Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Αρνητικός ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου στη δημιουργία ΑΠΕ


Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν τη εισήγηση του Προέδρου, το ψήφισμα φορέων και κατοίκων των περιοχών Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα Δήμου Αγίου Βασιλείου και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αιολικών πάρκων και γενικά για οποιαδήποτε επένδυση βιομηχανικών ΑΠΕ και ανεμογεννητριών, σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Αγίου Βασιλείου, θεωρώντας ότι μια τέτοια επένδυση θα έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα βλάψει ανεπανόρθωτα τον πρωτογενή και τριτογενή τομέα (τουρισμό) της περιοχής και θα καταστρέψει την αισθητική εικόνα του τοπίου.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου