονοπάτια, τα κέντρα πληροφόρησης από ένα σημείο και πέρα δεν θα μπορούν να δίδουν πληροφορίες για το γυπαετό αφού θα σταματήσει να υπάρχει. Θυμίζω εδώ ότι για πρώτη φορά καταγράφηκε γέννηση γυπαετού στα Αστερούσια ,το 2011 μετά από 25 χρόνια. Γιατί θα πρέπει να τα κάνουμε. Γιατί μετατρέπουμε αυτό που λέει η προκήρυξη του εσπα αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις, σε αλληλοσυγκρουόμενες δράσεις. Ένας τρίτος που παρακολουθεί από μακριά δε θα πει ότι αυτοί δεν ξέρουν που πάνε, δε θα πει… κάνουν ότι τους διώξει; Δεν πρέπει να διαλέξουμε και εδώ; Τα χρήματα του υβριδικού που μπορεί να τα καρπωθεί και ένας και την παράλληλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος η τη προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ζωής που και αυτό θα φέρει χρήματα και μάλιστα σίγουρα σε πολλούς;

Είναι και κάτι άλλο ,που εγώ το θεωρώ σημαντικό. Η περιοχή των Αστερουσίων και ιδιαίτερα η περιοχή για την οποία μιλάμε υπήρξε για πολλούς αιώνες κέντρο μοναχισμού λόγω του απόμακρου από κατοικημένες περιοχές και της συνδρομής του περιβάλλοντος σε αυτό για αυτό και ονομαζόταν ερημούπολις. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί ονομάζουν την περιοχή Άγιο Όρος της Κρήτης. Σε αυτή τη περιοχή έζησαν πλήθος ερημίτες τα Αγιάκια για τους ντόπιους σε ερημητήρια και μοναστήρια ,που σε τέτοιο αριθμό θα συναντήσεις μόνο στο Άγιο Όρος και που τα ερείπια τους σώζονται μέχρι τις μέρες μας ,άγνωστα όμως στους περισσότερους από μας. Η φήμη πολλών από τους ερημίτες ξεπέρασε τα όρια της Κρήτης όπως του Ιωσήφ Φιλάγριου η Φιλάγρη που λειτούργησε Αριστοτελική σχολή φιλοσοφίας (όπου διδασκόταν ανώτερα μαθήματα φιλοσοφίας ,αστρονομίας, γραμματική, θεολογία και ιατρική) ,στο τέλος του 14ου αιώνα στο μοναστήρι των τριών Ιεραρχών στη τοποθεσία Λουσούδι των Καπετανιανών .Το ίδιο μοναστήρι ήταν κέντρο πολιτικής και πνευματικής αντίστασης στα πρώτα χρόνια της ενετοκρατίας. Επίσης ήταν εργαστήριο αντιγραφής αρχαίων κειμένων. Τέτοια κείμενα του εργαστηρίου από το Λουσούδι του Ιωσήφ Φιλάγρη, βρίσκονται στις εθνικές βιβλιοθήκες του Λονδίνου, του Παρισιού, της Βιέννης και του Βουκουρεστίου. Παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός χαρακτηρίστηκε η ανακάλυψη της Αριστοτελικής σχολής φιλοσοφίας στο Λουσούδι των Αστερουσίων, από το καθηγητή βυζαντινής αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αθανάσιο Παλιούρα. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να προβάλλει και να αξιοποιήσει ο Δήμος μας αν μας θυμίζει κάτι ο θρησκευτικός τουρισμός αλλά διατηρώντας τα στοιχεία εκείνα που χαρακτήριζαν ανά τους αιώνες τη περιοχή σα χώρο μοναχισμού. Σε αυτό δεν βοηθούν οι ανεμογεννήτριες και οι τεράστιες εγκαταστάσεις. Είναι ασέβεια στην ιστορία του τόπου, σε αυτούς τους ανθρώπους που έζησαν στους άγιους αυτούς τόπους εκτός από τη προσβολή στο ίδιο το περιβάλλον. Φανταστείτε δηλαδή πάνω από την Αγία Μονή η στους τρεις ιεράρχες στο Λουσούδι να υψώνονται τεράστιες ανεμογεννήτριες και παράλληλα οι επισκέπτες να ξεναγούνται σε χώρους μοναχισμού ιεροσύνης και ησυχασμού. Σε ένα περιβάλλον δηλαδή που θα θυμίζει περισσότερο βιομηχανική περιοχή .Γιατί πέστε μου ,πως θα αρνηθεί ο Δήμος σε ένα ιδιώτη να εγκαταστήσει κι αυτός ανεμογεννήτριες όταν και ο ίδιος βιάζει το τόπο του.

Για αυτό το λόγο και μόνο οι κάτοικοι της περιοχής δε θα πρέπει να επιτρέψουν την εγκατάσταση ούτε μιας ανεμογεννήτριας στα Αστερούσια.

Εκεί που φαίνεται πολύ έντονα σε σχέση με τις ΑΠΕ η αλλαγή του τοπίου είναι στα φωτοβολταικά. Δε θέλω κάποια στιγμή, να φανταστώ τη πεδιάδα της Μεσαράς αντί για ελιές που έχει σήμερα να είναι γεμάτη με μαύρους καθρέπτες. Δεν είναι εφιαλτικό; Νομίζω ότι αυτό δεν είναι μακριά. Γιατί είναι πολύ κοντά η στιγμή που για τον ιδιοκτήτη της γης η καλλιέργεια της δε θα είναι συμφέρουσα πλέον. Κι αυτό καλλιεργείται πολύ καιρό τώρα. Αυτό όμως έχει και μια άλλη παράμετρο που είναι και η σημαντικότερη.

Την αλλαγή δηλαδή ,του τρόπου ζωής των ανθρώπων της υπαίθρου. Αυτή η αλλαγή τροφοδοτεί την ιδεολογία του εύκολου κέρδους. Ευνοεί την απραξία, την έλλειψη φαντασίας υποδαυλίζει την ίδια τη κοινωνία. Λειτουργεί δηλαδή όπως λειτούργησαν μέχρι σήμερα οι επιδοτήσεις. Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι δραστηριότητες που πάντα συνέβαιναν στη Κρήτη, παραδοσιακά. Από την εποχή της αυτάρκειας μέχρι σήμερα την εποχή του κέρδους. Όμως πάντα τροφοδοτούσαν τη κοινωνία εκτός από προϊόντα και με πολιτισμό αλλά και με κοινωνικούς δεσμούς και θεσμούς. Την κοινωνική αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια ,τις ανθρώπινες σχέσεις ,τις συλλογικές προσπάθειες, θα τις βρείτε να σφυρηλατούνται μέσα από αυτές τις δραστηριότητες.

Αυτά που είπαμε μέχρι τώρα είναι ο ένας λόγος που δε συμφωνούμε με το σχέδιο που μας προτείνετε.

Ακόμη όμως και να μη υπήρχε ο πρώτος λόγος υπάρχει ένας δεύτερος. Κάθε δήμος και ιδιαίτερα αυτός, είναι κακός επιχειρηματίας. Το επιχείρημα ότι ο Δήμος θα λύσει το οικονομικό του πρόβλημα δεν ευσταθεί γιατί δε θα το λύσει αφ ενός ,η ύπαρξη η όχι προβλήματος εξαρτάται κυρίως από τη διαχείριση και δευτερευόντως από την ύπαρξη χρημάτων και αφετέρου ο Δήμος είναι κοινωνικός φορέας δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση. Είναι δηλαδή κοινωνική και πολιτική συνένωση ανθρώπων που κατοικούν σε συγκεκριμένο χώρο .Σκοπός του είναι να διαχειριστεί τα προβλήματα των πολιτών για να έχουν καλή ποιότητα ζωής, δηλαδή να ζουν καλά. Επομένως άλλες είναι οι προτεραιότητες του Δήμου και άλλες μιας επιχείρησης. Σε αυτή τη περίπτωση δηλαδή αν έχουμε κάποια χρήματα αλλά και αν δεν έχουμε πρέπει να βρούμε κατά την άποψη μου θα τα διέθετα για τη μελέτη του φράγματος Ληθαίου. Συγκρίνετε τις δύο δραστηριότητες. Ποιοι και πόσοι επωφελούνται από τη μια ,ποιοι και πόσοι από την άλλη .Θυμίζω εδώ οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από το υβριδικό είναι δυσανάλογα λίγες σε σχέση με το ύψος της επένδυσης, μόνο οκτώ αναφέρονται στο κόστος. Πως επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον η μια και πως η άλλη. Τι πόροι σπαταλούνται στη μια περίπτωση και τι στην άλλη. Πόσα χρόνια θα προσφέρει ένα φράγμα και πόσα χρόνια θα αποδίδει σε όποιον αποδίδει μόνο χρήματα ένα υβριδικό. Όσα χρόνια θα διαρκέσουν οι καλές τιμές της ΔΕΗ. Θα εξαρτάται δηλαδή από άλλους.

Υπάρχει και κάτι άλλο. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας η του Δήμου είναι τέτοια που θα τις δείξουν εμπιστοσύνη πιστωτές για να τις δανείσουν εκατό δέκα εκατ, ευρώ και ταυτόχρονα θα μπορεί να βρεί από ίδια έσοδα 40 εκατ. Ο ισχυρισμός προκαλεί θυμηδία. Εδώ δεν έχουμε να φάμε…. καύσιμα δε μπορούμε να βάλουμε στα αυτοκίνητα του Δήμου. Επομένως πιστεύουμε ότι στη καλύτερη περίπτωση θα παρθεί η άδεια από τη αρμόδια αρχή τη Ρ.Α.Ε. ,πληρώνοντας η εταιρεία 50.000 ευρώ. Έχουμε αμφιβολίες για τη διαχείριση της άδειας από μια ΑΕ που δεν ελέγχεται από το δημότη, εξάλλου δεν επιτρέπονται προγραμματικές συμβάσεις από ΑΕ.

Δεν μας βρίσκει σύμφωνους λοιπόν ένα τέτοιο σχέδιο.


Ο Φανούρης Οικονομάκης είναι πρώην δήμαρχος Ρούβα

Αναδημοσίευση από τη σελίδα cretalive.gr

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Κρήτη, ΒΑΠΕ και... ξερό ψωμί!

Του Γιάννη Σουρλαντζή*

Κρήτη: 620.000 κάτοικοι, σε έκταση 8.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το σίγουρο είναι ότι από τη Κρήτη δεν λείπει ο ήλιος. Πηγή ενέργειας ο ήλιος κι όμως το νησί επιμένει να παράγει όλη την απαιτούμενη ενέργεια κυρίως… καίγοντας πετρέλαιο. Μπορεί να γίνει διαφορετικά; Μάλλον μπορεί.

Ας δούμε όμως, με απλά νούμερα, πώς θα μπορούσε η Κρήτη να μην καίει καθόλου πετρέλαιο, αλλά να παράγει όλη την ενέργεια που χρειάζεται από τον ήλιο, τις μέρες βέβαια ηλιοφάνειας, οι οποίες πάντως, εδώ στο Νότο, δεν είναι και λίγες…

Η μέγιστη ζήτηση σε ηλεκτρική ισχύ στο νησί είναι 800 Mwatt = 800.000 KWatt σε στιγμές αιχμής, δηλαδή στην πιο δύσκολη περίπτωση που μπορεί να υπάρξει, όταν χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα ταυτόχρονα όλοι οι καταναλωτές (τιμές πριν τη κρίση βέβαια). Για να μην μας μπερδέψουν τα KWatt όμως, θα τα μετατρέψουμε σε κάτι πιο οικείο, σε σεσουάρ, που συνήθως είναι ισχύος 1KWatt. Κατά τις στιγμές αιχμής, λοιπόν, είναι σαν να έχουν μπει στην πρίζα ταυτόχρονα 800.000 σεσουάρ.

Πόσα φωτοβολταϊκά πρέπει να εγκαταστήσουμε για να ικανοποιηθούν όλοι αυτοί οι καταναλωτές από την ενέργεια του ήλιου;

Ας δούμε πόση ενέργεια παράγει ένα φωτοβολταϊκό. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό εμβαδού 1 τετραγωνικού μέτρου (τμ) παράγει 0,1 ΚWatt, χρειάζονται δηλαδή 10 τμ για να τροφοδοτηθεί το κάθε σεσουάρ. Άρα για όλα τα σεσουάρ χρειάζονται 800.000 x 10 = 8.000.000 τμ, δηλαδή 8.000 στρέμματα φωτοβολταϊκών.

Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι πρέπει να βρούμε 8.000 στρέμματα για να εγκαταστήσουμε τα φωτοβολταϊκά. Πού; στα βουνά; στις πόλεις; στις παραλίες;

Πού θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά χωρίς να καταστρέψουμε και άλλο το περιβάλλον; Πώς θα μπορούσαμε να τα εγκαταστήσουμε κοντά στους καταναλωτές, δηλαδή στις πόλεις, ακόμα καλύτερα μέσα σε αυτές, στις ταράτσες ή τις στέγες των σπιτιών μας; Μα υπάρχουν 8.000 στρέμματα σε ταράτσες;

Οι περισσότερες ταράτσες/στέγες σπιτιών είναι περίπου 100 τ.μ. Πρέπει να βρούμε λοιπόν 8.000.000/100 = 80.000 ταράτσες σπιτιών. 80 χιλιάδες ταράτσες, 80 χιλιάδες σπίτια. Μήπως αυτές υπάρχουν ήδη στο νησί;

Μα φυσικά και υπάρχουν. Σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, μόνο το διάστημα 2000-2010 οικοδομήθηκαν περίπου 7000 στρέμματα. Το θέμα είναι γιατί δεν μπαίνουν φωτοβολταϊκά σε κάθε ταράτσα του αστικού χώρου;

Γιατί «είναι πολλά τα λεφτά Άρη», όπως έλεγε και ο Καλογήρου.

Ας δούμε, λοιπόν, το γιατί.

Ο κάτοχος του φωτοβολταϊκού πληρώνεται για το ρεύμα που παράγει από τη ΔΕΗ. Δηλαδή από όλους μας. Τα χρήματα, δηλαδή, φεύγουν από όλους εμάς και πάνε σε κάποιους από εμάς που έχουν φωτοβολταϊκό (αν είχαμε όλοι, θα πήγαιναν σε όλους μας). Επιπλέον απασχολείται σημαντικός αριθμός εργαζομένων για την εγκατάσταση.

Αντίθετα, όταν μια εταιρία ξένων ή ελληνικών συμφερόντων παράγει ρεύμα στην Ελλάδα, την πληρώνει μεν και πάλι η ΔΕΗ, δηλαδή όλοι εμείς, αλλά τα χρήματα δεν γυρίζουν σε εμάς. Φεύγουν από τη χώρα, όταν είναι ξένος ο επενδυτής, ή μένουν στην Ελλάδα, αλλά πάνε σε έναν μονάχα, τον εκάστοτε μεγαλοεπενδυτή. Επιπλέον, οι απασχολούμενοι εργαζόμενοι είναι σημαντικά λιγότεροι.

Να λοιπόν γιατί δεν «συμφέρει» η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες. Αν θυμάστε μάλιστα επιτράπηκε καθυστερημένα και μετά από αντιδράσεις.

Πώς όμως οι επενδυτές, Έλληνες ή ξένοι, θα πείσουν την τοπική κοινωνία να δεχθούν τις Β.Α.Π.Ε. (Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας); Μα δε θα τη ρωτήσουν προφανώς· στην καλύτερη περίπτωση μάλιστα, θα την εξαγοράσουν! Θα πάρουν οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων το «κατιτίς» τους, και το 3% των εσόδων θα το μοιραστούν ο δήμος και οι γύρω δήμοι, έτσι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Το υπόλοιπο 97% θα το πληρώνουμε όλοι μας στο λογαριασμό του ρεύματος και όλα θα είναι μια χαρά (τότε, ασφαλώς, δεν θα υπάρχει ο διαχωρισμός λογαριασμού ρεύματος – χαρατσιού, θα είναι όλο ένα χαράτσι!). «Μα ξέρετε πόσο είναι το 3%;» θα πουν κάποιοι. Μήπως για άλλη μια φορά προτιμάμε να φέρουμε κάποιον άλλο επενδυτή να κάνει τη δουλειά γιατί βαριόμαστε να τη κάνουμε εμείς; (όντως βαριόμαστε;). Ο οποίος επενδυτής, με το ξεροκόμματο που θα μας δώσει, θα κρατήσει το στόμα μας κλειστό. Κι εμείς θα καμαρώνουμε για το πόσο καλά βοηθήσαμε τις επενδύσεις στην χώρα μας, και πουλήσαμε το σπίτι μας…

Αν οι ιθύνοντες ενδιαφέρονταν για την ήπια πράσινη ανάπτυξη τότε το ΥΠΕΚΑ θα είχε φωτοβολταϊκό στη ταράτσα του όπως και οι περιφέρειες, τα δημαρχεία και το σπίτι του κάθε προύχοντα. Όχι όμως, ας μακελέψουμε την ύπαιθρο, είναι πιο κερδοφόρο. Μα και η ύπαιθρος σπίτι μας είναι.

ΤΕΛΟΣ Η ΓΚΡΙΝΙΑ ΟΜΩΣ !!!!!!

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ: Τα περισσότερα δάνεια για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αποδίδουν θετικά μετά τον 4ο χρόνο. Αλλά και τα πρώτα 4 χρόνια οι δόσεις του δανείου υπερκαλύπτονται από τα έσοδα πώλησης του ρεύματος. Δηλαδή, νοικοκυρεύεις τη ταράτσα σου και έχεις έσοδα από τη 1η μέρα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι η δικιά μας κατανάλωση θα ελαχιστοποιηθεί χρησιμοποιώντας ηλιακό θερμοσίφωνα και κουζίνα γκαζιού αντικαθιστώντας τις πιο ενεργοβόρες οικιακές καταναλώσεις.

Η ουσία όμως είναι ότι η λύση αυτή πρέπει να έρθει και να επιβληθεί από το κράτος. Κάθε νέα κατοικία θα έπρεπε να υποχρεούται να έχει φωτοβολταϊκό στην ταράτσα. Τα βιομηχανικά κτήρια το ίδιο. Και το κέρδος να πηγαίνει στον ιδιοκτήτη. Ποιος ιδιοκτήτης άλλωστε θα έλεγε όχι;

Αναρωτιέται κανείς πως κατάφεραν να πείσουν τους Κρητικούς ότι ζουν σε έναν άχρηστο ξερότοπο και ότι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πουλήσουν τη γη τους σε βιομηχάνους. Τόσα χρόνια το νησί ζούσε από το λάδι («κάποτε…» θα πουν μερικοί), τον τουρισμό και ένα σωρό άλλες δραστηριότητες, ενώ τώρα πρέπει να γίνει βιομηχανικό τοπίο. Πώς όμως θα ωφελήσει τον ‘πολυπόθητο’ τουρισμό ένα βιομηχανικό τοπίο; Ίσως ο συνδυασμός αυτός είναι άλλο ένα κομμάτι του κεντρικού σχεδιασμού!

Μια λύση υπάρχει σε αυτό: ΜΗΝ παραδίνετε για πάντα τη γη σας σε ξένα χέρια. Τα οφέλη για εσάς θα είναι μερικές χιλιάδες ευρώ που θα σας καλύψουν για τα επόμενα λίγα χρόνια, ενώ τα παιδιά σας και οι επόμενες γενιές δεν θα έχουν ποτέ ξανά την ευκαιρία να την αξιοποίησουν εάν το θελήσουν.

Εξάλλου, ποιους συμφέρει να καταλήξουμε να πληρώνουμε στους ξένους το ρεύμα που παράγεται από τον ήλιο; Ποιους άλλους από αυτούς που θα το αποφασίσουν για την υποτιθέμενη σωτηρία της χώρας. Όταν ο Αρτέμης Μάτσας είπε το αξέχαστο «οι Γερμανοί είναι φίλοι μας», τελικά είχε δίκιο. Άλλοι ήταν οι εχθροί μας.

Τελικά αυτοί που τόσα χρόνια χρέωναν τη χώρα, τώρα, με το πρόσχημα της σωτηρίας της, ετοιμάζονται, και μάλιστα απροκάλυπτα, να την ξεπουλήσουν κιόλας.

Και εις άλλα με υγιεία!

* Ο κ. Γιάννης Σουρλαντζής είναι μηχανικός.

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Θα παράγει ή θα «ξεπλένει» ρεύμα το υβριδικό στο Αζιλακόδασος;

Η εταιρία αποδέχεται ότι οι αντλιοταμιευτήρες του έργου θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά ρεύμα από το δίκτυο ΔΕΗ για την άντληση του νερού στην πάνω δεξαμενή. Το σύστημα αυτό με τις δύο δεξαμενές, αναφέρεται διεθνώς ως PSH (Pumped Water System) ή Σύστημα Άντλησης .Νερού, δες http://en.wikipedia.org/wiki/Pumped-storage_hydroelectricity.

Όμως, λόγω απωλειών, η συνολική «βρώμικη» ενέργεια από την ΔΕΗ κατά την άντληση του νερού, θα είναι πάντα περισσότερη από αυτή που ο ίδιος αντλιοταμιευτήρας παράγει, κατά την καθοδική ροή του νερού και την μετατροπή του πίσω σε ηλεκτρική ή «πράσινη» πλέον ενέργεια.

Η διεθνής εμπειρία, (δες πολύ πρόσφατο άρθρο του άρθρο του Economist 3/3/2012, http://www.economist.com/node/21548495?frsc=dg%7Ca ), αναφέρει ότι, η απόδοση των συστημάτων PSH κυμαίνεται από 70%-85%. Δηλαδή επανακτάται ηλεκτρική ισχύς ύψους 70% έως το πολύ 85% της συνολικής ενέργειας που δαπανήθηκε στην όλη διαδικασία ανταλλαγής ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο αποτελούν οι απώλειες.

Δηλαδή το ισοζύγιο λειτουργίας του αντλιοταμιευτήρα θα παρουσιάζει πάντα ένα καθαρό έλλειμμα «πράσινης» ενέργειας, ίσο με τις συνολικές απώλειες. Άρα, για ονομαστική παραγωγή 100MW, πρέπει, λόγω απωλειών, το έργο αυτό να καταναλώσει αρκετά περισσότερη ενέργεια από το δίκτυο της ΔΕΗ, δηλαδή από ίσως 100 / 0.7 = 143MW έως 100 / 0.85=118MW, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και την τεχνολογία του.

Όμως, η «γαρνιτούρα» από ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος συνολικά 90.1ΜW, που το συνοδεύουν και θα συνδεθούν επίσης στο δίκτυο, αντιστοιχεί σε μέση αξιόπιστη ισχύ περίπου στο 1/3 της ονομαστικής τους, καθώς στην φύση ούτε φυσάει πάντα αρκετά, ούτε και διαρκώς. Δηλαδή, εάν υλοποιηθούν πλήρως, θα αποδίδουν μια μέση αξιόπιστη ισχύ 30MW.

Χωρίς ανεμογεννήτριες, το υβριδικό έργο στο Κράσι θα λειτουργήσει προφανώς ως "πλυντήριο" ξεπλύματος ενέργειας, από βρώμικη και φτηνή σε πράσινη και ακριβή. Ωστόσο, με ανεμογεννήτριες, θα έχει πάλι χαμηλή-περιορισμένη δυνατότητα παραγωγής ΝΕΑΣ πράσινης ενέργειας, ως ποσοστό της συνολικής του κατανάλωσης, από το δίκτυο ΔΕΗ.

Θεωρώ λοιπόν ότι, οιαδήποτε μελέτη υβριδικού έργου παρουσιάζεται, οφείλει πρωτίστως να τεκμηριώνει ένα αναμφισβήτητα πλούσιο, θετικό, ισοζύγιο παραγωγής ΝΕΑΣ πράσινης ενέργειας, ώστε να δικαιολογεί και την κατασκευή του ως ΑΠΕ, αλλά και να μην αποτελεί βαρίδιο στο δίκτυο ΔΕΗ, ή σχήμα "ξεπλύματος"-απορρόφησης επιδοτήσεων ενέργειας, από τις θερμικές μονάδες ΔΕΗ ή τρίτων.

Σιγουριά μπορεί να υπάρξει ΜΟΝΟ εάν και όλη ανεξαιρέτως η ενέργεια τροφοδοσίας ενός υβριδικού έργου προέρχεται από αποδεδειγμένα, κατηγορηματικά και αποκλειστικά, πράσινες πηγές!"


Σπύρος Βροντινός
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
22-5-2012

Μπάρμπεκιου και συνέλευση της Οικολογικής Κίνησης Μεραμβέλλου την Κυριακή 27/5 το απόγευμα στις 6.00 μ.μ. στην πλαζ ΕΟΤ στον Άγ. Νικόλαο

Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

Πάνε να κάνουν δώρο στις πολυεθνικές τα καλώδια διασύνδεσης των νησιών και της Κρήτης;


11/4/12

Έργα ύψους 3,5 δισ. έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Έργα ελληνικού ενδιαφέροντος συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης ηλεκτρικών διασυνδέσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από σχετική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΥΠΕΚΑ υπό τον υφυπουργό Γ. Μανιάτη.
Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η προετοιμασία για την προώθηση έργων υποδομής για ένταξη στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) στον Ηλεκτρισμό.

Ως βάση για τον χαρακτηρισμό έργων ως ΕΚΕ θα χρησιμοποιηθεί το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιόδου 2012-2022, που βρίσκεται σε Δημόσια Διαβούλευση έως 26 Απριλίου. Στο πρόγραμμα αυτό έχουν ενταχθεί η επέκταση του κυκλώματος υπερυψηλής τάσης (400 kv) προς Πελοπόννησο Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η κατασκευή νέας διασύνδεσης με τη Βουλγαρία, η διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης με το ηπειρωτικό δίκτυο, η επέκταση / αναβάθμιση των γραμμών προς Εύβοια για την απορρόφηση της ενέργειας από αιολικά πάρκα και τη νέα μονάδα φυσικού αερίου της ΔΕΗ και η κατασκευή βρόχου για τη διασύνδεση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναδημοσίευση από τη σελίδα της εφημερίδας ΙΣΟΤΙΜΙΑ

Πρωτοβουλία Πολίτες και Ανεμογεννήτριες: Δώρο 81,66 εκατ. € ετησίως στην πολυεθνική Iberdrola


Ο ν. 3851/2010 (άρθρο 5) προβλέπει ότι η εγγυημένη τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης από 50 KW είναι 87,75 €/MWh για το διασυνδεμένο σύστημα και 99,45 €/MWh για τα μη διασυνδεμένα νησιά. Οι τιμές αυτές προσαυξάνονται μέχρι 25% όταν η σύνδεση με το σύστημα γίνεται μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης. Στην περίπτωση του ρεύματος που θα εξάγει από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου η Iberdrola-Rokas, η τελική τιμή φτάνει τα 124,31 €/MWh. Δηλαδή θα πληρώνουμε στην πολυεθνική ένα δώρο 36,56 €/MWh. Αν θεωρήσουμε σαν δεδομένα τα οικονομικά στοιχεία της ίδιας της Iberdrola, σύμφωνα με τα οποία η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ετησίως, υπολογίζεται σε 2.233.538 MWh, τότε το ετήσιο πρόσθετο δώρο του δημοσίου στην Iberdrola θα ανέρχεται σε 81,66 εκατ. €.

Το κόστος κατασκευής της υποθαλάσσιας διασύνδεσης είναι, με βάση την Iberdrola, 770,43 εκατ. €. Αυτό σημαίνει ότι η δημόσια εγγυημένη επιδότηση αρκεί από μόνη της για να αποσβέσει σε ελάχιστα χρόνια το κόστος κατασκευής της διασύνδεσης. Κι έτσι η πολυεθνική θα μπορεί να κερδοφορεί για πολύ περισσότερα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα θα επιδοτείται αδρά από το δημόσιο. Αν μάλιστα η πολιτεία σπεύσει να εγγυηθεί με δημόσιους πόρους την αρχική χρηματοδότηση της υποθαλάσσιας διασύνδεσης, όπως αφήνουν να εννοηθεί οι παρεμβάσεις της ΡΑΕ προς το ΥΠΕΚΑ για ένταξη της διασύνδεσης στα ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος, τότε θα έχουμε ένα παράδοξο και, ταυτόχρονα, σκανδαλώδες γεγονός: το δημόσιο (δηλαδή εμείς), όχι μόνο να έχει διπλοπληρώσει μια ιδιωτική επένδυση, αλλά και να συνεισφέρει στον αθέμιτο πλουτισμό των φορέων της.

Εξυπακούεται ότι το δημόσιο (που έτσι κι αλλιώς θα πληρώσει), θα μπορούσε το ίδιο να αποσβέσει τη διασύνδεση των νησιών σε ελάχιστα χρόνια. Ώστε να έχουν την κατοχή του υποθαλάσσιου καλωδίου οι πολίτες και όχι κάποια πολυεθνική. Στην οποία δεν θα χρειαστεί να παραδώσουμε τα νησιά μας για να τα επιβαρύνει με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, για να μπορεί να συγκεντρώνει εις βάρος μας τεράστια κέρδη για πολύ περισσότερα χρόνια.

Ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών για το Ενεργειακό στη Λέσβο


Μετά από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Πολιτών για το Ενεργειακό στη Λέσβο, έγινε συνάντηση την Πέμπτη 17 Μαΐου με θέμα συζήτησης τις ανεμογεννήτριες και την επένδυση τη πολυεθνικής Iberdrola–Rokas στη Λέσβο. Χώρος συνάντησης ήταν το θεατράκι των Αστέγων, τους οποίους και ευχαριστούμε που μας στέγασαν.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, που στην πλειοψηφία τους ήταν πολίτες της Λέσβου διαφόρων ηλικιών και ιδιοτήτων, παρευρέθηκαν και άτομα από φορείς όπως το Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους, το Δήμο Λέσβου, την Ένωση Χημικών, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Παν. Αιγαίου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.α. Μεταξύ αυτών, παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι από τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες των γειτονικών νησιών Χίου και Λήμνου, που επίσης θίγονται από την συγκεκριμένη επένδυση, οι οποίοι μας πληροφόρησαν για την πορεία και τις δράσεις τους. Τέλος, ακούστηκαν απόψεις υπό το πρίσμα διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αρχαιολόγων, περιβαλλοντολόγων, χημικών κ.ο.κ.

Η συζήτηση κινήθηκε σε τρεις κύριους άξονες: α) Στο μέγεθος και τη φύση της επικείμενης επένδυσης, β) στην κριτική της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έγινε από την εταιρεία Iberdrola-Rokas και αφορά στη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων και γ) στο συντονισμό των μετέπειτα δράσεων της πρωτοβουλίας.

Η προτεινόμενη επένδυση χαρακτηρίστηκε γιγαντιαία, αφού πρόκειται για ένα δάσος ανεμογεννητριών, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, εκτός κλίμακας και πάνω από την φέρουσα ικανότητα του νησιού. Η τεράστια παραγωγή ενέργειας που προτείνεται (350 KW) ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες κατανάλωσης του νησιού που είναι υπολογισμένες σε 75KW, δηλαδή πέντε φόρες μεγαλύτερη, καταδεικνύοντας έτσι τον καθαρά εξαγωγικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης επένδυσης.

Στην μελέτη τού προτεινόμενου έργου εντοπίστηκαν πολλές ελλείψεις – παραλείψεις, τόσο σε θέματα προστασίας της φύσης όσο και της πολιτιστικής κληρονομιάς και παρατηρήθηκαν συγκεκριμένα τα παρακάτω:

 Αγνοείται παντελώς η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, το οποίο αλλοιώνεται ανεπιστρεπτί, κι η οποία υπογράφτηκε από την Ελλάδα το 2010 (Ν. 3827/ 2010-ΦΕΚ 30/Α/2010).

 Παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις σε θέματα προστασίας της ορνιθοπανίδας και των επιπτώσεων που θα επιφέρει. Γι’ αυτόν το λόγο, ο Συνήγορος του Πολίτη, ως ανεξάρτητη αρχή, ζήτησε την επιστροφή της μελέτης της Iberdrola-Rokas, τη διακοπή της δημόσιας διαβούλευσης, έως ότου ολοκληρωθούν οι μελέτες, πράγμα που απ’ ότι φαίνεται συμβαίνει.

 Διαπιστώθηκε ότι στην ευρύτερη περιοχή τού Απολιθωμένου Δάσους, έκτασης 150.000 στρ. σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα του 1985, βρίσκονται χωροθετημένα τέσσερα αιολικά πάρκα, ενώ στη μελέτη δεν προβλέπεται τι θα γίνει στο πιθανότατο ενδεχόμενο εύρεσης απολιθωμάτων από τις ανασκαφές κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

 Σύμφωνα με μια πρώτη διερεύνηση αρχαιολογικού – ιστορικού ενδιαφέροντος φαίνεται ότι η περιοχή παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και πληθώρα αρχαιολογικών ευρημάτων. Για το λόγο αυτό, η Αρχαιολογική Υπηρεσία κάνει επιτόπιες έρευνες στις θέσεις που προτείνεται να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες, οι πλατείες των οποίων θα έχουν εμβαδό ίσο με δύο γήπεδα μπάσκετ για την κάθε ανεμογεννήτρια, και αναμένεται να ισοπεδώσουν σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις υποβαθμίζοντας το ιστορικό – πολιτιστικό τοπίο της δυτικής Λέσβου.

 Η συγκεκριμένη μελέτη χωροθετείται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, ενώ αρχαιολογικά μνημεία δεν είναι μόνο οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, γεγονός που δείχνει την ελλιπή έρευνα και την αδυναμία της μελέτης.

 Η χωροθέτηση ανεμογεννητριών πάνω σε στενή λωρίδα που συνδέει δύο περιοχές προστασίας Natura 2000, η οποία είναι υψίστης σημασίας για τη διατήρηση της φύσης και την προστασία συγκεκριμένων ειδών και οικοτόπων, φαίνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη από τον μελετητή.

 Αγνοείται παντελώς η ηχητική όχληση των ανεμογεννητριών, ειδικά από τα πάρκα που βρίσκονται πολύ κοντά (λιγότερο από ένα χλμ.) σε οικισμούς, με συνέπειες στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, όπως ενδεχομένως και στην υγεία τους.

 Συζητήθηκε επίσης το μείζων θέμα του ιδιοκτησιακού, το οποίο επικεντρώνεται στα βοσκοτόπια της δυτικής Λέσβου που σύμφωνα με αντίστοιχες περιπτώσεις -και ελλείψει κτηματολογίου- θεωρείται δημόσια γη και κατάσχεται χωρίς να προβλέπεται καμία αποζημίωση προς τους κτηνοτρόφους.

 Επιπλέον, θίχτηκε το ζήτημα της παλαιότητας των μοντέλων ανεμογεννητριών (παραγωγής 2002) και υποστηρίχθηκε η άποψη ότι «ξεφορτώνονται τα εναπομείναντα αποθέματα της παραγωγής» σε μία υπό κρίση χώρα της νότιας Ευρώπης.

 Ανακοινώθηκε προσεχής μελέτη με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Λέσβο, που θα γίνει από διεθνή ομάδα επιστημόνων στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος συνεργασίας του Τμημ. Περιβάλλοντος του Παν. Αιγαίου, η οποία θα είναι στη διάθεση του κοινού περίπου στα τέλη Ιουνίου.

 Τέλος, η πρόταση της Iberdrola-Rokas τέθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντίστοιχων έργων που υλοποιούνται με πρόσχημα την «πράσινη ανάπτυξη» και την αντιμετώπιση της ανεργίας και εκμεταλλεύονται κοινωφελείς φυσικούς πόρους με σημαντικές συνέπειες. Ως τέτοια αναφέρθηκαν τα μεταλλεία χρυσού που κατασκευάζονται στις Σκουριές Χαλκιδικής, αλλά και αντίστοιχα αιολικά έργα στην Κρήτη.

Επόμενες δράσεις της πρωτοβουλίας

Αποφασίστηκε επόμενη συνάντηση στην οποία ένας πυρήνας ανθρώπων θα συμβάλει ώστε να συγκεντρωθεί κατάλληλο υλικό και να δημιουργηθεί ένα ενημερωτικό φυλλάδιο καθώς και οπτικό υλικό από φωτογραφίες και βίντεο. Με αυτό το υλικό ουσιαστικά θα ξεκινήσει μια καμπάνια ενημέρωσης σε όλη τη Λέσβο. Για τη δημιουργία αυτού του υλικού καλούνται όλοι και όλες που επιθυμούν να ενισχύσουν αυτήν την προσπάθεια.

Επίσης, προτάθηκε να γίνει ένα επόμενο κάλεσμα με πιθανό σημείο συνάντησης το βιομηχανικό επιμελητήριο, σε μια προσπάθεια προσέγγισης και ενημέρωσης των επαγγελματιών τού τουριστικού κλάδου, των οποίων τα συμφέροντα θίγονται άμεσα. Αυτοί είναι ξενοδόχοι, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τουριστικά πρακτορεία, εστιάτορες κλπ.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών για το Ενεργειακό στη Λέσβο αποτελείται από κατοίκους της Λέσβου και δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2012. Επειδή πιστεύουμε ότι καμία μορφή ανάπτυξης δεν μπορεί να αποφασίζεται ερήμην μας για το καλό μας, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διερεύνηση της πρότασης Iberdrola-Rokas και η διεύρυνση της σχετικής διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο. Η πρωτοβουλία είναι ανοιχτή σε προτάσεις, επιδιώκει νέες συμμετοχές και τη διεύρυνσή της, ενώ οι θέσεις της είναι υπό διαμόρφωση και όχι παγιωμένες. Επίσης, βρίσκεται σε επικοινωνία με αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Συγκεντρωμένες πληροφορίες για την εν λόγω επένδυση μπορεί κανείς να βρει στον ιστοχώρο: http://www.voreioaigaiosos.gr/

Η αιολική ενέργεια και το περιβάλλον στην Κρήτη

Γράφει ο δρ Βαγγέλης Α. Μπούρμπος
Γεωπόνος ερευνητής, οικοτοξικολόγος

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) γνωστές και ως «ήπιες» ή «πράσινες» θεωρούνται περιβαλλοντικά πιο καθαρές και οικολογικά περισσότερο αποδεκτές. Αποτελούν την ελπίδα αντιμετώπισης του ενεργειακού προβλήματος που χειροτερεύει μέρα με τη μέρα εξαιτίας της επερχόμενης εξάντλησης των ορυκτών καυσίμων.
Εκτιμάται ότι το 2100 οι ΑΠΕ θα καλύψουν πάνω από το 70% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης. Η Κρήτη παρουσιάζει το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης των ΑΠΕ στη ζώνη της Μεσογείου.
Μία κατηγορία από τις ΑΠΕ είναι και η αιολική ενέργεια, η οποία εκμεταλλευόμενη τον πνέοντα άνεμο, μετατρέπεται από κινητική σε μηχανική και με τη βοήθεια μιας γεννήτριας σε ηλεκτρική. Σε επίπεδο κόσμου η ισχύς του ανέμου υπολογίζεται σε 6Χ109 MW (Μεγαβάτ). Η διαθέσιμη ισχύς αντιπροσωπεύει μόνο το 1% δηλαδή 175Χ1012 KWH (Κιλοβατώρια). Η αιολική ενέργεια προέρχεται από την ηλιακή που σε ποσοστό 2% κατά μέσο όρο μετατρέπεται σε κινητική. Παλαιότερα η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας έβρισκε ευρεία εφαρμογή στη ναυσιπλοΐα για την κατασκευή των ιστιοφόρων και στη γεωργία για την άντληση νερού και την άλεση. Υποκαταστάθηκε όμως με τη χρησιμοποίηση των ορυκτών καυσίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην αιολική ενέργεια. Την περίοδο 2003 – 2010 παρουσίασε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες των ΑΠΕ. Ο ρυθμός αυτός έφτασε στο 210.7%.
Η χώρα μας εξαιτίας της μεγάλης ακτογραμμής και των πολλών νησιών παρουσιάζει υψηλό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό. Υπολογίζεται πως με την αξιοποίησή του μπορεί να καλύψει το 13.6% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια.

Προεκλογική βιομηχανία περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων στο ΥΠΕΚΑ


Σε μονάδα μαζικής παραγωγής περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων μετατράπηκε το ΥΠΕΚΑ για πλήθος έργων και δραστηριοτήτων, από μικρά υδροηλεκτρικά, τουριστικά συγκροτήματα, ιχθυοτροφεία, οδικά έργα, μονάδες της ΔΕΗ, έως γιγαντιαία αιολικά πάρκα σε περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, την ύστατη στιγμή. Τουλάχιστον 50 αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων νέων έργων ή ανανέωσης υφιστάμενων υπέγραψε ο ΥΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου με ημερομηνία Παρασκευή 4 ή Τετάρτη 2 Μαΐου, στη συντριπτική τους πλειονότητα, όπως εμφανίζονται στη "Διαύγεια", όπου έχουν αναρτηθεί μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Διόλου απίθανο να έγινε... δημιουργική μεταχρονολόγηση αποφάσεων που υπεγράφησαν αφού είχε μεσολαβήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η προεκλογική υπερπαραγωγή περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων πάντως αποκλίνει του μέσου όρου των αδειοδοτήσεων, όρο που ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ στον απολογισμό του έργου της πολιτικής ηγεσίας του την Πέμπτη, οπότε παρέδωσε στον υπηρεσιακό υπουργό. Αντιγράφουμε από το κεφάλαιο υπό τον τίτλο "Επίσπευση αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων": "Στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2011 - Μαρτίου 2012 έχουν υπογραφεί από τον υπουργό ΠΕΚΑ 310 αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, με μέσο μηνιαίο ρυθμό 39 αποφάσεις (έναντι 19 αποφάσεων ανά μήνα στο παρελθόν)...".

Ξεχωριστή θέση στον κατάλογο των αποφάσεων καταλαμβάνουν τα αιολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές, επτά τον αριθμό, συνολικής ισχύος 250 MW συν τα έργα οδοποίας, τα δίκτυα διασύνδεσης, οι υποσταθμοί, τα κέντρα υψηλής τάσης. Ήταν τέτοια η βιασύνη να προωθηθούν πάση θυσία οι "επενδύσεις", που οι υπουργικές αποφάσεις ανά πάσα στιγμή μπορεί να προσβληθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό γιατί στο όνομα της απλούστευσης των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης καταργήθηκε (Ν. 4014/11) από τον Γ. Παπακωνσταντίνου η προαπαιτούμενη και λεπτομερής διοικητική πράξη των δασικών υπηρεσιών που εξέδιδαν την άδεια επέμβασης για έργα εντός των δασικών οικοσυστημάτων. Με τη μνημονιακή νομοθεσία η άδεια αυτή ενσωματώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Οι ΜΠΕ όμως των επτά αιολικών πάρκων, έργα τα οποία ανήκουν στην Α1 κατηγορία και "ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον", είχαν κατατεθεί πολύ πιο μπροστά από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης (23/3/2012), η οποία "εξειδικεύει τις διαδικασίες για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης για έργα και δραστηριότητες". Η απόφαση αυτή όμως προβλέπει ότι "οι ΑΕΠΟ που εκδόθηκαν μετά τις 21.9.11 και πριν τη δημοσίευση της παρούσης Υ.Α. θεωρείται ότι επέχουν και θέση έγκρισης επέμβασης". Άρα η πρόσφατη υπερπαραγωγή ΑΕΠΟ βρίσκεται στον αέρα και τυπικά, καθώς δεν περιλαμβάνει τις άδειες επέμβασης.

Ειδικότερα οι ΑΕΠΟ που εγκρίθηκαν σε προστατευόμενες περιοχές με αναιμικούς έως ανύπαρκτους μηχανισμούς ελέγχου τήρησης και εφαρμογής των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων κατά την κατασκευή και τη λειτουργία αφορούν: την κατασκευή και λειτουργία του έργου "Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 46 MW, στη θέση Γραμμένη - Τούρλα - Καρνόπι των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας της εταιρείας Ανεμοδομική Α.Ε.". Η περιβαλλοντική ταυτότητα της περιοχής, όπως περιγράφεται στην απόφαση, αναφέρει ότι στην άμεση περιοχή του έργου εμπίπτουν οι περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα αλλά και ως τόπος κοινοτικής σημασίας και έχουν περιληφθεί με τους κωδικούς Gr2430002 "Άγραφα Όρη" και GR 1410002 "Άγραφα" στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 της Οδηγίας 92/43. Παρομοίως αιολικός σταθμός 40 MW, στη θέση Μίχος - Βοϊδολίβαδο - Απέλινα στους ίδιους νομούς εντός των ιδίων Ζωνών Προστασίας.

- Αιολικός σταθμός, ισχύος 34 MW, στη θέση Ξέρακας - Περδικόβρυση του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στον Νομό Αρτας της εταιρείας Αιολική Ανάπτυξη Α.Ε και ΣΙΑ Άρτα Α.Ε. Το εξεταζόμενο έργο εμπίπτει στην προστευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura, με την επωνυμία "ευρύτερη περιοχή Αθαμανικών ορέων" και με τον κωδικό GR2130013. H προστατευόμενη περιοχή έχει τον χαρακτηρισμό SPA (ΖΕΠ, Ζώνη Ειδικής Προστασίας).

- Αιολικός σταθμός ισχύος 14 MW στη θέση Χιονάκι του Δήμου Αμφιλοχίας Νομού Αιτωλοκαρνανίας της εταιρείας "Business Energy Α.Ε" Το έργο εμπίπτει στην περιοχή "Κοιλάδα Αχελώου - Όρη Βάλτου", η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΖΕΠ, με κωδικό GR 2110006 και περιλαμβάνεται στον Εθνικό Κατάλογο περιοχών του ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.

- Αιολικός σταθμός ισχύος 24 MW, στη θέση Χιονοβούνι των Δήμων Ευρώτα και Μονεμβασιάς του νομού Λακωνίας, της εταιρείας ΑPXPAN Αιολική Α.Ε . Στην άμεση περιοχή του έργου εμπίπτουν οι περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνη ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα αλλά και ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και έχουν περιληφθεί με τους κωδικούς GR 2540007 "Όρη Ανατολικής Λακωνίας" και GR 2540001 "Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα & Περιοχή Μονεμβασιάς" αντίστοιχα στο ευρωπαικό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000.

- Aιολικός σταθμός "Βούρινος 1", συνολικής ισχύος 46 MW στις θέσεις "Σαμάρι - Γυμνή Κορυφή" των Δήμων Σιάτιστας και Κοζάνης Νομού Κοζάνης. Επίσης εντός των ορίων της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 με ονομασίας ΓΡ 1330002 "Όρη Βόρειου Βούρινου και Μέλλια" και πλησίον του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας του Δικτύου Νatura 2000 με ονομασία GR 1330001 "Όρος Βούρινου (Κορυφή Ασπροβούνι)" των Δήμων Σιάτιστας και Κοζάνης του νομού Κοζάνης. Δεύτερος σταθμός "Βούρινος 2" ίδιας ισχύος στις θέσεις Νεράιδα - Πύργος - Μεγάλη Πέτρα των Δήμων Σιάτιστας, Αιανής και Κοζάνης εντός των ζωνών προστασίας όπως και παραπάνω, επίσης στον Νομό Κοζάνης. Τα δύο αιολικά πάρκα είναι της εταιρείας "Ρόκας Αιολικά Μακεδονία ΑΒΕΕ".

Αναδημοσίευση από τη σελίδα της εφημερίδας ΑΥΓΗ 20/5/12

Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Δελτίο τύπου της πρωτοβουλίας «Πολίτες και ανεμογεννήτριες» Χίου (10/5/2012)


Έντονη κριτική στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Ρόκας - Iberdrola, για την κατασκευή τεράστιων αιολικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικού τύπου, στα νησιά Χίος – Λέσβος – Λήμνος, και στη διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό σύστημα, άσκησε ο Τάσος Κεφαλάς, ενεργειακός ηλεκτρολόγος μηχανικός, προσκεκλημένος της πρωτοβουλίας της Χίου «Πολίτες και ανεμογεννήτριες», σε συνέντευξη τύπου, που δόθηκε την Πέμπτη 10 Μαΐου, στο δημαρχιακό μέγαρο της Χίου.
Στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στα βασικά τεχνικο-οικονομικά στοιχεία του σχεδίου, χαρακτηρίζοντας μύθους τους βασικούς ισχυρισμούς του πολυεθνικού ομίλου, αποδομώντας κάθε νομιμοποιητική βάση του. Πιο συγκεκριμένα:

 τεκμηρίωσε τη σαθρότητα των ισχυρισμών ότι το συγκεκριμένο έργο υπηρετεί κάποιον, υποτιθέμενο, γενικότερο εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό και έναν, επίσης, υποτιθέμενο στρατηγικό σχεδιασμό διασύνδεσης των νησιών του Αιγαίου. Απέδειξε ότι, αντίθετα, το νέο ενεργειακό τοπίο διαμορφώνεται, ερήμην της πολιτείας και της κοινωνίας, με πρωτοβουλία μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, ενώ τα δήθεν ανεξάρτητα θεσμικά όργανα έρχονται, εκ των υστέρων, να συναινέσουν και να νομιμοποιήσουν τα τετελεσμένα.

 απέδειξε με συγκεκριμένα στοιχεία τον παραπλανητικό και ψευδή χαρακτήρα των ισχυρισμών για περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων και των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, αποτέλεσμα μιας στρεβλής λογικής ανάπτυξης των ΑΠΕ, που την χαρακτηρίζει ο συγκεντρωτισμός, η μεγάλη κλίμακα και η ανάγκη άμεσης κερδοφορίας των επενδυτών.

 εστίασε στην απουσία ουσιαστικών δεσμεύσεων για τη διασύνδεση των νέων αιολικών εγκαταστάσεων με το τοπικό δίκτυο και στη σκόπιμη σιωπή για το ποιος έχει την ευθύνη υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, γεγονός που προκαλεί έντονη αμφισβήτηση της ειλικρίνειας των όποιων υποσχέσεων για το οριστικό κλείσιμο του υφιστάμενου θερμικού σταθμού.

 αποκάλυψε τη διάσταση ανάμεσα στη δημόσια παραδοχή εκπροσώπων της ΡΑΕ για χρηματοδότηση, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, του έργου της διασύνδεσης και στις προβλέψεις του κώδικα διαχείρισης και συναλλαγών του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, ότι βαρύνει τον επενδυτή το κόστος επέκτασης, καθώς και το όποιο σχετικό κόστος ενίσχυσης του συστήματος.
Κάλεσε τα αρμόδια όργανα να δώσουν τις αναγκαίες εξηγήσεις και να φωτίσουν όλες τις πλευρές της υπόθεσης, προτού αυτή πάρει τα χαρακτηριστικά οικονομικού σκανδάλου.
Συνέδεσε το συγκεκριμένο έργο με άλλες παράλληλες δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα, με παρόμοια χαρακτηριστικά, που έρχονται να τορπιλίσουν κάθε ουσιαστική προσπάθεια ομαλής και βιώσιμης ενσωμάτωσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στάση του κ.Παπακωνσταντίνου, που ακόμα και στις τελευταίες ώρες της παραμονής του στο ΥΠΕΚΑ, προσπαθεί να εκμηδενίσει κάθε εναπομείναν μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος.
Κλείνοντας την παρέμβασή του ο κ. Τ. Κεφαλάς, έκανε μια αναφορά στα κινήματα των πολιτών όλης της χώρας, ενάντια στις βιομηχανικού τύπου αιολικές εγκαταστάσεις, στις προσπάθειες συντονισμού τους και περιέγραψε τα βασικά σημεία ενός εναλλακτικού εθνικού σχεδίου ανάπτυξης των ΑΠΕ, με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και όχι τα ιδιοτελή κίνητρα των επιχειρηματιών και τους
δείκτες της «πράσινης ανάπτυξης».
(Για πιο εκτενή αναφορά, παρατίθενται οι βασικοί άξονες μιας εναλλακτικής αντίληψης για την ένταξη των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας)
1. Στήριξη σε ένα πρότυπο ενεργειακής ασφάλειας και αυτάρκειας, που να αντέχει, ανεξάρτητα από συνεργασίες και ανταλλαγές
2. Υιοθέτηση, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, ενός προτύπου αποκεντρωμένης διαχείρισης, που συνδέει τις Α.Π.Ε με τους καταναλωτές και τις παραγωγικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο της αυτοπαραγωγής, με άμεση διασπορά των ωφελημάτων στην κοινωνία και με ισχυρή τεκμηρίωση της όποιας ανάγκης -αν υφίσταται τέτοια- να «καταναλωθεί» χώρος της υπαίθρου, συνεκτιμώντας και όλες τις άλλες δραστηριότητες και ανάγκες
3. Προτεραιότητα στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων, με βάση την αρχή της εγγύτητας στο δομημένο χώρο και στους χώρους ανάπτυξης ενεργοβόρων παραγωγικών δραστηριοτήτων, γεγονός που θα μειώσει τις ανάγκες μεγάλων παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον, στα δάση και τις δασικές εκτάσεις και, ιδιαίτερα στις προστατευόμενες περιοχές και θα κάνει πιο οικονομικό για το
κοινωνικό σύνολο το όλο εγχείρημα
4. Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων για το κλείσιμο θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σαφή χρονοδιαγράμματα για το σκοπό αυτό, έτσι ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παράλληλης ανάπτυξής τους, σαν μονάδων βάσης του συστήματος, ωθώντας σε μια ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των Α.Π.Ε, με μοναδικό στόχο την εξαγωγή ενέργειας σε τρίτους, ακόμα κι αν αυτό ζημιώνει τη χώρα
5. Ουσιαστικός συνδυασμός με έναν πραγματικό χωροταξικό σχεδιασμό που θα συνεκτιμήσει τις ανάγκες όλων των παραγωγικών τομέων της χώρας και την προστασία του περιβάλλοντος και θα διαφυλάξει όλους τους εθνικούς πόρους και πρώτα απ’ όλα το νερό και τη γη.

Σπύρος Βροντινός: Το Υβριδικό στο Κράσι και οι απαντήσεις που δεν δόθηκαν!

Θα ήθελα επιπλέον να σας γνωρίσω λεπτομέρειες για το υβριδικό έργο στο Κράσι, όπως αναδείχτηκαν μέσα από την συνεδρίαση της περιφέρειας με τις ερωτήσεις και σχόλια προς τον μελετητή.

-Αναγνωρίζεται η έλλειψη γενικού χωροταξικού σχεδίου για τις συνολικές αλληλεπιδράσεις όλων των ΒΑΠΕ του σχεδίου ΗΛΙΟΣ, που σήμερα τις καθιστά πράγματι αυθαίρετα τοποθετημένες.

-Δημιουργείται δρόμος μέσα από το σπάνιο αζιλακόδασος-πρινόδασος

- Στη σημερινή συνεδρίαση ήλθαν οι πλήρεις εισηγήσεις των υπηρεσιών περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων από τις περιφερειακές ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου, οι οποίες ήταν αρνητικές για τη Μ.Π.Ε. του συγκεκριμένου έργου. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει ταχθεί ομόφωνα εναντίον του έργου. Υπολείπονται ουσιαστικές μελέτες για οικοσυστήματα, γεωλογική, κλπ., ενώ αναγνωρίζεται ότι λίγες από τις αναγκαίες μελέτες έχουν υποβληθεί.

-Το Υδροηλεκτρικό – Αντλητικό Σύστημα θα λειτουργεί παίρνοντας νερό (τουλάχιστον 1.2 εκατ. Μ3) κατά κανόνα από τις δημοτικές γεωτρήσεις (που όμως σήμερα δεν μας περισσεύουν), δευτερευόντως από την απορροή του βιολογικού, και σε πολύ μικρότερο βαθμό δεσμεύοντας ολοσχερώς, κατά τους χειμερινούς μόνο μήνες, τις ροές μικρών γειτονικών χειμάρρων.

-Το νερό θα αντλείται προς την ΠΑΝΩ λιμνοδεξαμενή ΜΟΝΙΜΑ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΦΤΗΝΗ και ΒΡΩΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ από την ΔΕΗ. Στη συνέχεια, κατά την καθοδική ροή του νερού, θα παράγεται λιγότερη ενέργεια, από αυτή που καταναλώθηκε για να αντληθεί.

Πλέον όμως θα θεωρείται πράσινο ρεύμα, θα επιδοτείται και θα πληρώνεται στην εταιρία, υπερ-πολλαπλάσια της αξίας αγοράς του ίδιου ρεύματος από την ΔΕΗ.

-Η "γαρνιτούρα" από μερικές πολύ απομακρυσμένες Ανεμογεννήτριες του ίδιου έργου, εάν κάποτε υλοποιηθούν και αυτές, θα πωλούν, στο μακρυνό μεν αλλά γειτονικό σε αυτές δίκτυο της ΔΕΗ, το ρεύμα που θα παράγουν επίσης σε επιδοτούμενες τιμές. Δεν μεταφέρεται ρεύμα από τις Α/Γ για τις δεξαμενές. Η εταιρία λέει ότι, πουλώντας προς το δίκτυο πράσινη ενέργεια από ανεμογεννήτριες, μας αποζημιώνει ως ισοδύναμο, το ότι η λειτουργία του κυρίου έργου της, των δεξαμενών των 100ΜW, θα χρησιμοποιεί την «βρώμικη» ενέργεια από την ΔΕΗ.

ΟΜΩΣ:

Ο Μελετητής απέφυγε να απαντήσει και χαμογέλασε ειρωνικά και στα δύο σημαντικά παρακάτω σχόλια-ερωτήσεις που του απεύθυνα:

1. Οι δύο δεξαμενές, θα βρίσκονται σε διαρκή αλλαγή στάθμης αλλά και σε διαρκή περιδίνηση, εξαιτίας του γοργού αδειάσματος ή γεμίσματος και άρα θα αποτελούν παγίδες για την ορνιθοπανίδα και ότι άλλο βρεθεί εντός αυτών. Θα έχουμε δηλαδή δύο μεγάλες επιφάνειες 58 και 51 στρεμμάτων, να λειτουργούν, σε 24ωρη βάση, ως «ρουφήχτρες» για τα ντόπια και αποδημητικά υδρόβια πτηνά ή αλλα ζωντανά.

2. Η σχέση πράσινης (από ανεμογεννήτριες) προς βρώμικη ενέργειας (από την ΔΕΗ,) του συνολικού έργου δεν είναι ουσιαστικά ισοδύναμη, αλλά φανερώνει ότι το έργο αυτό είναι τελικά ένα κατ’ εξοχήν ένα βρώμικης ενέργειας έργο, που θα υποστηρίζεται ίσως ολοσχερώς-απόλυτα από την ΔΕΗ.

(Εξηγώ εδώ και το πως: Η γαρνιτούρα από ανεμογεννήτριες ισχύος συνολικά 90.1ΜW (ακόμα και αν τελικά υλοποιηθούν και συνδράμουν το κύριο-υπόλοιπο έργο) αντιστοιχεί δυστυχώς σε μέση αξιόπιστη ισχύ περίπου στο 1/3 της ονομαστικής τους, δηλ. 30MW άντε 40MW το πολύ, καθώς στην φύση ούτε φυσάει πάντα αρκετά, ούτε και διαρκώς. Όμως για να υπάρχει μια μόνιμη, σταθερή παραγωγή, καθαρής ισχύος 100ΜW από τις δεξαμενές, απαιτείται σταθερή-μόνιμη κατανάλωση ενέργειας από την ΔΕΗ που, λόγω και των φυσικών απωλειών-τριβών κατά το γέμισμα και
άδειασμα, θα είναι αυξημένη και ίσως να ξεπερνά και τα 140MW. Έτσι, παρουσιάζεται στο ισοζύγιο της συνολικής παραγωγής ενέργειας από το υβριδικό, ένα μεγάλο περίσσευμα βρώμικης ενέργειας. Αυτό είναι ίσο με την διαφορά: τουλάχιστον 140MW βρώμικης-40 MWπράσινης = 100MW παραγωγή περισσότερης βρώμικης ενέργειας ).

Με τιμή,

Σπύρος Βροντινός
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Ηράκλειο Κρήτης

Όχι στην Απάτη της Πράσινης Ανάπτυξης!

Η Πράσινη Ανάπτυξη δεν είναι καταστροφική 
μόνο για το περιβάλλον!


Είναι ταυτόχρονα και ληστρική για τις τσέπες μας!


Εμείς χρηματοδοτούμε-επιδοτούμε με τους φόρους μας τις επενδύσεις των Μεγαλοεργολάβων!

Εμείς τους πληρώνουμε και τις αυξημένες τιμές στο λιγοστό ρεύμα που τελικά παράγουν!

Και οι Μεγαλοεργολάβοι κερδοσκοπούν σε βάρος του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας!

Τόσο οι πολιτικοί της Πράσινης Απάτης όσο και οι Μεγαλοεργολάβοι της Μαύρης Ανάπτυξης μας αντιμετωπίζουν και μας θεωρούν "ηλίθιους"! 

Καιρός να τους δείξουμε πως αυτό δεν ισχύει!

 Ας τους το δείξουμε και στις κάλπες της 17ης Ιουνίου!

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης


Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, σαράντα μέρες κοσκινίζει.

Ανέβαλε ξανά ο κ. Καλογερής τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή Περιβάλλοντος για το υβριδικό υδροηλεκτρικό

18-5-12

Ούτε την Πέμπτη 17-5-2012 πήρε απόφαση για το θέμα του Παγκρήτιου υβριδικού υδροηλεκτρικού σταθμού των 100 ΜW, η επιτροπή περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής περιβάλλοντος στην οποία συζητήθηκε το θέμα. Στην πρώτη συνεδρίαση, ο προεδρεύων ανέβαλε τη λήψη απόφασης επικαλούμενος την απουσία ολοκληρωμένων εισηγήσεων από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Στη χθεσινή, δεύτερη συνεδρίαση, υπήρχαν πλήρεις εισηγήσεις των υπηρεσιών περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων, από τις περιφερειακές ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου, οι οποίες ήσαν αρνητικές για τη Μ.Π.Ε. του συγκεκριμένου έργου. Όπως, επίσης αρνητική ήταν και η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Νικολάου.

Το γεγονός των αρνητικών εισηγήσεων από τις υπηρεσίες των Π.Ε. Λασιθίου και Ηρακλείου είναι πολύ σημαντικό, αφού εκεί χωροθετείται το κύριο και βασικό τμήμα του έργου, οι αντλησιοταμιευτήρες.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. Καλογερής διέκοψε τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, με πρόσχημα μια ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε κατοίκους από το Αποπηγάδι Χανίων και τον εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρίας, και παρέπεμψε τη λήψη απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής.
Το λεκτικό επεισόδιο που χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για την αναβολή της απόφασης ήταν η λογική κατάληξη μιας προκλητικά αντιδημοκρατικής διαδικασίας.
Συγκεκριμένα: πολίτες και μέλη επιτροπών που έχουν καταθέσει τεκμηριωμένη ένσταση κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, παρακολουθούσαν εξ αρχής με υποδειγματική ηρεμία την συζήτηση. Αρχισαν όμως να χάνουν την υπομονή τους καθώς επι δύο περίπου ώρες, ο προεδρεύων κ. Καλογερής, παρά την αρνητική για το έργο έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, έκανε απίστευτους λεκτικούς ελιγμούς και μεθοδεύσεις υποτιμητικές, ακόμα και για την πιο χαμηλή ανθρώπινη νοημοσύνη, προκειμένου να μην οδηγηθεί η επιτροπή σε αρνητική για το έργο απόφαση.

Τα όρια της ανοχής και της αντοχής των παρευρισκομένων πολιτών δοκιμάζονταν συνεχώς ανάμεσα στην κομματική έπαρση και στην προκλητική «ευθιξία» ορισμένων συμβούλων της πλειοψηφούσας παράταξης: Στην δραματική έκκληση κάποιου πολίτη να μη παραδοθούν τα βουνά μας στις ξένες εταιρείες, ένας ιδιαίτερα γαλαντόμος προς τον «επενδυτή» Σύμβουλος της πλειοψηφίας, ακράτητος, άρχισε να κραυγάζει «Με ποιο δικαίωμα μου λες εσύ τι να ψηφίσω»!

Όπως ήταν επόμενο, μπροστά, και, στα ειρωνικά χαμόγελα του μελετητή της ΜΠΕ (και συγχρόνως μετόχου και εκπροσώπου της εταιρείας) ένας από τους ηλικιωμένους αγωνιστές του Αποπηγαδιού δεν άντεξε και ξέσπασε.

Τονίζουμε εδώ, ότι ενώ η ολιγόλεπτη ένταση ξεπεράστηκε, οι τοποθετήσεις των πολιτών συνεχίστηκαν κανονικά και θα μπορούσε να παρθεί απόφαση, ο κ. Καλογερής έχοντας διαπιστώσει ότι κάποιοι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης του θα καταψηφίσουν την μελέτη, άδραξε την ευκαιρία του λεκτικού διαπληκτισμού και ανέβαλε για δεύτερη φορά την λήψη απόφασης.

Η παράταξη του Περιφερειάρχη κ. Σταύρου Αρναουτάκη είναι ήδη έκθετη από τους χειρισμούς της σε αυτή την τόσο σημαντική υπόθεση, που απασχολεί έντονα τις τοπικές κοινωνίες και στους 4 νομούς του νησιού. Όμως απ΄ότι φαίνεται οι πιέσεις από την κατασκευαστική εταιρία και από κομματικούς παράγοντες του είναι ισχυρές και γι΄ αυτό η λήψη απόφασης αναβάλλεται συνεχώς.

Πρόκειται για μια στάση ανευθυνότητας που υποβαθμίζει πλήρως το ρόλο της αιρετής Περιφέρειας Κρήτης και της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Είναι φανερό ότι όλοι αυτοί οι αναβλητικοί χειρισμοί από την πλευρά του κ. Καλογερή και της παράταξης του Στ. Αρναουτάκη γίνονται με προφανή στόχο να παρακαμφθούν οι αντιδράσεις των κοινωνιών και οι αρνητικές εισηγήσεις των υπηρεσιών, με στόχο να βρεθεί κάποια πρόφαση κάποια στιγμή για να εγκριθεί η ΜΠΕ, για την οποία έχει κατατεθεί εμπεριστατωμένη ένσταση υπογεγραμμένη από εμάς και άλλους φορείς και ομόφωνη αρνητική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Νικολάου.
Όμως σε περίπτωση που προχωρήσουν η πολιτική ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά όσους κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.

Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας, Φλωρίων, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα - ΑΠΟΠΗΓΑΔΙ
• Επιτροπή Αγώνα Βραχασίου κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ
• Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου
• Επιτροπή Αγώνα στο Κράσι για το υβριδικό στην Ανατολική πλευρά του Δήμου Χερσονήσου


Μέλη του Παγκρήτιου Δικτύου κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ

Video: Το ρεπορτάζ του ΚΡΗΤΗ TV για τη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για το υβριδικό στο Αζιλακόδασος

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Αθωώθηκαν χθες οι κάτοικοι από το Αποπηγάδι


Αθωώθηκαν οι κατηγορούμενοι που είχαν συλληφθεί από ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ στις 21-4-2010 στον Άναβο Καντάνου,
υπερασπιζόμενοι με ειρηνικό τρόπο, το φυσικό περιβάλλον της περιοχής τους και τις ιδιοκτησίες τους. Στο δικαστήριο που έγινε στην Κάντανο, κατέπεσαν οι κατηγορίες τις εταιρείας και οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν έγραφα και μηνύσεις του δασαρχείου προς την εταιρεία, που αποδείκνυαν τις παράνομες εργασίες της και την καταστροφή του περιβάλλοντος, που θέλησαν οι κάτοικοι, διαμαρτυρόμενοι, να εμποδίσουν.
Ευχαριστούμε από καρδιάς, τους φίλους και συναγωνιστές, που ήρθαν από το μακρινό Λασίθι, για να μας συμπαρασταθούν.

Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας, Φλωρίων, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα
ΑΠΟΠΗΓΑΔΙ

Εκτάκτως συγκαλεί την παράταξη ο Αρναουτάκης για το Υβριδικό στο Κράσι


Σε μείζον θέμα πολιτικής για το περιβάλλον έχει αναγορευθεί η απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης να δώσει ή όχι σήμερα το πράσινο φως για το μεγάλο Υβριδικό έργο στο Κράσι και τα συνοδά αιολικά πάρκα σε 4 περιοχές του νησιού. Οι κοινωνικές αντιδράσεις, οι ενστάσεις των φορέων, ακόμη και οι διαφορετικές θέσεις των μελών της επιτροπής περιβάλλοντος έχουν δημιουργήσει σύγχυση για την επένδυση της «ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.». Έτσι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του CRETALIVE πριν τη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση της επιτροπής Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει η ομάδα της πλειοψηφίας του περιφερειακού Συμβουλίου μετά από πρόσκληση του περιφερειάρχη Στ.Αρναουτάκη.

Η συνεδρίαση της ομάδας θα γίνει στις 11 το πρωί με στόχο να συζητηθούν όχι μόνο τα ζητήματα που άπτονται της συγκεκριμένης επένδυσης αλλά και ότι έχει σχέση με τις ΑΠΕ, τον σχεδιασμό που γίνεται ενόψει μάλιστα και του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση. Ο σχεδιασμός αυτός(μέχρι το 2050) Βάζει ως προϋπόθεση ή θεωρεί δεδομένη την εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου και την εξαγωγή ενέργειας από την Κρήτη. Κάτι με το οποίο αντιδρούν πολλοί φορείς εδώ...

Ο κ.Αρναουτάκης θα ζητήσει από όλους τους περιφερειακούς συμβούλους της ομάδας του να πάρουν θέση για το θέμα και επίσης θα απαιτήσει στο μετρο του δυνατού μια ενιαία γραμμή, Κάτι που φαίνεται να είναι δύσκολο. Το είχε πει άλλωστε πρόσφατα και ο αντιπεριφερειάρχης κ.Καλογερής που επισκέφτηκε με τις υπηρεσίες την περιοχή της επένδυσης και ο ίδιος δεν έχει καταλήξει εάν θα πρέπει να πουν ναι ή όχι!

Οι αντιδρώντες πάντως θεωρούν ότι το Υβριδικό θα γίνει στο σπάνιας ομορφιάς αζιλακόδασος και πρινόδασος της περιοχής, μοναδικά ενδημικά είδη χλωρίδας, εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000, εγγύτητα του έργου σε χώρο τουριστικό και γεωργικό, που θα αλλοιωθεί οπτικά και λειτουργικά, καθιστά την θέση αυτή ακατάλληλη.

Λέγεται επιπλέον ότι: σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, το κύριο τμήμα το έργου θα είναι οι δεξαμενές, όπου θα αντλείται νερό με φτηνότερο ρεύμα από την ΔΕΗ. Κατόπιν η ενέργεια που θα παράγεται από την καθοδική ροή του θα πωλείται στο δίκτυο ακριβότερα ως ΠΡΑΣΙΝΗ! Το έργο πλαισιώνεται από αρκετά μακρυνές Ανεμογεννήτριες, πολύ χαμηλότερης συνολικής ισχύος σε σχέση με την ισχύ της ροής του νερού, που θα παράγουν ενέργεια κυρίως για κατευθείαν πώληση στο δίκτυο.
Το έργο θα χρειαστεί επιπλέον εγκαταστάσεις, υποσταθμούς και νέα δίκτυα, για να μεταφέρεται ο μεγάλος όγκος της παραγόμενης ενέργειας.

Οι βιομηχανικές ΑΠΕ
«Στο πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ που αναφέρεται και στα μνημόνια της τρόικας, οι πολυάριθμες σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις ΒΑΠΕ, αντιστοιχούν ήδη σε 10πλάσια παραγωγή ενέργειας σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες της Κρήτης και του τόπου, που σημαίνει ότι ίσως και όλες στοχεύουν στην αποκλειστική εξαγωγή ενέργειας και κερδών πώλησης της, εκτός Ελλάδος.» τονίζει και ο κ.Σπύρος Βροντινός που έχει ασχοληθεί ως πολιτικός μηχανικός με τις ΑΠΕ.

Μακροχρόνια επίσης, λέει, μετά την κατασκευή των προτεινόμενων ΒΑΠΕ, ο τόπος δεν ωφελείται ιδιαίτερα οικονομικά, αφού θα αποδίδουν μόλις το 3% του τζίρου παραγωγής στην τοπική κοινωνία, (όπως ίσως ένα supermarket της περιοχής μας), ενώ θα συντηρούν ένα ανάξιο λόγου αριθμό από μελλοντικές μόνιμες θέσεις εργασίας.

Ο κ.Βροντινός

Ο σημερινός καταστροφικός κορεσμός του τόπου με άδειες ΒΑΠΕ, χωρίς διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και κατοίκους, χωρίς ένα γενικό χωροταξικό σχέδιο, χωρίς συνολική μελέτη για τις αλληλεπιδράσεις τόσων πολλών εγκαταστάσεων μεταξύ τους, χωρίς ευαισθησίες για τις περιοχές καθώς επιλέχτηκαν αδιακρίτως μόνο με μορφολογικά και γεωγραφικά κριτήρια, ακόμα και στις ΠΛΕΟΝ ακατάλληλες περιβαλλοντικά, τουριστικά, γεωργικά περιοχές, αποτελεί μεγάλη υπερβολή και αυθαιρεσία για τον τόπο μας.

Άραγε, μήπως οι ντόπιοι φορείς, όπως η Περιφέρεια, είναι σήμερα ικανοποιημένοι που κανείς δεν τους ρώτησε κατά την αδειοδότηση των θέσεων ΒΑΠΕ; Επίσης, μήπως οι σημερινές αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες δεν πρέπει να έχουν καμιά αξία στην διαδικασία;

Ας σημειωθεί ότι οι πληγές από τις τεράστιες αυτές εγκαταστάσεις θα είναι μη αναστρεπτές, δεν θεραπεύονται, αλλά ούτε αποζημιώνονται, ιδίως με τα κυριολεκτικά μηδενικά, αποικιακού τύπου, αντισταθμιστικά οφέλη, που σήμερα μας προτείνονται τονίζει.

Ο ίδιος ερωτά από πού προκύπτει ότι οι διαδικασίες για τέτοια Τεράστια Έργα, με πολύ μακρύ ορίζοντα ζωής, από 50 και έως πάνω από 100 χρόνια, πρέπει να γίνονται απουσία των τοπικών κοινωνιών;

«Επίσης, είναι σκανδαλώδες, μια χούφτα ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρίες να έχουν αποκτήσει εσαεί, περισσότερα δικαιώματα νομής στην γη μας, από ότι οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες ανήκει η γη ιδιοκτησιακά.

Επίσης, για τις βλάβες που ενδέχεται να συμβούν σε φυσικό τοπίο, τουρισμό, γεωργία και σε τοπικά εισοδήματα που απορρέουν από τα παραπάνω, οι ιδιοκτήτες-Πολυεθνικές δεν θα υποχρεούνται σε αποζημιώσεις.

Επιπλέον, οι ΦΑΡΑΩΝΙΚΟΥ μεγέθους αυτές ΒΑΠΕ, θα απορροφήσουν ΟΛΑ τα δάνεια και επιδοτήσεις για την πράσινη ανάπτυξη, εις βάρος των μικρότερων, μεγάλης διασποράς, εγκαταστάσεων που θα μπορούσαν να γίνουν από ιδιώτες-πολίτες, σε στέγες, μικρές ανεμογεννήτριες, κλπ»

Ο ίδιος προτείνει όπως λέει αντί για το απαράδεκτο πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ τις εξής λύσεις:Να γίνουν σεβαστές οι περιβαλλοντικές νομοθεσίες, όπως η ευρωπαϊκή συνθήκη του Aarhus (Δανία 25-6-1998) που τέθηκε σε ισχύ από 30-10-2001 καθώς και ο εθνικός νόμος Ν.3422/2005 που την ενσωμάτωσε στην Ελλάδα, που έγιναν για να προστατεύσουν τους πολίτες από τα οργανωμένα συμφέροντα και για να επιβάλουν την λεπτομερή ενημέρωση και την χωρίς εκπτώσεις, ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην λήψη των περιβαλλοντικού χαρακτήρα αποφάσεων.
Να ακυρωθούν άμεσα η πληθώρα αδειών ΒΑΠΕ, που μοιράστηκαν ανεξέλεγκτα στις πολυεθνικές εταιρίες, με αμφίβολες-αδιαφανείς στο ευρύ κοινό διαδικασίες, ώστε να αποφασίσουν οι τοπικές κοινωνίες από μηδενική βάση, χωρίς τετελεσμένα και βιασύνη, ανοίγοντας το σε πραγματική δημόσια διαβούλευση.
Να ακυρωθούν ως εντελώς ανεπαρκείς, οι σχετικές περιβαλλοντικές μελέτες αφού έγιναν βιαστικά, «στα μουλωχτά», χωρίς καν να ερωτηθούν οι κύριοι δικαιούχοι των έργων, δηλαδή οι τοπικές κοινωνίες.
Η παραγωγή ΑΠΕ, οφείλει σε πρώτο στάδιο να γίνει ΜΟΝΟ για τις ΑΝΑΓΚΕΣ της ΧΩΡΑΣ και μόνο μετά από πλήρη χωροταξική μελέτη και πλήρη συναίνεση και σεβασμό των ντόπιων φορέων και κοινωνιών.
Να αποφασίσουν οι τοπικές κοινωνίες ενσυνείδητα, τον αριθμό, την θέση των ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ συμβατών τοποθεσιών, το ΜΕΓΕΘΟΣ των εγκαταστάσεων καθώς και το πλαίσιο-σχήμα εκμετάλλευσης των απαιτούμενων ΒΑΠΕ για τις ανάγκες του τόπου.
Να εξαιρεθούν οι μη κατάλληλες περιβαλλοντικά θέσεις για ΑΠΕ, οι τοπικές κοινωνίες να ενημερωθούν πλήρως για τα υπέρ και τα κατά, ώστε να αποφασίσουν γι’ αυτές, όπως υπαγορεύουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες.
Να αποφασίσουν ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ οι τοπικές κοινωνίες, χωρίς βιασύνη, εάν θα δεχτούν στον τόπο τους ΒΑΠΕ, που θα γίνουν ΕΠΙΠΛΕΟΝ των ενεργειακών αναγκών του τόπου (για τον αριθμό, τις θέσεις, το μέγεθος τους και το σχήμα εκμετάλλευσης).
Να επιδοτηθούν κατά προτεραιότητα όσοι μικροϊδιοκτήτες βάζουν μικρές Α/Γ και Φ/Β, αντί να παραμερίζονται προς όφελος των μεγάλων εταιριών. Η παραγωγή ΑΠΕ να στηρίζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα πρώτα σε μικρούς πολυάριθμους ντόπιους παραγωγούς-πολίτες, στην ευρύτερη κοινωνία, δήμους, ΝΠΔΔ, εταιρίες λαϊκής βάσης, και όχι σε μερικές πολυεθνικές.
Να επιτραπεί η σύσταση εταιριών ΕΥΡΥΤΑΤΗΣ λαϊκής βάσης που όμως θα παραμείνουν λαϊκής βάσης (όχι όπως έγινε με τις Μινωικές Γραμμές), που θα λειτουργήσουν χωρίς οργανωμένη κερδοσκοπία, υπέρ της κοινωνίας και με την ΜΕΓΙΣΤΗ συναίνεση της κοινωνίας.
Επιδοτήσεις και δάνεια για την κατασκευή ΑΠΕ, θα δοθούν ώστε να αποκτήσει η ευρύτερη, σήμερα δοκιμαζόμενη κοινωνία, κάποιο εισόδημα, αλλά και ώστε το 100% της ωφέλειας να μένει στον τόπο.
Για επιστροφή στην ανάπτυξη, χρειαζόμαστε μια καλώς εννοούμενη «πατριωτική οικονομία» που θα ξαναδώσει δουλειά, αλλά το κυριότερο, μόνιμο εισόδημα, σε όσο περισσότερους συμπατριώτες μας. Οπωσδήποτε, πρέπει να εξασφαλίζεται απόλυτα ότι το 100% της ωφέλειας θα μένει στον τόπο.
Η πράσινη ανάπτυξη πρέπει να γίνει με, από κάθε άποψη, καλά σχεδιασμένα, μικρότερα, φιλικά στο περιβάλλον, ΕΡΓΑ-ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, χωρίς βιασύνη.
Όποια έργα προταθούν στο εξής πρέπει να είναι ΥΨΗΛΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, να αποτελούν ΕΡΓΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ από πάσης απόψεως, περιβαλλοντικά, λειτουργικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, αλλά και να αντέχουν στην βάσανο μιας επισήμως μόνιμα αποδεκτής, τεκμηριωμένης, δημόσιας κριτικής.

Αναδημοσίευση από cretalive.gr

Συμπαράσταση στους διωκόμενους στο Αποπηγάδι από την Επιτροπή Αγώνα Κρούστα


Η Επιτροπή Αγώνα Κρούστα Λασηθίου, με αφορμή τη δίκη των πολιτών του Αποπηγαδίου, που θα γίνει στη μαρτυρική Κάντανο στις 16/5/2012, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στους δικαζόμενους και χαιρετίζει την αγωνιστική τους στάση για τη προστασία της περιοχής τους και τη προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι στη θέση των αγωνιστών θα έπρεπε να δικάζονται αυτοί που συστηματικά χτίζουν το νομικό πλαίσιο για τις βΑΠΕ την τελευταία δεκαετία και το οποιο συνιστά κατοχικό καθεστώς. Αυτοί που στο όνομα της σωτηρίας του πλανήτη καταστρέφουν δάση και οικοσυστήματα με μοναδικό κίνητρο την κερδοσκοπία. Αυτοί που προσβάλλουν και προκαλούν τους αγωνιστές που πολέμησαν σ’αυτούς τους τόπους για μια λεύτερη πατρίδα. Χρέος όλων μας και κυρίως των επιτροπών και των συλλόγων που δημιουργήσαμε το Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των βΑΠΕ, είναι να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την αποτροπή του καταστροφικού μέλλοντος που μας επιφυλάσσει το παγκόσμιο ενεργειακό λόμπυ στο όνομα της ψευδεπίγραφης πράσινης ανάπτυξης. Η ιστορικότητα των τόπων μας και η απόδοση τιμής στους αγωνιστές προγόνους μας το επιβάλλουν.

Απαλλαγή των δικαζομένων αγωνιστών από όλες τις κατηγορίες!

Στο σκαμνί να καθίσουν οι υπεύθυνοι των εταιρειών οι συνεργάτες τους και το πολιτικό προσωπικό που τους άνοιξε το δρόμο.

Φίλοι και συναγωνιστές του χιλιοτραγουδισμένου Αποπηγαδιού δεν είσαστε μόνοι, η ψυχή μας και η σκέψη μας είναι κοντά σας!

ΚΡΟΥΣΤΑΣ 15/5/2012

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Γόρτυνας αύριο μελέτη του ΤΕΙ για την κατασκευή υβριδικού στην περιοχή της Τρυπητής


Αύριο Τετάρτη 16/5/12, στις 20.00μ.μ. θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Γόρτυνας μελέτη του ΤΕΙ Κρήτης για την κατασκευή υβριδικού στην περιοχή της Τρυπητής δυναμικότητας 46MW.

Στο ειδώλιο αύριο 10 κάτοικοι για το Αποπηγάδι


Στο ειδώλιο του κατηγορούμενου θα καθίσουν την Τετάρτη 16 Μαΐου 2012 , οι δέκα αγωνιστές από το Αποπηγάδι, που είχαν συλληφθεί στις 21- 4-2010 από ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, στην προσπάθεια τους να προστατεύσουν τις ιδιοκτησίες τους και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, από την εισβολή των εταιρειών ΑΠΕ .

Η δίκη θα γίνει στην Κάντανο.

Υπενθυμίζουμε ότι στην πρώτη δίκη που έγινε για το Αποπηγάδι το περασμένο φθινόπωρο, οι 14 τότε κατηγορούμενοι, αθωώθηκαν.

Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Στη μνήμη του δασολόγου Κώστα Πενταράκη


Κώστα σε γνωρίσαμε μέσα από τους αγώνες μας για το περιβάλλον.
Αυτό που σε έκανε ξεχωριστό, πέρα από την αδιαμφισβήτητη επιστημονική σου κατάρτιση, ήταν η αληθινή σου αγάπη, για τα δάση και τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας. 
Μέσα από τη δουλειά σου, με απαράμιλλο ήθος και συνέπεια, έδινες τις δικές σου ανιδιοτελείς μάχες για την προάσπιση τους, μοναχικές πολλές φορές, έξω από την “ασφάλεια των πολλών”, αλλά με μοναδικό κριτήριο το όφελος των πολλών.
Κώστα έφυγες την πιο κρίσιμη στιγμή, σήμερα που η οικογένεια σου, τα δάση και το φυσικό περιβάλλον του τόπου μας σε χρειάζονται περισσότερο από ποτέ.
Μακάρι από εκεί ψηλά που βρίσκεσαι να βλέπεις πάντα  τις κορυφογραμμές της πατρίδας μας,  όπως εσύ τις γνώρισες και τις αγάπησες, αλώβητες και ελεύθερες.
 Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας πρόσφερες.
Oι φίλοι σου από το Αποπηγάδι