Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Έτσι θέλουμε την Κρήτη μας;


Οι θέσεις της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Κρήτης για τα θέματα ενέργειας

         

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Είμαστε ενάντια στη σημερινή κατάσταση όπου όλα προχωράνε εκουσίως χωρίς σχέδιο. Ο Ενεργειακός σχεδιασμός έχει αφεθεί στις μεγάλες εταιρείες στα πλαίσια της απελευθέρωσης της ενέργειας.

Εμείς θέλουμε ένα Ενεργειακό σχεδιασμό που να βασίζεται στις παρακάτω αρχές:
 • «Αρχή της τοπικής αυτάρκειας»: Κεντρικός στόχος είναι ενεργειακή αυτάρκεια μέσω της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Εξοικονόμηση: με πολιτικές που θα στοχεύουν στην αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και στους τρεις τομείς (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) της οικονομίας και των καταναλωτικών συνηθειών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, ενάντια στην «ορθοδοξία» της οικονομίας της αγοράς, που επενδύει στην αύξηση της ζήτησης.
 • Χωροταξικός σχεδιασμός: Αξιοποίηση του πλήρους φάσματος της ποικιλότητας των ΑΠΕ που θα διαμορφωθεί πάνω στο στόχο της αυτάρκειας και της ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Διεύρυνση της κοινωνικής οικονομίας: Αποεμπορευματοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών αντίθετα από το αγοραίο μοντέλο που στοχεύει στη ικανοποίηση της κερδοφορίας έχοντας ως πάρεργο τις ανάγκες. Με άλλα λόγια όχι ακριβή ενέργεια για τους πολλούς και κέρδη για τις εταιρείες.

Οραματιζόμαστε μια Κρήτη Ενεργειακά Αυτάρκη, στηριζόμενη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας χωρίς καύση υδρογονανθράκων και μια «ΔΕΗ Κρήτης» για τη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό είμαστε κατά:
 • της Πυρηνικής Ενέργειας
 • του να γίνει η Κρήτη ένα εργοστάσιο παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων, των Ανωνύμων Εταιρειών και εις βάρος του Πρωτογενή τομέα, του Τουρισμού, του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος
 • της καλωδιακής σύνδεσης της Κρήτης όπως σήμερα προτείνεται, γιατί μόνο ιδιωτικά συμφέροντα θα εξυπηρετήσει αφού εμείς γεμίσουμε ανεμογεννήτριες και καθρέπτες

Είμαστε υπέρ
 • των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως η αιολική, τα φωτοβολταϊκά, η γεωθερμία , η βιομάζα, η κυματική ενέργεια.
 • της μεσοπρόθεσμης κατάργησης της καύσης υδρογονανθράκων: Σε πρώτη φάση για παραγωγή ενέργειας και σε επόμενη φάση για άλλες χρήσεις (μεταφορές - θέρμανση)
 • της αποκεντρωμένης παραγωγής της ενέργειας σε Κατοικίες, Εργοστάσια, Δημόσια κτίρια, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια με συνδυασμό των ΑΠΕ για σταθερότητα του συστήματος και μείωση των απωλειών Ενέργειας.
 • των πολιτικών και δράσεων για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου
 • των πολιτικών και δράσεων για Εξοικονόμηση Ενέργειας σε όλους τους τομείς, όπως Μεταφορές, κτιριακός σχεδιασμός, τομείς παραγωγής, Μαζικά μέσα μεταφοράς κλπ και στα πλαίσια ενός διαφορετικού χωροταξικού σχεδιασμού.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ.

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Συνάντηση στο Ηράκλειο για τις ΑΠΕ στη Μεσόγειο


Στις 11 έως 13 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί διαπεριφερειακή συνάντηση στο Ηράκλειο των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος «ENERMED: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Μεσόγειο», το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό της Κέντρο.
Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν Περιφέρειες και αρμόδιοι φορείς από την Ελλάδα, την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία και τη Σλοβενία με κοινό στόχο τον συντονισμό και τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αναλύοντας ιδιαίτερα: την ηλιακή, την αιολική, τη βιομάζα και τη γεωθερμική ενέργεια.Οι περιοχές της Μεσογείου αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης της προστασίας περιβάλλοντος, του ενεργειακού εφοδιασμού κλπ. Σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις με υποστήριξη προς την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον.
Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί καινοτομικό πλεονέκτημα για τις περιοχές της Μεσογείου και θα επιτευχθεί με:
• Τη χρήση κοινών εργαλείων για την εκπόνηση και ανάλυση των σχεδίων δράσης και των πολιτικών ΑΠΕ.
• Την ανάπτυξη κοινών πολιτικών για τις ΑΠΕ.
• Την εξέταση κοινών εμπειριών σε σχέση με τις ΑΠΕ ώστε να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν:
- Ένα διακρατικό (κοινό) μεθοδολογικό και στρατηγικό πλαίσιο
- Μια βάση δεδομένων με καλές πρακτικές περιφερειακής πολιτικής
- Συγκεκριμένα πιλοτικά έργα
- Λειτουργικό πλαίσιο αμοιβαίας συνεργασίας.

Στη Συνάντηση θα αναλυθούν οι πολιτικές των χωρών αλλά και των Περιφερειών στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η μέχρι σήμερα πρόοδος και τα επόμενα βήματα στις δράσεις του προγράμματος.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα energyin.gr

Στο Περίμενε Μονάδες ΑΠΕ 656 MW σε Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο

Επενδύσεις για ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά από υβριδικούς και ηλιοθερμικούς σταθμούς, με συνολική ισχύ 565 μεγαβάτ, βρίσκονται στην αναμονή περιμένοντας ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου και ευνοϊκότερο περιβάλλον.

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις είναι εντάσεως κεφαλαίου, καθώς τα υβριδικά συστήματα αφορούν κυρίως συνδυασμό αιολικώνκαι υδροηλεκτρικών μονάδων (αντλησιοταμιευτικά).Τα ηλιοθερμικά είναι μονάδες παραγωγής θερμότητας με τη χρήση ηλιακών κατόπτρων, η οποία είτε μετατρέπεται αμέσως σε ηλεκτρική ενέργεια, είτε αποθηκεύεται για λίγες ή περισσότερες ώρες.

Από τα στοιχεία του Διαχειριστή των δικτύων στα μη διασυνδεμένα νησιά (ΔΕΗ), άδειες ηλιοθερμικών, μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μόνο για την Κρήτη.Πρόκειται για 5 επενδύσεις με συνολική ισχύ 243 μεγαβάτ. Φορείς των επενδύσεων είναι οι εταιρείες:
 •   Sustainable Solar Thermal Future με μονάδα 60 μεγαβάτ στο Χώνο Ηρακλείου, 
 • η μικτή εταιρεία Nur-Μότορ Όιλ Ελλάς με μονάδα 38 μεγαβάτ στον Αθερινόλακκο Λασιθίου, 
 • η Abengoa Ελλάς με 25 μεγαβάτ στο Λασίθι
 •  η Natura Power με 50 μεγαβάτ στα Χωραφια  Χανίων 
 • και η Σόλαρ Πάουερ Πλαντ στο Φουρνιά Λασιθίου.


Ωστόσο από τις παραπάνω αδειοδοτημένες μονάδες, μόνο η Nur-Μότορ Όιλ Ελλάς έχει καταθέσει αίτημα (Δεκέμβριος 2011)για δεσμευτική προσφορά σύνδεσης, έχει δηλαδή τεθεί σε τροχιά υλοποίησης, εφ΄οσον βέβαια λάβει την περιβαλλοντική άδεια.
Οι υβριδικοί

Σε ότι αφορά στους υβριδικούς σταθμούς, αυτοί θεωρητικά αποτελούν τις πλέον αποδεκτές λύσεις καθώς διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ΑΠΕ, ενώ προσφέρουν στο σύστημα εγγυημένη ισχύ με το αποθηκευμένο νερό στον ταμιευτήρα.

Για το νησί της Κρήτης έχουν κατατεθεί 14 σχέδια με συνολική εγγυημένη ισχύ 271 μεγαβάτ, για τα οποία προβλέπεται ανάπτυξη αιολικών πάρκων με ισχύ 362 μεγαβάτ. Από αυτά, έχουν λάβει άδεια της ΡΑΕ τα 12 με εγγυημένη ισχύ 255 μεγαβάτ.

Στο νησί της Ρόδου έχουν αδειοδοτηθεί 3 υβριδικά με εγγυημένη ισχύ 36 μεγαβάτκαι αιολικά 48,45 μεγαβάτ και στη Λέσβο ένα υβριδικό με εγγυημένη ισχύ 15 μεγαβάτ και αιολικό πάρκο 18,4 μεγαβάτ. Ωστόσο από όλες τις αδειοδοτημένες και μη προτάσεις, μόνο 2 στην Κρήτη (5 και 5,1 μεγαβάτ) έχουν φτάσει στο στάδιο να καταθέσουν αίτημα για δεσμευτική πρόσφορά σύνδεσης.

Επίσης εντύπωση προκαλεί ότι έχει κατατεθεί αίτημα και για κατασκευή υβριδικού σταθμού στην Κρήτη, με εγγυημένη ισχύ 30 μεγαβάτ, ο οποίος θα χρησιμοποιεί συστοιχίες μπαταριών για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Πρόκειται για τη μοναδική επενδυτική πρόταση παρόμοιου μεγέθους με χρήση μπαταριών, καθώς αυτό το αποθηκευτικό μέσον έχει ακόμη πολύ υψηλό κόστος.

Σε ό,τι αφορά στα αντλησιοταμειυτικά με χρήση ΑΠΕ, παρ΄ότι προβλέπονται ικανοποιητικές τιμές για την ενέργεια που πωλούν στο σύστημα, η κατασκευή τους αντιμετωπίζει προβλήματα,τόσο λόγω των μεγάλων περιβαλλοντικών επεμβάσεων (κατασκευή φραγμάτων και δύο ταμιευτήρων, εγκατάσταση ανεμογεννητριών), όσο και επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ο κώδικας διαχείρισης του συστήματος στα μη διασυνδεμένα νησιά που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία μονάδων ανεξάρτητων παραγωγών.

Έτσι μέχρι στιγμής το μοναδικό αντίστοιχο έργο που κατασκευάζεται στην Ελλάδα, είναι αυτό της Ικαρίας. Πρόκειται για επιδεικτικό έργομε εγγυημένη ισχύ 4,15 μεγαβάτ και αιολικό 2,7 μεγαβάτ,για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του νησιού.

Ευρεία σύσκεψη, σήμερα, στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης - Άμεσος στόχος η εξοικονόμηση ενέργειας - Να γίνει συνείδηση όλων!


Η διαμόρφωση και επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και η ένταξης τους σε συντονισμένες δράσεις και εργαλεία χρηματοδότησης, ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που συγκάλεσε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Κώστας Λαμπρινός.

«Δεν είναι καθόλου εύκολη η εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων, αλλά οφείλουμε να προσπαθήσουμε. Έχουμε τεράστια περιθώρια, που μπορεί να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας και δεν μπορούμε να μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), εάν πρώτα δεν φροντίσουμε για εξοικονόμηση ενέργειας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Λαμπρινός.

Παράλληλα τόνισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να είναι στο στόχο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, σύμφωνα με τον οποίο σε 12 χρόνια η παραγόμενη ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) πρέπει να φτάνει στο 20%, ενώ στο ίδιο ποσοστό πρέπει να έχει φτάσει και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Σύμφωνα με τον κ. Λαμπρινό, η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να γίνει συνείδηση στον κόσμο, ενώ για την επίτευξη αποτελεσμάτων σημαντικό ρόλο παίζει η εξέλιξη της τεχνολογίας.

Στη συνάντηση που δεν είναι η πρώτη, έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της εκπαίδευσης και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, της ΔΥΠΕ, των Δήμων και της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ σύμφωνα με τον κ. Λαμπρινό στα θετικά στοιχεία προσμετρείται η καλή διάθεση της συνεργασίας, που συνδυαστικά θα φέρει αποτελέσματα.

Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης ανάφερε σαν ένα απλό παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας το κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης, στο οποίο μόνο η αλλαγή λαμπτήρων και κλιματιστικών, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση της ενέργειας περισσότερο από 20%.

Στα σχολεία επίσης υπάρχουν πολλά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ και οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να λειτουργήσουν επικοινωνιακά και πολλαπλασιαστικά για τη διάχυση του μηνύματος της εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης τα νοσοκομεία είναι μεγάλοι ενεργοβόροι φορείς, που παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν έχουν σημειωθεί αποτέλεσμα.

Στη διάρκεια της τρίωρης σύσκεψης επαναβεβαιώθηκε η ύπαρξη προτάσεων αλλά και διάθεσης απ’ όλους τους εμπλεκόμενους να προχωρήσουν σε συντονισμένες δράσεις, οι οποίες σ’ ένα επόμενο στάδιο θα συγκεκριμενοποιηθούν και η υλοποίησή τους θα φέρει πιο κοντά το στόχο, που είναι ν’ αποτελέσει η Κρήτη Περιφέρεια- πρότυπο στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα cretalive.gr

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Ο Συνήγορος του Πολίτη αμφισβητεί την άδεια δύο φωτοβολταϊκών σταθμών


Την εγκυρότητα της αδειοδότησης δύο φωτοβολταϊκών σταθμών, στη ζώνη προστασίας της λίμνης Υλίκης, αμφισβητεί -με πόρισμά του- ο Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από προσφυγή πολίτη, που ζήτησε να διερευνηθεί η νομιμότητα της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης δύο φωτοβολταϊκών σταθμών, υψηλής ισχύος, εντός της ζώνης προστασίας της λίμνης Υλίκης, από όπου υδρεύεται η Αθήνα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) σταθμούς, ισχύος 4.995 MW και 7.5 MW στις θέσεις «Μπουτάκας-Ρεβένια-Αγ. Αθανάσιος» και «Ρεβένια» του δήμου Θηβαίων, αντίστοιχα.

Όπως σημειώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, υπάρχει παραβίαση της ειδικής νομοθεσίας για την προστασία του νερού ύδρευσης της πρωτεύουσας και δεν είναι επαρκής η αιτιολόγηση της μη επικινδυνότητας της επίμαχης χωροθέτησης για το πόσιμο νερό.

Όπως σημειώνεται, τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται τα Φ/Β πανέλα (πυρίτιο, μόλυβδος, ίχνη βαρέων μετάλλων κ.λπ.), είναι τοξικά και καθιστούν αδύνατη και επικίνδυνη την τοποθέτησή τους σε προστατευόμενη περιοχή ποσίμων υδάτων, γιατί σε περίπτωση ατυχήματος (πυρκαγιάς, θραύσης κ.λπ.) θα υπάρξει μετά βεβαιότητας διασπορά βλαβερών στοιχείων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

Παρά, όμως, τις αντίθετες γνωμοδοτήσεις, μετά από έγγραφο -παρέμβαση του υπ. ΠΕΚΑ -στο οποίο προτάσσεται ως ζωτικής σημασίας η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έναντι των προστατευτικών για την υγεία διατάξεων- η αρμόδια υπηρεσία προέβη στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα protothema.gr

Η μάχη της Αμοργού


Της Ελευθερίας Ψυχογιού.

Στην Αμοργό «Θα τους κόψουμε τα χέρια» εάν τολμήσουν, να εκριζώσουν έστω και μία φίδα ακόμη. Θα γίνουμε βαβάκια και θα τους φάμε !!! Εξοργισμένοι οι κάτοικοι της Αμοργού κυρίως στην περιοχή της Κάτω Μεριάς όπου στα πλαίσια της εκμετάλλευσης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας εταιρία προκειμένου να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό και αιολικό πάρκο αγόρασε δασική έκταση από την κτηματική υπηρεσία και θεωρεί ότι δικαιούται να εκριζώσει όλες τις φίδες (ίσως να είναι από τα αρχαιότερα δέντρα στο Αιγαίο) προστατευόμενα από το νόμο ως σπάνιο είδος κέδρου.

Στην εταιρία χορηγήθηκε άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς καν να γίνει αυτοψία. Με το πρόσχημα της πράσινης ανάπτυξης δεν διστάζουν να συντελέσουν σ’ ένα περιβαλλοντολογικό έγκλημα, σε περιοχές ιδιετέρου φυσικού κάλλους, με σπάνια ήδη χλωρίδας όπως η φίδα (Juniperus phoenicea) και πανίδας. Η ορνιθοπανίδα της Αμοργού περιλαμβάνει τουλάχιστον 35 φωλεάζοντα είδη πουλιών, μεταξύ των οποίων και ορισμένα σπάνια και απειλούμενα είδη αρπακτικών, όπως ο σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus), ο πετρίτης (Falco peregrinus) και η αετογερακίνα (Buteo rufinus). Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), που φωλιάζει κατά αποικίες σε γκρεμούς και δυσπρόσιτες βραχονησίδες. Το γεράκι αυτό, που οι ντόπιοι το λένε «βαρβάκι», περνά τον χειμώνα στη Μαδαγασκάρη και τη Νότια Αφρική. Είναι γνωστόν ότι οι ανεμογεννήτριες ευθύνονται για την εξόντωση των αετών και γερακιών.

Παρόλα αυτά παρακάμπτοντας κάθε νομοθεσία, εταιρίες με μοναδικό σκοπό το κέρδος ξεπερνούν με την βοήθεια του κράτους κάθε νομική δικλίδα και νομιμοποιούν την καταστροφή του περιβάλλοντος την οποία βαπτίζουν ανάπτυξη για να ακούγεται εύηχα στα αυτιά των κατοίκων. Ερήμην της τοπικής κοινωνίας, με συμπεριφορά αποικιοκρατών θεωρώντας τους κατοίκους υποτελείς ιθαγενείς έρχονται να επιβάλουν τα σχέδια τους αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις. Το τοπικό συμβούλιο της περιοχής συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση στην οποία αποφασίστηκε να εμποδίσουν με οποιοδήποτε τρόπο τα σχέδια της εταιρίας. Άνθρωποι απλοί στην πλειοψηφία τους γεωργοί και κτηνοτρόφοι σήκωσαν τα ανάστημα τους και είπαν ΟΧΙ, γνωρίζοντας ότι η οικολογία, η αγάπη για το περιβάλλον έχει ως παρανομαστή την έννοια του μέτρου και της ηπιότητας. ΟΛΟΙ είμαστε υπέρ των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Εντούτοις γνωρίζουμε τις καταστροφικές συνέπειες, όταν ως γνώμονα είναι το κέρδος και όχι η έννοια του μέτρου.

Στο νησί λειτουργεί ήδη ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα στην χλωρίδα και την πανίδα του τόπου ούτε και οπτική ρύπανση. Οι κάτοικοι δεν ανέχονται και δεν θα ανεχτούν καμία επένδυση που με το πρόσχημα της ανάπτυξης θα προσβάλει το περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό και την νοημοσύνη τους. Το ελληνικό κράτος περισσότερο από ποτέ με πρόσχημα την κρίση απαξιώνει την νησιωτική Ελλάδα. Ωστόσο όλοι εμείς που γεννηθήκαμε σε κάποιο νησί ζώντας με πολλές ελλείψεις αλλά σε πλήρη αρμονία με την φύση ,την αγαπήσαμε , διδαχτήκαμε απ αυτή και θα την υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο έτσι ώστε να παραμένει αλώβητη από την βαρβαρότητα μιας υποτιθέμενης ανάπτυξης που επί της ουσίας αποβλέπει στον βιασμό της.

Οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης Αμοργού που συνήλθαν σε λαϊκή συνέλευση την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2012, κατόπιν πρόσκλησης του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης κ. Ελευθέριου Κωβαίου, για να συζητήσουν το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννήτριας και φωτοβολταϊκών, στην ιδιαιτέρου φυσικού κάλους περιοχή Καλοταρίτισσας Αρκεσίνης, μετά από συζήτηση ενέκριναν και υπέγραψαν το ακόλουθο Ψήφισμα:

“Εμείς που υπογράψαμε κάτοικοι της Αρκεσίνης και της υπόλοιπης Αμοργού
Δεν συμφωνούμε με την εγκατάσταση μίας ανεμογεννήτριας και φωτοβολταϊκών πινάκων δτα όρια της Κοινότητας μας, περιοχή Καλοταρίτισσας, για τους εξής λόγους:
1. Διότι ποτέ δεν μας ζητήθηκε, όπως προβλέπεται από τον Κ.Δ.Κ. , να συζητήσουμε το θέμα της εγκατάστασης των παραπάνω αναφερόμενων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην περιοχή μας. Η μη έκφραση γνώμης της Τοπικής Κοινότητας διά Εκπροσώπου για κάθε δραστηριότητα στην περιοχή , είναι αυτοδικαίως άκυρη.
2. Διότι η μελέτη που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές (εάν έχει εγκριθεί) δεν έτυχε της προβλεπόμενης από το Νόμο δημοσιότητας ,προκειμένου να υποβληθούν ενστάσεις από την τοπική κοινωνία και κάθε ενδιαφερόμενο .
3. Διότι η περιοχή αποτελεί τοποθεσία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη περιοχή Γραμβούσας ,όρμου Κολοταρίτισσας, Αγίας Παρασκευής και Παραδεισίων. Η κακοποίηση στην περιοχή θα επηρεάσει δυσμενώς και όλες τις άλλες περιοχές.
4. Διότι η εγκατάσταση προϋποθέτει την αποψίλωση από τοπικούς θάμνους και ιδιαίτερα τις υπό προστασία φίδες, προσβάλλοντας έτσι τη χλωρίδα της περιοχής.
5. Διότι η περιοχή αποτελεί κτηνοτροφικό κλήρο και με την εγκατάσταση θα περιοριστεί η περιοχή βόσκησης. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η κτηνοτροφία αποτελεί βασική αν όχι κύρια ασχολία των κατοίκων της περιοχής.
6. Διότι το οικοσύστημα της περιοχής εγκατάστασης φιλοξενεί ζώα και πτηνά σε μόνιμη βάση ,όπως πέρδικες λαγούς κ.α αλλά αποτελεί και ένα από τα κύρια περάσματα αποδημητικών πουλιών.
7. Διότι νη περιοχή η περιοχή λόγω φυσικού κάλλους φιλοξενεί πλήθος τουριστών ,που συμβάλουν αποφασιστικά στην οικονομία της περιοχής. Η παρουσία ανεμογεννήτρια σε τόση μικρή απόσταση από την ακτή , θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής.
8. Διότι η εγκατάσταση θα γίνει σε μικρή απόσταση από τον οικισμό Καλοταρίτισσα”.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα mao.gr

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

"Οικονομία" δια της υποβάθμισης της προστασίας του περιβάλλοντος;


Γιατί πάντα, όταν μια κυβέρνηση επιχειρεί να τα βάλει με το υδροκέφαλο τέρας, που έφτιαξε για δημόσιο τομέα, κόβει πρώτα -και ίσως μόνο- αυτούς που πήραν το ρόλο τους στα σοβαρά;

Καταργούνται λοιπόν όλες οι Ειδικές Γραμματείες ιδιαίτερα αυτές του ΥΠΕΚΑ, για την Προστασία του Περιβάλλοντος, των Δασών και του Νερού! Σύμφωνα με επιστολή του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά προς τους αρμόδιους υπουργούς. Η απόφαση -επεξήγεται- ελήφθη σε μια προσπάθεια μείωσης των δαπανών στο Δημόσιο και ανασύνταξης του κρατικού μηχανισμού. Είναι στο πνεύμα της οικονομίας η εν λόγω κίνηση ή πρόκειται για άλλο ένα κρεβάτι του Προκρούστη; Ένα θλιβερό κρεβάτι το οποίο… στρώνεται για την υποβάθμιση της δουλειάς, που γίνεται ανά τομέα με πενιχρά μέσα επί σειρά ετών;

Και μετά την κατάργησή τους τι; Υπάρχει κάτι αντίστοιχο, που θα σταθεί ικανό να συνεχίζει την προσπάθεια, όπου απαιτείται και μάλιστα πιο οικονομικά; Οι κυβερνώντες ερωτώνται ευθαρσώς! Γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια για πειράματα όταν πρόκειται για την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε.Γ.Ε.Π.Ε.) συστήθηκε με το Ν. 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010) για την «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» ως ενιαίος διοικητικός τομέας του ΥΠΕΚΑ, με αρμοδιότητα την επίβλεψη, το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της χώρας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και ΟΤΑ.

Ειδικότερα σε θέματα περιβάλλοντος η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης έχει ως βασικό σκοπό την εφαρμογή, για πρώτη φορά στη χώρα, της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη με σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς ( ΠΔ 148/2009 ), μέσω της συγκρότησης και ενός αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών που θα συντονίζεται με αντίστοιχα Γραφεία που θα συγκροτηθούν στις Περιφέρειες της χώρας.

Σε θέματα ενέργειας, η Ειδική Γραμματεία έχει ως αποστολή τον έλεγχο και την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων της εθνικής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2010) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», ιδίως δε της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια και της έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης,

Στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπάγονται οι εξής υπηρεσίες:

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)
Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (Ε.Υ.Κ.)
Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ)
Στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπάγονται οι εξής υπηρεσίες:

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)
Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (Ε.Υ.Κ.)
Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ)
Στην Ειδική Γραμματεία Δασών υπάγονται οι εξής υπηρεσίες:

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων
Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας
Διεύθυνση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας
Διεύθυνση Δασικών Χαρτών
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας και του συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ένας από τους βασικούς άξονες του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων είναι η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 60/2000/ΕΚ, της γνωστής ως Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 3199 του 2003, με στόχο την επίτευξη της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των υδάτων της χώρας.

Η Γραμματεία, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Υδάτων, καταρτίζει τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους. Πριν την έγκρισή τους, τα προγράμματα εισάγονται για διαβούλευση στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων. Η Γραμματεία είναι οργανωμένη σε Διευθύνσεις και Τμήματα και επικεφαλής της είναι ο εκάστοτε αρμόδιος Ειδικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ.

Κι άλλη νίκη στον αγώνα κατά των Ανεμογεννητριών...


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αναγκάστηκε να απορρίψει την αίτηση της εταιρείας "Κερασούδα Α.Ε. Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας" για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού ισχύος 19,55 MW στη θέση «Ψωριάρης –Αλωνάκι - Ανεμίτσα», της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου, του Δήμου Ναυπακτίας και της Δημοτικής Ενότητας Θέρμου, του Δήμου Θέρμου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Να σημειώσουμε μόνο ότι οι Δημοτικές Αρχές Ναυπάκτου και δη ο δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Μπουλές, καμία ενέργεια δεν έπραξε και ουδεμία πρωτοβουλία δεν έλαβε περί τούτου, παρόλο που το κόσμημα της Ορεινής Ναυπακτίας, ο Πλάτανος, έχει πληρώσει ήδη βαρύ τίμημα στην "Πράσινη Ανάπτυξη", με το αιολικό πάρκο στο Ξεροβούνι.

Μια μικρή μάχη κερδήθηκε, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται...
Όχι στην μετατροπή της Ναυπακτίας σε απέραντο πάρκο ανεμογεννητριών!

Σχόλιο-απάντηση από αναγνώστη στη δημοσίευση με τις δηλώσεις εκπροσώπου της greenpeace για τις αντιδράσεις για τις βιομηχανικές ΑΠΕ

Αναδημοσιεύσαμε εχθές ένα κείμενο με τίτλο "Greenpeace: «Ναι» στις ανεμογεννήτριες αλλά με σαφές περιβαλλοντικό σχέδιο" από τη σελίδα txvs.gr στις 27/6/12 στο οποίο περιλαμβανόταν δηλώσεις του Τάκη Γρηγορίου από την greenpeace σχετικά με τις αντιδράσεις στην εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ και ανεμογεννητριών σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Κάποιος αναγνώστης του ιστολογίου έστειλε σχόλιο - απάντηση σε όσα αναφέρει ο Τ. Γρηγορίου, απάντηση που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και την αναδημοσιεύουμε:

Το άρθρο του Τάκη Γρηγορίου είναι ξεπερασμένο και ακρως παραπλανητικό επειδή αναφέρεται στην προ- ΒΑΠΕ εποχή τότε δηλαδή που η εγκατάσταση και οι επιπτώσεις των ΑΠΕ είχαν καθαρά τοπικό χαρακτήρα.
Σήμερα μιλάμε για χιλιάδες mw, με κάθε βουνοκορφή γεμάτη από Α/Γ και καθ ύψωμα καλυμμένο από απέραντα φωτοβολταικα νεκροταφεία.
Βέβαια άλλα έχει να μας πει ένας μελλοντικός ιδιοκτήτης Φ/σταθμου [ ας ειμαστε καχυποπτοι ] κι άλλα ένας βοσκός που καταπατήθηκε το βοσκοτόπι του και τώρα είναι υποχρεωμένος να πυρπολήσει την αμέσως παρακάτω γεωργική περιοχή ώστε να δημιουργήσει ένα νέο βοσκοτόπι
Και άλλα θα μας πει ο γεωργός που έμεινε χωρίς την ευφορη γη του και πρέπει τώρα να……….. κ.ο.κ

1] Η Πτολεμαΐδα η Κοζάνη και η Μεγαλόπολη αναπτύχτηκαν οικονομικά και από χωριά έγιναν αξιόλογα αστικά κέντρα λογω των παρακείμενων εργοστασίων.
Ακριβώς το αντίστροφο θα συμβεί στις περιοχές μαζικής εγκατάστασης ΑΠΕ
2] Από καρκίνους πεθαίνουν καθημερινά και οι Κρητικοί χωρίς να έχουν ΕΠΙΛΕΞΕΙ να μεταναστεύσουν για να εργαστούν σε μια από τις ανώτερες πόλεις.
3] Οι ανώτερες πόλεις ανήκουν στην ηπειρωτική χώρα η οποία είναι γεωγραφικό τμήμα του τεράστιου κόσμου [ Ασία- Ευρώπη-Αφρική]
Η Κρήτη είναι ένα μικρό περίκλειστο και πεπερασμένο νησί το οποίο οι ΒΑΠΕ θα το περιορίσουν ακομα περισσότερο ανατρέποντας και υποβαθμίζοντας τις γεωλο-γεωγραφικές ισορροπίες του με χιλιες μυριες αλυσιδωτές επιπτώσεις.
4] Η Κρήτη οφείλει να συμμετέχει στη μείωση της παγκόσμιας ρύπανσης στο ποσοστό που τις αναλογεί. Ούτε ένα ΜW παραπάνω.
5] Μόνο ένα περίεργο μυαλό μπορεί να λέει ότι οι ανεμογεννήτριες αποτελούν ωραίο θέαμα, έκτος κι αν εννοεί την ύπαρξη μιας και μοναδικής σε κάθε νομό οπότε κάτω από αυτές της συνθήκες θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αξιοθέατο [όχι απαραίτητα ωραίο]
6] Τα αιολικά πάρκα όχι μόνο δεν αποτελούν πόλο έλξης τουρισμού αλλά δεν απεικονίζονται σε καμία καρτ ποστάλ.
Βεβαια, θα μπορούσαν να προσελκύσουν ενα ασήμαντο εξειδικευμένο κοινό, ομως η Κρητη εχει ανάγκη και ΖΕΙ από τον ΜΑΖΙΚΟ τουρισμό ο οποίος είναι κάθετα αρνητικός σε τέτοιου είδους ανατρεπτικές παρεμβάσεις.
ΚΒ

Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

ΑΠΕ, απορρίματα και κτηματολόγιο στην ατζέντα Ράιχενμπαχ- Λιβιεράτου


Το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και το θέμα της ιδιωτικοποίησης της Κτηματολόγιο ΑΕ συζήτησαν το πρωί της Τετάρτης η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα Χορστ Ράιχενμπαχ.

Οπως επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος Ευάγγελος Λιβιεράτος η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα «με πλήρη αντίληψη των προβλημάτων».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης τόνισε ότι «υπήρξαν κάποιες συζητήσεις για συγκεκριμένους τομείς. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία σε τομείς που είναι πολύ σημαντικοί για την Ελλάδα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, οι ΑΠΕ και το Κτηματολόγιο. Αυτά είναι τρία θέματα πολύ μεγάλης σημασίας τα οποία θα επηρεάσουν σημαντικά την ανάπτυξη της Ελλάδας».

Aναδημοσίευση από τη σελίδα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ

Greenpeace: «Ναι» στις ανεμογεννήτριες αλλά με σαφές περιβαλλοντικό σχέδιο


Το θέμα με την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων επανέρχεται στην επικαιρότητα μετά την προσφυγή κατοίκων και συλλόγων της Μάνης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της εγκατάστασης 250 ανεμογεννητριών στην περιοχή. Ο Τάκης Γρηγορίου της Greenpeace σε συνέντευξη του στο tvxs.gr τονίζει ότι «οι ανησυχίες των κατοίκων της κάθε περιοχής είναι σωστές και δικαιολογημένες, αλλά είναι και προϊόν παραπληροφόρησης». Ρεπορτάζ Νίκος Μίχος.

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από κατοίκους της Μάνης, και συγκεκριμένα από 32 τοπικούς συλλόγους, απέναντι στο ζήτημα της εγκατάστασης αιολικού πάρκου στην περιοχή. Το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για το πάρκο αυτό προέβλεπε διακόσιες πενήντα ανεμογεννήτριες, ύψους εκατόν είκοσι μέτρων και διαμέτρου 70 μέτρων στα πτερύγια, η κάθε μια. Μάλιστα, οι σύλλογοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με στόχο να καταγγείλουν το σχέδιο και να αποτρέψουν την εφαρμογή του. Οι ίδιοι αιτιολογούν την αντίδρασή τους δηλώνοντας πως το πάρκο θα προκαλέσει περιβαλλοντικές αλλοιώσεις επηρεάζοντας τόσο τις δασικές εκτάσεις της περιοχής όσο και το μεταναστευτικό ρεύμα των πτηνών, αφού η περιοχή της Μάνης έχει χαρακτήριστεί ως μια από τις τέσσερις μεταναστευτικές στενωπούς. Οι αντιδράσεις, όμως, είναι πολλές και σε άλλες περιοχές της χώρας για το ίδιο ζήτημα.

Μιλώντας με τον Τάκη Γρηγορίου, υπεύθυνο για θέματα ενέργειας και κλιματικών αλλαγών του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, τον ρωτήσαμε τι προβλήματα μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον ένα αιολικό πάρκο. Ο κ. Γρηγορίου απάντησε ότι «οι ανησυχίες των κατοίκων της κάθε περιοχής είναι σωστές και δικαιολογημένες, αλλά είναι και προϊόν παραπληροφόρησης. Πρέπει να υπάρξει σαφής διάλογος ανάμεσα στους επενδυτές και τους κατοίκους της περιοχής που πρόκειται να γίνει ένα πάρκο. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν και υποχωρήσεις στο σχέδιό τους εάν αυτό δεν γίνεται δεκτό αυτούσιο από την τοπική κοινωνία».

Ο Τάκης Γρηγορίου μας παρουσίασε επίσης τις επιπτώσεις που είναι δυνατόν να έχει ένα αιολικό πάρκο. «Σίγουρα μπορεί να επηρεασθεί η ορνιθοπανίδα είτε είναι μεταναστευτικά πουλιά είτε πρόκειται για πουλιά της περιοχής. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον τηρηθεί στο ακέραιο η περιβαλλοντική νομοθεσία, δεν υπάρχουν επιπτώσεις. Η πανίδα της περιοχής συνηθίζει της ανεμογεννήτριες και δεν επηρεάζεται. Ούτε οι καλλιέργειες μπορούν να επηρεαστούν απο ένα στύλο και μια γεννήτρια. Αφήστε που είναι και αισθητικά ωραίο!»

Η μόνη άξια λόγου επίπτωση για τον κ. Γρηγορίου είναι το κόψιμο ορισμένων δέντρων για να ανοιχθεί δρόμος μέχρι την κορυφή του βουνού που θα γίνει η εγκατάσταση. Παρόλα αυτά, και εδώ τονίζεται ότι εάν τηρηθεί ο περιβαλλοντικός νόμος αυτούσιος και προβλεφθούν τα πάντα από το σχέδιο δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες. «Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα αιολικά πάρκα αποτελούν και πόλο έλξης τουρισμού, του λεγόμενου οικο-τουρισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάκης Γρηγορίου.

Η ελληνική ύπαιθρος καλύπτεται κατά 25% από περιοχές «Natura», δηλαδή περιβαλλοντικές Ζώνες Υψηλής Προστασίας. Όμως, ο νόμος δεν απαγορεύει τα αιολικά πάρκα στις περιοχές Natura, εφόσον πάντα τηρούνται αυστηρότατα οι περιβαλλοντικοί νόμοι.

Ο κ. Γρηγορίου θεωρεί αναγκαία την στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς «σύμφωνα με έρευνες εάν δεν αξιοποιηθούν τα γεωθερμικά χαρακτηριστικά της χώρας μας στο τέλος του αιώνα θα έχουμε 60 ημέρες το χρόνο καύσωνα και αύξηση της στάθμης της θάλασσας έως και 2 μέτρα».

Ακόμη, δήλωσε πως είναι επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη των ΑΠΕ για να περιοριστεί η χρήση του λιγνίτη και του άνθρακα, η οποία στοιχίζει περίπου 1000 ζωές ετησίως στην Ελλάδα όπως και τρία με τέσσερα δις ευρώ (στοιχεία απο έρευνα της Greenpeace για την Ελλάδα).

Όσον αφορά το θέμα των τοπικών κοινωνιών που απορρίπτουν τα αιολικά πάρκα ο Τάκης Γρηγορίου υποστηρίζει πως πρέπει να «αφήσουμε το σύνδρομο του ‘όχι στην αυλή μου’. Την στιγμή που κάποιος δηλώνει ότι δεν θέλει να βλέπει την ανεμογεννήτρια στην περιοχή του, κάποιος άλλος στην Κοζάνη ή στην Προλεμαΐδα πεθαίνει από καρκίνο στα εργοστάσια του λιγνίτη. Πρέπει να το δούμε και ανθρωπιστικά το πράγμα».

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Καταγγελία στη ΡΑΕ κατά του ΛΑΓΗΕ από τους παραγωγούς ηλεκτ. ενέργειας από φωτοβολταϊκά

Με ένα τυποποιημένο έγγραφο καταγγελίας ενώπιον της ΡΑΕ μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών να καταγγείλουν το ΛΑΓΗΕ στην ανεξάρτητη αρχή για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των προηγούμενων μηνών. Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο ΣΠΕΦ, επρόκειτο να κατατεθούν προσφυγές – καταγγελίες κατά του λειτουργού της αγοράς για το φλέγον θέμα που έχει φέρει σε αδιέξοδο τους παραγωγούς από φωτοβολταϊκά.
Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν έχει ήδη καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο όποιος ενδιαφέρεται να στραφεί κατά του ΛΑΓΗΕ μπορεί να συμπληρώσει τα δικά του στοιχεία και να καταθέσει την καταγγελία στη ΡΑΕ.

Αιτία
Ως αιτία για την καταγγελία, προβάλλεται η «συστηματική, παρατεταμένη και συνεχώς διευρυνόμενη καθυστέρηση εξόφλησης των εκδοθέντων Τιμολογίων μας κατά παράβαση των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας».
Στη συνέχεια ο παραγωγός συμπληρώνει τα τιμολόγια τα οποία έχει καταθέσει στο ΛΑΓΗΕ, αναλυτικά με αριθμό παραστατικού, ημερομηνία, ύψος ποσού.
Στη συνέχεια το κείμενο της καταγγελίας αναφέρει ότι αν και παρέλαβε ο ΛΑΓΗΕ τα τιμολόγια αρνείται να τα εξοφλήσει συνολικά και για τους τρεις μήνες (Φεβρουάριο, Απρίλιο) και ότι το ποσό των συγκεκριμένων τιμολογίων έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο.
Τι σημαίνει η στάση πληρωμών
Στην καταγγελία γίνεται αναλυτική καταγραφή της κατάστασης και το τι σημαίνει η καθυστέρηση των πληρωμών για τους παραγωγούς:
«Η άτυπη στάση πληρωμών που έχει κηρύξει ο ΛΑΓΗΕ και φθάνει το τρίμηνο, έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζεται εμείς με δικά μας χρήματα να καλύπτουμε το κενό που αφήνουν οι ανεκτέλεστες και ληξιπρόθεσμες οφειλές του»…. «Το ανείσπρακτο ποσό αυτό για εμάς είναι απολύτως δυσβάσταχτο αφού από αυτό κανονικά θα εξυπηρετούσαμε τις δανειακές μας δόσεις, τον ΦΠΑ, τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας μας, τις αποπληρωμές μέρους της ιδίας συμμετοχής μας»… «λόγω της εποχικότητας του τζίρου μας η διαιώνιση του προβλήματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για ίσο τρίμηνο χρονικό διάστημα, θα εκτινάξει αυτόματα το ληξιπρόθεσμο ανείσπρακτο υπόλοιπο στο 30% των ετήσιων εισπράξεων μας! αφού οι παραγωγές μας τότε διπλασιάζονται»
ΔΕΗ
Στην καταγγελία αναφέρεται και το γεγονός ότι η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι δεν έχει οφειλές στο ΛΑΓΗΕ:

«Την ίδια στιγμή με αγανάκτηση διαβάζουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΕΗ πως έχει πλήρως αποπληρώσει σε ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ τις οφειλές της ως Προμηθευτής (μοναδικός πλέον) μέχρι και τον Μάρτιο, το οποίο και θα έπρεπε να συνεπάγεται την εξίσου άμεση αποπληρωμή μας για την περίοδο μέχρι και Μάρτιο αφού το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ δεν έχει περαιτέρω διευρυνθεί (μελέτη PWC Απριλίου 2012 για λογαριασμό της ΡΑΕ) συγκριτικά με τα τέλη του 2011 όπου πληρωνόμασταν με υπερημερία ενός μήνα. Επίσης με απορία διαπιστώνουμε πως τα Φ/Β του μη διασυνδεδεμένου αποπληρώθηκαν ήδη τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και τον Μάρτιο από τον ΔΕΔΔΗΕ»

Δάνεια
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο πρόβλημα των δανείων που τρέχουν για τους παραγωγούς: «πέρα από το κόστος υπερημερίας +2,5% στο συμβατικό επιτόκιο που συνεπάγονται οι καθυστερήσεις στην καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, επικρέμεται επί των κεφαλών μας και το φάσμα της άμεσης καταγγελίας των δανειακών μας συμβάσεων από τις δανείστριες τράπεζες -όπως ρητά και ανά πάσα στιγμή καθυστέρησης προβλέπεται εκ των συμβάσεων- το οποίο και θα σημάνει την άμεση πτώχευση μας αλλά και την κατάσχεση κάθε περιουσιακού μας στοιχείου αφού είμαστε εγγυητές στα δάνεια και προσωπικά»

Τι ζητούν
Καταλήγοντας, στην καταγγελία οι παραγωγοί ζητούν:
1. Να γίνει δεκτή η καταγγελία μας κατά του ΛΑΓΗΕ βάσει του άρθρου 34 του ν. 4001/2011 και να υποχρεωθεί ο Λειτουργός να μας καταβάλει άμεσα τα οφειλόμενα που προαναφέρθηκαν με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας αλλά και αυτά που έπονται πλέον εμπρόθεσμα σε λειτουργία των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Να ληφθούν άμεσα προσωρινά μέτρα κατά του ΛΑΓΗΕ για την άμεση εξόφληση τουλάχιστον των δύο εκ των τριών ανεξόφλητων μηνών βάσει του άρθρου 35 του ν. 4001/2011, αφού άμεσα απειλείται η βιωσιμότητα της επιχείρησης μας αλλά και η επιβίωση των εταίρων της. Επίσης προσωρινά και μέχρι την έκδοση της οριστικής σας απόφασης να υποχρεωθεί ο ΛΑΓΗΕ να μην μας οφείλει περισσότερο από έναν μήνα σε καθεστώς υπερημερίας.
3. Να επιβληθούν στον ΛΑΓΗΕ κατά την απόλυτη κρίση σας και βάσει των άρθρων 35 και 36 του ν. 4001/2011 όλα τα προβλεπόμενα πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις για την ζημία που μας προκάλεσε από την αντισυμβατική και πλημμελή του αυτή συμπεριφορά η οποία και οδήγησε στην μείωση της φερεγγυότητας μας έναντι των δανειστών μας.

Aναδημοσίευση από energypress.gr

Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας: η συζητούμενη αύξηση του τέλους ΑΠΕ θα φέρει καίριο πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών


Αύξηση 10%-20% στην τιμή της κιλοβατώρας θα επιφέρει η συζητούμενη αύξηση του τέλους ΑΠΕ. Η νέα αύξηση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, θα φέρει καίριο πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών εντάσεως ενέργειας στην υψηλή τάση, αλλά και στις χιλιάδες επιχειρήσεις μεταποίησης της μέσης τάσης, τη στιγμή που δίνουν μάχη επιβίωσης.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, η οποία έχει αποστείλει σχετική επιστολή στους υπουργούς ΠΕΚΑ, Οικονομικών και Ανάπτυξης όσο και στη ΡΑΕ.

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, η νέα χρέωση για το τέλος ΑΠΕ θα ανέρχεται σε 15-20 ευρώ οι 1.000 κιλοβατώρες από 5 ευρώ που είναι σήμερα.

Επιπλέον σημειώνει ότι οι «ρυθμιζόμενες» χρεώσεις (τέλος ΑΠΕ, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Δίκτυα, κλπ) και οι υψηλοί φόροι στην κατανάλωση ενέργειας (φυσικό αέριο και ηλεκτρισμός) αποτελούν το 20%-40% του συνολικού κόστους ενέργειας για το βιομηχανικό καταναλωτή, ποσοστό πολύ υψηλότερο από ό,τι ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και η ανακοίνωση της ΕΒΙΚΕΝ καταλήγει: «Είναι απολύτως επιβεβλημένο οι αρμόδιοι φορείς να προχωρήσουν άμεσα στον εξορθολογισμό του μείγματος παραγωγής και στη μείωση του κόστους των ΑΠΕ, ώστε να μην προκύψει ανάγκη για νέα, μέσα στο 2012, αύξηση. Δεν πρέπει να δοθεί η εντύπωση πως ολόκληρη η βιομηχανική δραστηριότητα στη χώρα θυσιάζεται στο βωμό της ανάπτυξης ενός μόνο κλάδου. Πρόκειται για μια επιλογή που απειλεί να καταστρέψει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας με ανύπαρκτο αντισταθμιστικό όφελος. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, όλοι οι αρμόδιοι φορείς και αρχές καλούνται να εκτιμήσουν προσεκτικά τις συνέπειες των προωθούμενων αποφάσεών τους».

Επί ποδός οι κάτοικοι του Μαλεβιζίου για τις Β-ΑΠΕ


Λαϊκή συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο δήμο Μαλεβιζίου με θέμα συζήτησης τις σχεδιαζόμενες βιομηχανικές ΑΠΕ στην περιοχή. Οι συμμετέχοντες στη συνέλευση τάχθηκαν εναντίον της εγκατάστασης ανεμογεννητριών κι άλλων ΒΑΠΕ.

Στη συνέλευση παρευρέθηκαν όλοι οι κάτοικοι του Μαράθου, ο αντιδήμαρχος κ.Μαρής, ο πρόεδρος της Αλμυρός Α.Ε., ο Κ.Καράτζης εκπροσωπώντας τους κτηνοτρόφους, και η κ.Σφακιανάκη ως εκπρόσωπος του Παγκρητίου Δικτύου κατά των βιομηχανικών ΑΠΕ, που ενημέρωσαν τους παριστάμενους.

Όλοι συμφώνησαν να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που προχωρήσει οποιασδήποτε μορφής επέμβασης στο περιβάλλον της περιοχής.

Φρένο από το ΣτΕ στην Επένδυση Μεταλλείων Χρυσού στη Χαλκιδική


Εμπλοκή προέκυψε σε μέρος της επένδυσης που έχει ξεκινήσει η καναδικών συμφερόντων Eldorado Gold Corporation, σε συνεργασία με τον όμιλο Ελλάκτωρ, για την εξόρυξη και εκμετάλλευση των μεταλλείων χρυσού της Χαλκιδικής.

Επειτα από προσφυγή των κατοίκων της περιοχής, στις 28 Μαΐου στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) εξέδωσε διαταγή απαγόρευσης οποιασδήποτε επέμβασης σε δασική βλάστηση στην περιοχή Σκουριές της Χαλκιδικής και σε ορισμένα σημεία στο Στρατώνι.

Η εντολή αυτή εκδόθηκε έως ότου εκδικαστεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, η προσφυγή των κατοίκων που επιδιώκουν την αναστολή της απόφασης του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, βάσει της οποίας η Hellas Gold, θυγατρική της Eldorado Gold Corporation σε ποσοστό 95%, απέκτησε την απαιτούμενη άδεια για την απόκτηση και την ανάπτυξη μονάδας επεξεργασίας πολύτιμων μετάλλων σε τμήμα δασικής έκτασης.

Βάσει της εντολής του ΣτΕ, απαγορεύεται η κοπή των δέντρων μέχρι να εκδικαστεί η αίτηση αναστολής. Οπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση η Eldorado Gold Corporation, οι υπόλοιπες δραστηριότητες κι επενδύσεις στην Χαλκιδική δεν επηρεάζονται. Κατά την εταιρεία, θα επιχειρηθεί να τεκμηριωθεί ότι έχει στην διάθεσή της όλες τις νόμιμες άδειες για τη σχετική δραστηριότητα.

Ο όμιλος Ελλάκτωρ είχε ήδη προχωρήσει στα τέλη του 2011 στην πώληση ποσοστού 7,7% στην European Goldfields, εταιρεία εκμετάλλευσης των χρυσωρυχείων της Χαλκιδικής, στην καναδικών συμφερόντων El Dorado Gold, αποκομίζοντας έσοδα άνω των 260 εκατ. ευρώ. Το πρόσθετο πλεονέκτημα της εν λόγω κίνησης για τον ελληνικό όμιλο έγκειται στην εξασφάλιση σοβαρού κατασκευαστικού αντικειμένου για λογαριασμό της Ακτωρ, στο πλαίσιο της επένδυσης για την ανάπτυξη των μεταλλείων χρυσού της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η Ακτωρ επρόκειτο να εξασφαλίσει πρόσθετο ανεκτέλεστο της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ, από την πρώτη φάση της επένδυσης στη Χαλκιδική, η οποία, βάσει του αρχικού πλάνου, επρόκειτο να ολοκληρωθεί σε διάστημα 18 μηνών.


Αναδημοσίευση από τη σελίδα energia.gr

Μικρότερα φράγματα, με καλύτερο σχεδιασμό - πρέπει να στραφούμε στην ήπια εκμετάλλευση των υδατικών μας πόρων

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, τον Σεπτέμβριο ακόμα ένα μεγάλο φράγμα της ΔΕΗ πρόκειται να ολοκληρωθεί. Πρόκειται για το φράγμα Ιλαρίωνα στον ποταμό Αλιάκμονα, που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας. Πολύ νοτιότερα, στον Νομό Ηρακλείου, ένα άλλο μεγάλο φράγμα εξακολουθεί να κατασκευάζεται, με πολλά χρόνια καθυστέρηση. Πρόκειται για το φράγμα Αποσελέμη, που προορίζεται να υδροδοτήσει τις πόλεις του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου και το οποίο έχει βρεθεί στο στόχαστρο επιστημόνων και περιβαλλοντικών οργανώσεων ως παράδειγμα κακού σχεδιασμού, άρα και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Οι δύο αυτές περιπτώσεις φέρνουν στην επικαιρότητα το θέμα των φραγμάτων στην Ελλάδα, τουλάχιστον... ως προς τις διαστάσεις τους. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα απομακρύνεται πλέον από τη λύση των τεράστιων φραγμάτων και προκρίνει μικρότερες παρεμβάσεις, με πιο ελεγχόμενες επιπτώσεις. «Η χώρα μας έχει την εξής ιδιαιτερότητα: λόγω κλίματος, τα φράγματα παύουν να δέχονται νερό το καλοκαίρι. Επομένως, με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στη μείωση των βροχοπτώσεων, μια πρώτη αλλαγή στη διαχείριση των φραγμάτων είναι ότι δεν πρέπει να κλείνουν εντελώς τη ροή των ποταμών, αλλά να αφήνουν τη λεγόμενη «οικολογική παροχή», ώστε να διατηρείται το οικοσύστημα», εξηγεί στην «Κ» ο κ. Γιώργος Στουρνάρας, καθηγητής Υδρογεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας.

«Η ιστορία του Αποσελέμη, ενός τεράστιου φράγματος που δεν σχεδιάστηκε σωστά, μας διδάσκει ότι πρέπει να στραφούμε στην ήπια εκμετάλλευση των υδατικών μας πόρων», εκτιμά ο κ. Γιώργος Τσακίρης, καθηγητής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στο ΕΜΠ και διευθυντής του Κέντρου Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων. «Τα έργα αυτά έγιναν στη βάση μιας παλαιάς νοοτροπίας, σύμφωνα με την οποία κάθε μεγάλο έργο είναι αναπτυξιακό και όποιος αντιδρά είναι οπισθοδρομικός. Δυστυχώς στη χώρα μας υπήρξαν πολλά παραδείγματα άστοχου σχεδιασμού, π.χ. αρκετά από τα φράγματα που κατασκευάστηκαν σε νησιά δεν λειτουργούν καθώς δεν δέχονται τις αναμενόμενες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστική περίπτωση το φράγμα στη Λέρο, που χωράει 800.000 κυβ.μ. και σήμερα είναι σχεδόν άδειο, έχει λιγότερο από 10.000 κυβ.μ. νερού».

164 σε όλη τη χώρα

Στη χώρα μας έχουν κατασκευαστεί έως σήμερα 164 φράγματα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Ολοκληρωμένη εικόνα δεν υπάρχει σε έναν φορέα, καθώς άλλα ανήκουν στη ΔΕΗ (υδροηλεκτρικά), άλλα στο υπ. Υποδομών (υδρευτικά και αρδευτικά), άλλα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (αρδευτικά) και άλλα σε δήμους (υδρευτικά και αρδευτικά). Σύμφωνα με την τελευταία απόπειρα καταγραφής τους (2008, ΤΕΕ Λάρισας, στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μεγάλων Φραγμάτων, από την Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων), τα περισσότερα μεγάλα φράγματα βρίσκονται στον Νομό Γρεβενών (17), ενώ ακολουθούν οι Νομοί Λάρισας (14), Κοζάνης (10) και Ιωαννίνων (8).

Οσον αφορά τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, η ΔΕΗ έχει δημιουργήσει μια σειρά από φράγματα σε 6 ποταμούς της χώρας: στον Αχελώο (Κρεμαστών, Καστρακίου, Στράτου και Μεσοχώρας), στον Αλιάκμονα (Πολυφύτου, Σφηκιών, Ασωμάτων και Ιλαρίωνα), στον Νέστο (Θησαυρού και Πλατανόβρυσης), στον Αραχθο (Πηγών Αώου, Πουρναρίου 1 και 2), στον Ταυρωπό (Πλαστήρα), στον Λάδωνα. Ακόμα 15 φράγματα σε 14 νομούς λειτουργούν με ευθύνη της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Κλασικό παράδειγμα «παλαιάς νοοτροπίας», η περίπτωση Αποσελέμη

Η περίπτωση του φράγματος Αποσελέμη, που βρίσκεται σήμερα υπό κατασκευή στον Νομό Ηρακλείου (όπως και τα φράγματα που συνδέονται με την εκτροπή του Αχελώου στη Θεσσαλία) είναι για πολλούς επιστήμονες ένα κλασικό παράδειγμα «παλαιάς νοοτροπίας» στον σχεδιασμό φραγμάτων. Το έργο μελετήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '90 και το 2002 εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Ταμείο Συνοχής, με προϋπολογισμό 114 εκατ. ευρώ. «Η μελέτη του όμως έκανε ένα μεγάλο λάθος: υπολόγισε δύο φορές την ίδια ποσότητα νερού. Πώς γίνεται αυτό; Το νερό για το φράγμα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα προέρχεται από τη λεκάνη του Αποσελέμη και το οροπέδιο Λασιθίου. Ομως στο οροπέδιο Λασιθίου τα νερά έμπαιναν σε μια καταβόθρα και... έβγαιναν στη λεκάνη του Αποσελέμη», εξηγεί ο κ. Τσακίρης.

Με άλλα λόγια, η Πολιτεία κατασκευάζει ένα φράγμα χωρητικότητας περίπου 28 εκατ. κυβ. μέτρων νερού, το οποίο όμως τελικά θα συγκεντρώσει έως 11 εκατ. κυβ. μέτρα νερού, από τα οποία απολήψιμα θα μπορούν να είναι περί τα 6-7 εκατ. κυβ.μ. νερού. Επιπλέον, η κατασκευή ενός τόσο μεγάλου φράγματος έχει και μεγάλες περιβαλλοντικές συνέπειες. «Καταργεί, π.χ., τις καταβόθρες, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να στερέψουν οι πηγές και οι γεωτρήσεις γύρω από το όρος Δίκτη», λέει ο κ. Τσακίρης. «Αν υπήρχε ένα διαχειριστικό σχέδιο για τους υδατικούς πόρους όλης της Κρήτης, το έργο αυτό δεν θα είχε κατασκευαστεί ποτέ. Εχει υπερβολικό κόστος με αμφίβολη ωφέλεια και μεγάλες επιπτώσεις, που δεν είναι ακόμα ορατές». Πού βρίσκεται σήμερα η κατασκευή του φράγματος; Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε στην «Κ» η Διεύθυνση Υδραυλικών Εργων του υπουργείου Υποδομών, έχει κατασκευαστεί το 95% του φράγματος, ενώ υπολείπονται οι τελευταίες εργασίες για τον αγωγό εκτροπής, η ολοκλήρωση του οποίου θα σημάνει την έναρξη πλήρωσης του φράγματος με νερό. Καθυστέρηση παρουσιάζουν οι εργασίες για την κατασκευή αγωγών και διυλιστηρίων νερού, με αποτέλεσμα η σχετική εργολαβία να έχει πάρει παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2013 για την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου και έως τις 31 Μαρτίου 2014 για τη λειτουργία των διυλιστηρίων. Τέλος, σε αρκετά πρώιμο στάδιο βρίσκονται τα έργα ενίσχυσης του ταμιευτήρα του φράγματος από το οροπέδιο Λασιθίου.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Απάντηση του γερμανού επιτρόπου της ΕΕ για την ενέργεια κ. Oettinger στον Ν. Χουντή: Με χρήματα του Ελληνικού ΕΣΠΑ, του Ελληνικού Αναπτυξιακού νόμου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η Γερμανία θα «χρηματοδοτήσει» τη γερμανική επένδυση ΗΛΙΟΣ στην Ελλάδα


«ΓΗ ΚΑΙ ΥΔΩΡ» ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΗΛΙΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΊΑ
 •  Με χρήματα του Ελληνικού ΕΣΠΑ, του Ελληνικού Αναπτυξιακού νόμου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η Γερμανία θα «χρηματοδοτήσει» τη γερμανική επένδυση ΗΛΙΟΣ στην Ελλάδα
 • Απάντηση του γερμανού επιτρόπου της ΕΕ για την ενέργεια κ. Oettinger στον Ν. Χουντή

Με χρήματα του Ελληνικού ΕΣΠΑ, του Ελληνικού Αναπτυξιακού νόμου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η Γερμανία θα «χρηματοδοτήσει» τη γερμανική επένδυση ΗΛΙΟΣ στην Ελλάδα, αυτό προκύπτει από απάντηση του γερμανού επιτρόπου της ΕΕ για την ενέργεια κ. Oettinger στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα στην ερώτησή του ο Ν. Χουντής παρέθετε απόφαση του ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 2285) που πάρθηκε στις 3/5/2012 (τρείς μέρες πρίν τις εκλογές της 6ης Μαίου) σύμφωνα με την οποία «Συνιστάται και συγκροτείται εννεαμελής Επιτροπή Συντονισμού (Steering Committee) για το Πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ»… Η Επιτροπή αποτελείται από τρεις εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ, δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύο εκπροσώπους του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, (BMU), έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) και έναν εκπρόσωπο του στρατηγικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου (Guggenheim Capital)».

Στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητούσε εξηγήσεις για την παρουσία των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην σύνθεση της Επιτροπής Συντονισμού του ΗΛΙΟΣ και για το πιθανό χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης.

Στην απάντησή του, κ. Oettinger τονίζει ότι «Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας κάλεσε την Επιτροπή να συμμετάσχει με τη λογική ότι η σύνθεση της συντονιστικής επιτροπής αντικατοπτρίζει τη σημασία της συμμετοχής των σχετικών φορέων στη διαδικασία, ώστε το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος να αντικατοπτρίζει το κοινό ενδιαφέρον τους και για να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός». Συνεχίζοντας ο Επίτροπος παραπέμπει σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 6/6/2012 (ένα μήνα μετά την ερώτηση του Ν. Χουντή), με την οποία φωτογραφίζοντας την Ελλάδα και το πρόγραμμα Ήλιος η Κομισιόν αναφέρει «… απλουστευμένα διοικητικά καθεστώτα, σταθερά και αξιόπιστα καθεστώτα στήριξης και ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια (για παράδειγμα, μέσω δημοσίων καθεστώτων στήριξης) θα συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εν προκειμένω, κομβικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι εθνικοί δημόσιοι οργανισμοί».

Ο Επίτροπος καταλήγει «Ωστόσο, οι συζητήσεις σχετικά με τις αποφάσεις για τα οικονομικά θέματα διεξάγονται από τα κράτη μέλη και τους εμπλεκόμενους επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό συζητείται και η δυνατότητα χρησιμοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων ( δηλαδή του ΕΣΠΑ) για τη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος».

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής, με βάση την απάντηση του επιτρόπου, κατέθεσε νέα ερώτηση στην Επιτροπή με την οποία ζητά διευκρινήσεις σχετικά με το ποιοί είναι οι εμπλεκόμενοι επενδυτές και πως αυτοί έχουν οριστεί εφόσον δεν έχει υπάρξει ακόμα δημόσιος διαγωνισμός.

2/07/2012 Το Γραφείο Τύπου

Εξάρτηση και καταστροφή της φύσης - τα βιομηχανικά αιολικά πάρκα


H Ελλάδα βιώνει σήμερα μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας της. Ανεργία, πείνα, εξαθλίωση, αυτοκτονίες και γενικευμένο ξεπούλημα της γης, των φυσικών πόρων, του αρχαιολογικού και πολιτιστικού πλούτου. Είναι τα πρώτα αποτελέσματα των πολιτικών επιλογών και των μεθοδεύσεων των κυβερνώντων, που παραχώρησαν την εθνική μας κυριαρχία στην Τρόικα και στο λόμπι των τραπεζιτών και υποθήκευσαν τις ζωές και το μέλλον εκατομμυρίων ανθρώπων!
Παράλληλα, με δούρειο ίππο την «Πράσινη Ανάπτυξη» και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι πολυεθνικές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους, προχωρούν με διαδικασίες «φαστ τρακ» στη μεγαλύτερη λεηλασία γης και περιβαλλοντική καταστροφή που έγινε ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας. Με πρόσχημα τη... σωτηρία του πλανήτη, όλες σχεδόν οι κορυφογραμμές, πλαγιές, κάμποι, ακόμα και προστατευόμενες περιοχές, παραχωρούνται στους επενδυτές των αιολικών σταθμών. Χιλιάδες στρέμματα πολύτιμης βλάστησης αποψιλώνονται για να καλυφθούν με εκατομμύρια κυβικά μπετόν και σίδερα.

Όπου υπάρχουν επιφανειακά και υπόγεια νερά, θα κατασκευασθούν αντλησιοταμιευτήρες χωρητικότητας εκατομμυρίων κυβικών, με εικαζόμενο στόχο τον έλεγχο του πολυτιμότερου κοινού αγαθού, του νερού...

Οι ίδιες εταιρείες που εμπορεύονται το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια, κάνουν τώρα πια επιδοτούμενες επενδύσεις Βιομηχανικών ΑΠΕ. Προφανώς, οι επενδυτές-κατακτητές της χώρας, όπως η εταιρεία Iberdrola-Rokas στο Βόρειο Αιγαίο, η ολλανδική Vopak στην Κρήτη κ.λπ., θεωρούν ότι μπορούν να προχωρήσουν ανεμπόδιστα στα σκανδαλώδη σχέδιά τους. Ο λαός που μεθοδευμένα σύρθηκε στην ανεργία και στη φτώχεια, εκβιάζεται κάτω από το βάρος των φόρων και των χαρατσιών να συναινέσει σε όσους τού τάζουν τα ψίχουλα της δήθεν «ανάπτυξης»: θέσεις εργασίας με μισθούς πείνας! Ας μάθουν όμως ότι, αυτό τον τόπο, δεν τον διαπραγματευόμαστε, δεν τον παραχωρούμε, δεν τον χαρίζουμε!

Πρέπει να αξιοποιήσουμε με επιτυχία και να εξαντλήσουμε κάθε νομικό και ένδικο μέσο για τον αγώνα μας, αλλά δεν αρκούμαστε σε αυτό. Συνεχίζουμε με αποτελεσματικότητα τη μάχη της ενημέρωσης. Κάθε χωριό, κάθε συνοικία θα γίνει εστία αντίστασης ώστε να ακυρωθούν, με κάθε τρόπο, τα καταστροφικά για τη φύση και μορφολογία των νησιών μας σχέδια των επίδοξων «επενδυτών» και των ντόπιων εκπροσώπων τους. Για παράδειγμα, στη δυτική Λέσβο απειλείται το μοναδικό τοπίο της περιοχής, λόγω της μεγάλης κλίμακας και του πλήθους των ανεμογεννητριών, το γεωπάρκο του απολιθωμένου δάσους και η προστατευμένη περιοχή Natura θα πληγούν ανεπανόρθωτα, ενώ το αντίστοιχο σχέδιο αποτελεί πλήρη καταστροφή για τη μισή Χίο, και στη Λήμνο σχεδιάζουν το τρίτο μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στον κόσμο!

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν τραπεζίτη και πρωθυπουργό να βαφτίζει εν ονόματι του ελληνικού λαού τη ληστρική επιδρομή ΑΠΕ ως «εθνική προτεραιότητα», ούτε στον υπουργό ΠΕΚΑ να προδιαγράφει δικτατορικά το μέλλον των νησιών μας και της Ελλάδας! Όσες υπογραφές και να βάλουν, όσες αποφάσεις και να πάρουν, είναι άκυρες! Γιατί κανένας δεν τους έδωσε το δικαίωμα να συναποφασίζουν με ξένα κέντρα εξουσίας για θέματα που αφορούν στο λαό, ερήμην του λαού. Γιατί αντιδημοκρατικά και παράνομα ψηφίζουν και εφαρμόζουν αντισυνταγματικά νομοθετήματα που παραβιάζουν διεθνείς συμβάσεις, ακόμα και ανθρώπινα δικαιώματα...

Δεν υπάρχει χρόνος για επανάπαυση, ούτε για εφησυχασμό, πολύ δε περισσότερο για παραπλάνηση. Ενημέρωση μπορεί να βρει κανείς και στην ιστοσελίδα http://www.voreioaigaiosos.gr/. Για να μπορέσουμε να επιβάλουμε έναν άλλο σχεδιασμό, να εμποδίσουμε τη μετατροπή των νησιών μας σε ενεργειακό εργοστάσιο και λεία ακόρεστων οικονομικών συμφερόντων, αλλά και την ευκαιριακή πολιτική των εταιρειών λαϊκής βάσης, που αναζητά ένα μερίδιο στα κέρδη χωρίς να αποτρέπει την παράλληλη ανάπτυξη των έργων επιχειρηματικής βάσης, χρειάζεται συστράτευση!

Δε θα δεχτούμε τετελεσμένες αποφάσεις για το μέλλον του τόπου μας. Κουμάντο στον τόπο μας οφείλουμε να κάνουμε εμείς. Δεν αναγνωρίζουμε το δικαίωμα σε κανέναν να παίρνει αποφάσεις, που με πρόσχημα την οικονομική κρίση και με άλλοθι την «πράσινη ανάπτυξη» εντείνουν την εξάρτηση της χώρας, διαλύουν τη φυσιογνωμία των νησιών μας και τις παραγωγικές τους δυνάμεις και μας επιβαρύνουν με νέα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη. Τα Περιφερειακά και τα Δημοτικά Συμβούλια να αναλογιστούν την ιστορικότητα των στιγμών, να αρνηθούν και να αποκρούσουν όλες αυτές τις δήθεν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Να υπερασπιστούν τη δημόσια και ιδιωτική γη και να μην παραδώσουν ούτε μια σπιθαμή της στους επερχόμενους οικονομικούς κατακτητές. Μέσα από τον ενεργειακό λάκκο των λεόντων, η χώρα μας έχει αποδείξει ιστορικά ότι ξέρει να αντιστέκεται, να πολεμά, να ανατρέπει και να νικά...

ΔΕΗ: Τα σενάρια ιδιωτικοποίησης- Ποιες ξένες εταιρείες ενδιαφέρονται

Ευρωπαϊκοί ενεργειακοί όμιλοι έχουν αρχίσει να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για απόκτηση μεριδίου στη ΔΕΗ τη στιγμή που έχει ανοίξει εκ νέου η κουβέντα για την ιδιωτικοποίηση της Επιχείρησης.

Σύμφωνα με “Τα Νέα” την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία έχουν εκδηλώσει η γερμανική RWE, αλλά και η ιταλική Edison, που δραστηριοποιείται ήδη στην Ελλάδα και είναι μέλος του γαλλικού oμίλου EDF.

Το σενάριο που υπερισχύει μέχρι στιγμής προβλέπει “σπάσιμο” της ΔΕΗ σε “πακέτα” λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων και πώλησή τους χωριστά.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στη ΔΕΗ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι ξένοι ενεργειακοί κολοσσοί βλέπουν τη ΔΕΗ ως εφαλτήριο για την περαιτέρω διείσδυσή τους στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου εξ ού και το έντονο ενδιαφέρον.

Αναδημοσιευση από τη σελίδα econews.gr

Χαριστική Βολή η Αύξηση του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, λένε οι Ξενοδόχοι


Έκκληση απηύθυνε με επιστολή του προς την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων προκειμένου να μην κάνει αποδεκτή εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) που σύμφωνα με πληροφορίες, του προτείνει την άμεση αύξηση του ειδικού τέλους για τη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ, πρώην ΑΠΕ) κατά 3 με 4 φορές.

Η ΠΟΞ υποστηρίζει ότι η επαπειλούμενη αυτή αύξηση θα επιφέρει επιβάρυνση έως και 20% σε όλα τα τιμολόγια για δεύτερη φορά μέσα στο 2012. Επίσης, σημειώνει ότι το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δαπάνες του οικονομικού προϋπολογισμού των ξενοδοχείων.

Στην περίπτωση της επιβολής της εν λόγω επιβάρυνσης, αυξάνεται ακόμα περισσότερο, καθιστώντας δυσκολότερη την οικονομική βιωσιμότητα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του κλάδου.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα energia.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ


Σε συνεργασία με κατοίκους των χωριών διοργανώνονται οι παρακάτω ανοιχτές εκδηλώσεις.

 • Σάββατο 07 Ιουλίου, 21:00, Παράκοιλα
Εκδήλωση – Ενημέρωση για το ζήτημα των Αιολικών

Διοργάνωση: κάτοικοι Παρακοίλων και Πρωτοβουλία Πολιτών για το Ενεργειακό στη Λέσβο

Ενημέρωση από Πρωτοβουλία Πολιτών για το Ενεργειακό στη Λέσβο

Συζήτηση κατοίκων

 • Κυριακή 08 Ιουλίου, 20:30, Άντισa
Εκδήλωση – Ενημέρωση για το ζήτημα των Αιολικών

Διοργάνωση: κάτοικοι Άντισας και Πρωτοβουλία Πολιτών για το Ενεργειακό στη Λέσβο

Ενημέρωση από Πρωτοβουλία για το Ενεργειακό στη Λέσβο

Συζήτηση κατοίκων

 • Δευτέρα 09 Ιουλίου, 20:00, Ερεσός
Εκδήλωση – Ενημέρωση για το ζήτημα των Αιολικών

Διοργάνωση: Πρωτοβουλία Κατοίκων Ερεσού για το Ενεργειακό στη Λέσβο

Συμμετέχουν διάφοροι ομιλητές από διαφορετικούς φορείς (και οργανώσεις) που σχετίζονται με το ζήτημα των Αιολικών


Aναδημοσίευση από τη σελίδα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ SOS

Νέα Υπεράκτια Αιολικά 1 GW στη Βρετανία


Οι βρετανικές αρχές έδωσαν το πράσινο φως για δύο νέα υπεράκτια αιολικά πάρκα στην περιοχή του Νόρφολκ, με συνολική ισχύ άνω του 1 GW. Όταν υλοποιηθούν τα έργα αυτά, πρόκειται να αυξήσουν τη συνολική ισχύ των υπεράκτιων αιολικών στα 6,6 GW, που περιλαμβάνει ολοκληρωμένα ή υπό εξέλιξη πάρκα.
Οι δύο νέες εγκαταστάσεις θα έχουν ισχύ 580 MW και 560 Μ W αντίστοιχα και θα υλοποιηθούν από την Centrica και την Warwick Energy. Το συνολικό κόστος των σχεδίων εκτιμάται στα 3 δις λίρες, ενώ είχε υποβληθεί αίτηση στις αρχές και για τρίτο αιολικό πάρκο στο Docking Shoal της ίδιας περιοχής, η οποία όμως απορρίφθηκε για περιβαλλοντικούς λόγους.
Ο υπουργός Ενέργειας, Τσαρλς Χέντρι, δήλωσε σχετικά ότι «η Βρετανία προχωρά μπροστά και τα νέα αιολικά πάρκα το φανερώνουν αυτό. Τα δύο έργα δεν θα μας αποφέρουν μόνο καθαρή ενέργεια, αλλά και επενδύσεις και θέσεις εργασίας».

Aναδημοσίευση από τη σελίδα energia.gr

BUS-GR: πρόγραμμα για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στην εξοικονόμηση ενέργειας


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η εναρκτήρια συνάντηση του έργου BUS-GR (Build Up Skills Greece), το οποίο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Άξονα Ι «Εθνικές πλατφόρμες προσόντων και οδικοί χάρτες για το 2020» του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη.

Στόχοι του έργου είναι η διερεύνηση και ποσοτικοποίηση των αναγκών για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του οικοδομικού κλάδου, η ανάπτυξη εθνικού οδικού χάρτη προσόντων και επαγγελματικών περιγραμμάτων για το προσωπικό αυτό, καθώς και η εκκίνηση εθνικού διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων και μερών.

Η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 375.502 ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ε.Ε. ενώ το υπόλοιπο 10% είναι ίδιοι πόροι.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο χρηματοδοτήθηκε μια δράση ανά χώρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία υποβολής της πρότασης του έργου για την Ελλάδα, ανήκε στο Κ.Α.Π.Ε. και τη Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στις εργασίες της συνάντησης εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γεώργιος Αγγελόπουλος και ο Διευθυντής της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (ΝΕΑ) της Περιφέρειας Δρ. Κώστας Γιωτόπουλος.

Θαλάσσια αιολικά πάρκα στην Πελοπόννησο


Την ίδρυση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου του πρώτου Μεσογειακού Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων που εκμεταλλεύονται και την κυματική ενέργεια ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας της Περιφέρειας ενώ συντελούν στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγόμενη ενέργεια.

Κάνοντας ειδική αναφορά στη Μάνη και στο ενδεχόμενο εγκατάστασης αιολικών πάρκων ο κ. Τατούλης τόνισε ότι «ως Υφυπουργός Πολιτισμού με δική του πρωτοβουλία θεσπίστηκαν ειδικές διατάξεις για τη Μάνη» και επανέλαβε τη θέση του για μη υλοποίηση καμίας τέτοιας επένδυσης, αν δεν προηγηθεί το χωροταξικό σχέδιο της περιοχής.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα newpost.gr

Eνημερωτική ημερίδα από το Δήμο Λήμνου για τα αιολικά πάρκα


Ο Δήμος Λήμνου και η Περιφέρεια Β. Αιγαίου διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ανοιχτή διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Αιγαίου Ζεύξη».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Μούδρου.

Στην ημερίδα θα παρουσιασθεί η ΜΠΕ καθώς και η επιστημονική εργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Σύνταξη γνωμοδότησης επί της προτεινόμενης επένδυσης αιολικών πάρκων του Ομίλου ΡΟΚΑ στη Λήμνο».

Έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Τοπικοί και Περιφερειακοί φορείς που έχουν αρμοδιότητα γνωμοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκπρόσωποι των επενδυτών καθώς και εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, το οποίο είναι και το αρμόδιο Υπουργείο για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

Η ενημερωτική εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και καλούνται οι δημότες και φορείς της Λήμνου να παραστούν προκειμένου να ενημερωθούν και να εκφράσουν τις απόψεις και θέσεις τους.

Aναδημοσίευση από τη σελίδα lesvosnews

Συγκλονιστικές φωτογραφίες από το Αποπηγάδι Χανίων: Περήφανα αρπαχτικά πουλιά απειλούνται καθημερινά από τις ανεμογεννήτριες


Μήπως πρέπει να αντισταθούμε όλοι δυναμικά
 προκειμένου να μην γίνουν βιομηχανικές ζώνες ΑΠΕ 
όλα τα βουνά της Κρήτης;


τις φωτογραφίες έχει τραβήξει στο Αποπηγάδι ο Γιώργος Ραπτογιάννης

Mark Duchamp: Τα αιολικά πάρκα είναι περιττά“Τα αιολικά πάρκα μειώνουν την εκπομπή ρύπων και αναχαιτίζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου”, “από τα αιολικά πάρκα προκύπτουν οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες”, “τα νοικουριά θα απολαμβάνουν φτηνό ρεύμα και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας”: Στο άρθρο “Wind farms are redundant” ο Mark Duchamp  -περιβαντολλόγος, ορνιθολόγος, πρόεδρος του Save the Eagle International (διεθνής πλατφόρμα ορνιθολόγων και συλλογικοτήτων που είναι αφιερωμένες στη προστασία των πουλιών),  πρόεδρος της αντικομφορμιστικής ΜΚΟ World Council for Nature και διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά των Αιολικών Σταθμών (EPAW)- καταρρίπτει ένα προς ένα τα επιχειρήματα που αναπαράγοναι από τους υποστηρικτές των αιολικών βιομηχανικών σταθμών παραθέτοντας ταυτόχρονα σημαντικές πηγές ενημέρωσης για κάθε ένα από τα ζητήματα που συζητά. Για να διαβάσετε το άρθρο στα αγγλικά πατήστε εδώ: http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=4540. Αναδημοσίευση από το www.kandanos.eu. 
Τα αιολικά πάρκα είναι περιττά.
Μια λεπτομερής ανάλυση της υποτιθέμενης εξοικονόμησης καυσίμων και CO2. Το σκεπτικό πίσω από τον ενθουσιασμό των πολιτικών μας για την αιολική ενέργεια και για άλλες ανενεώσιμες πηγές ενέργειας που δε βασίζεται σε αντικειμενική ανάλυση. Εδώ δε θα κάνουμε υποθέσεις για τις πολιτικές ατζέντες ή για τη διεφθαρμένη συμπεριφορά, αλλά απλά θα εξηγήσουμε γιατί οι αιολικοί σταθμοί δεν έχουν κανέναν χρήσιμο σκοπό.
Μετάφραση: Ντάνιελ Στεφανάκης, Λένα Νικολοπούλου
Ο ενθουσιασμός των πολιτικών για την αιολική καθώς και τις άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχει ως βάση την αντικειμενική ανάλυση.
Εδώ δεν θα σταθούμε στις πολιτικές σκοπιμότητες ή την διαφθορά αλλά απλά θα εξηγήσουμε γιατί τα αιολικά πάρκα δεν προσφέρουν τίποτε.
Στις Δυτικές χώρες, η δημόσια πολιτική για την ενέργεια βασίζεται στο ακόλουθο θεμελιώδες αξίωμα: τα αιολικά πάρκα αποτελούν μια ώριμη τεχνολογία για την παραγωγή ενέργειας και είναι ανταγωνιστικά. Αν όμως είναι ανταγωνιστικά τότε γιατί απαιτούν πανάκριβες επιδοτήσεις, είτε άμεσες είτε έμμεσες;
Η βιομηχανία των αιολικών πάρκων απαντά συστηματικά σε αυτό το ερώτημα υποδεικνύοντας τα “εξωτερικό κόστος” της παραγωγής ενέργειας μέσω των ορυκτών καυσίμων. Συνοπτικά το εξωτερικό κόστος είναι η μόλυνση, το διοξείδιο του άνθρακα και η υπερθέρμανση του πλανήτη. Το λάθος αυτής της επιχειρηματολογίας είναι ότι τα εξωτερικό κόστος που επικαλούνται ισχύει στον ίδιο βαθμό και για τα αιολικά πάρκα, όπως θα προσπαθήσω να δείξω τώρα με μια εύκολα κατανοητή γλώσσα.