Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Και το Δασαρχείο διαφωνεί με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Αποπηγάδι


Η τοποθέτηση ανεμογεννητριών στις θέσεις Σπίνα και Πλακάκια στα Χανιά, είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια έχουν προκαλέσει …πόλεμο ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και την εταιρεία που επιθυμεί την εγκατάσταση.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανακοίνωση του Δασαρχείου Χανίων, μέσα στην οποία τονίζεται ότι το έργο από περιβαλλοντικής άποψης, το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό.

Μάλιστα στο δεύτερο σημείο (2) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Με δεδομένες τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι προτιμητέο από πλευράς περιβαλλοντικής οπτικής αλλά και διασποράς των τσιμέντινων υποδομών, η αντικατάσταση των Α/Γ 850 MW με, για παράδειγμα, Α/Γ 3000MW ή ανάλογης επίδρασης,( διαιρώντας τον συνολικό αριθμό των προβλεπόμενων στην ανά χείρας ΜΠΕ δια 3,5,στην περίπτωση των 3000MW). Προφανώς η διαστασιολόγηση τους θα είναι διαφορετική αλλά κρίνουμε ότι η παρέμβαση στο περιβάλλον, από την ανάλογα διαμορφωμένη οδοποιία, είναι μικρότερη από την τοποθέτηση τεράστιων ποσοτήτων μπετού σε 34 θέσεις με ότι αυτό σημαίνει για τις απορροές και τις εκσκαφές κλπ. Παράλληλα γεωλογική μελέτη- έρευνα να προσδιορίσει τις υπόγειες φορτίσεις στους χώρους παρέμβασης αλλά και τους τρόπους αναστροφής τους, σε περίπτωση μελλοντικής κατάργησης ή του συνόλου ή και τμημάτων της εν λόγω επένδυσης.»

Ενώ στο τέλος καταλήγει: «Γενικά πάντως, είναι ένα έργο σημαντικής όχλησης, μεγάλης πυκνότητας και δύσκολα κατανοητής ωφέλειας σε μια εποχή, ιδιαίτερα, που οι καταναλώσεις ρεύματος μειώνονται και λόγω της κρίσης.»

Διαβάστε όλη την επιστολή της Διεύθυνσης Δασών:


ΘΕΜΑ : Απόψεις επι της ΜΠΕ του έργου «Αιολικό αντλητικό υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 90,1 MW αιολικά και 100 MW υδροηλεκτρικό-αντλητικό» της
Υδροαιολικής Αιγαίου ΑΕ
ΣΧΕΤ: 1.Το α.π 196589/02-03-2012 διαβιβαστικό της ΕΥΠΕ (α.π 1810/15-03-12 της ΔΔ Χανίων).
2 Τα α.π 3795/27-07-2005 έγγραφο μας προς Δνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης
3. Το α.π 3113/26-06-2009 έγγραφο μας προς ΕΥΠΕ με την σύμφωνη γνώμη «κατ’ αρχήν» για την
κατασκευή Αιολικού Αντλητικού-Υδροηλεκτρικού ΣΠΗΕ νομών Χανίων Ρεθύμνου και Ηρακλείου.
4.Το α.π 6980/14-12-10 έγγραφο μας προς την Δνση ΠΕΧΩ της περιφέρειας Κρήτης με τη σύμφωνη
άποψη ως προς το Αιολικό μέρος της εγκατάστασης του ΑΑΥ/ΣΠΗΕ της Αιολικής Μουσούρων Α.Ε.
5.Η αριθ. 8022/2005 (ΦΕΚ 65Δ/2006) απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης με την οποία
χαρακτηρίζονται ως προστατευτικές τρεις περιοχές του Ν Χανίων
6.Η αρ.1185/2010 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣΤΕ, σκέψεις 9&10 που αφορά στην
απόρριψη του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης επί εκτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως
προστατευτικές.
7.Το με α.π 602/08-05-12 (α. π 3280/18-05-12 της Δνσης Δασών Χανίων) μας διαβιβάστηκε η
«ειδική μελέτη για τη βιώσιμη εγκατάσταση Α/Π στη Περιφέρεια . Κρήτης, που εκπονήθηκε από το
Πολυτεχνείο Κρήτης μετά από ανάθεση την τότε Περιφέρεια Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΜΠΕ που μας διαβιβάστηκε με το πρώτο σχετικό έγγραφο σας η εταιρεία Υδροαιολική
Αιγαίου Α.Ε επιζητεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων του εις το θέμα έργου. Το έργο αυτό αποτελείται απόπέντε συστήματα έργων εκ των οποίων τα δυο αναφέρονται στην δικαιοδοσία της ΔΔ Χανίων: η θέσηΣπίνα των Δήμων Πλατανιά και Καντάνου Σελίνου και η θέση Πλακάκια Δήμου Πλατανιά επίσης.
Τα δύο αυτά αιολικά μέρη του συνολικού ΑΑΥ/ΣΠΗΕ της Υδροαιολικής Αιγαίου Α. Ε θα έχουν ισχύ
αντίστοιχα 28,9και 11,9 MW. Η ισχύς αυτή θα παράγεται από 34 και 14 Α/Γ ισχύος 850 MW αντίστοιχα καιβρίσκονται στις θέσεις «Σπίνα» των Δήμων Πλατανιά και Καντάνου - Σελίνου και στη θέση «Πλακάκια» του δήμου Πλατανιά.
Η χωροθέτηση των ταμιευτήρων 800.000 και 700.000 κ. μ και ειδικά του αναστρέψιμου αντλησιοταμιευτικού- υδροηλεκτρικού συστήματος είναι στις θέσεις «Κουτράλια- Άνω Λιμνιά» του Δήμου Μαλίων, με υψομετρική διαφορά περίπου 700μ.
Την κατασκευή συνολικά 48 βάσεων/πλατειών στήριξης ανέγερσης των Α/Γ διαστάσεων 40μ x 30μ.
επίπεδης επιφάνειας.
Την κατασκευή δύο κέντρων ελέγχου, ένα σε κάθε θέση, επιφάνειας 150τμ.
Την ανέγερση υποσταθμού ανύψωσης της τάσης
Την κατασκευή υπόγειων γραμμών μέσης τάσης για την σύνδεση των Α/Γ με το σταθμό ελέγχου.
Την κατασκευή εναέριου και υπόγειας γραμμής διασύνδεσης των κέντρων ελέγχου με τον υποσταθμό
ανύψωσης της τάσης.
Και την διάνοιξη εσωτερικής οδοποιίας 7,9 χλμ για το Α/Π στη θέση «Σπίνα» και 1,6χλμ για τη θέση
«Πλακάκια».
Επιπλέον στη δεύτερη θέση θα διανοιχθεί εξωτερική οδοποιία πρόσβασης 0,8χλμ και θα διαμορφωθεί
υφιστάμενη οδοποιία σε μήκος 6,3 χλμ..

Η Δνση Δασών Χανίων πέρα των όσων περιλαμβάνονται στο σχετικό έγγραφο μας υπ’ αρίθμ 3, και τα
οποία εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε και έχοντας ανά χείρας την μελέτη που αναφέρεται στο σχετικό
υπ’ αριθμ 7 καθώς και τις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις στην χώρα συμπληρωματικά
προσθέτουμε τους εξής προβληματισμούς μας:
ΑΔΑ: Β434ΟΡ1Θ-ΚΚ4
Α/Π στη θέση «Σπίνα»:

1. Αφού μεταξύ των Α/Γ 5 & 6 και 8 & 9 ξεκινούν εσωτερικοί δρόμοι μήκους περίπου
αθροιστικά 2 χλμ θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να αξιοποιηθούν με επαναχωροθέτηση των Α/Γ
εάν τα ανεμολογικά στοιχεία είναι επαρκή. Επειδή η όλη διάταξη των Α/Γ δημιουργεί ένα τείχος με
σημαντική ανασχετική θέση ως προς τον άξονα βορράς νότος, ώστε να απελευθερωθεί το
διάσελο μεταξύ των Α/Γ 16-23. Αν δεν είναι εφικτή, τεκμηριωμένα, η διαφοροποίηση της
χωροθέτησης, πρόταση μας είναι να αποκοπεί η σειρά των Α/Γ από την υπ’ αριθμό Α/Γ 27 και
νότιο ανατολικά.

2.Με δεδομένες τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι προτιμητέο από πλευράς περιβαλλοντικής
οπτικής αλλά και διασποράς των τσιμέντινων υποδομών, η αντικατάσταση των Α/Γ 850 MW με,
για παράδειγμα, Α/Γ 3000MW ή ανάλογης επίδρασης,( διαιρώντας τον συνολικό αριθμό των
προβλεπόμενων στην ανά χείρας ΜΠΕ δια 3,5,στην περίπτωση των 3000MW). Προφανώς η
διαστασιολόγηση τους θα είναι διαφορετική αλλά κρίνουμε ότι η παρέμβαση στο περιβάλλον, από
την ανάλογα διαμορφωμένη οδοποιία, είναι μικρότερη από την τοποθέτηση τεράστιων
ποσοτήτων μπετού σε 34 θέσεις με ότι αυτό σημαίνει για τις απορροές και τις εκσκαφές κλπ.
Παράλληλα γεωλογική μελέτη- έρευνα να προσδιορίσει τις υπόγειες φορτίσεις στους χώρους
παρέμβασης αλλά και τους τρόπους αναστροφής τους, σε περίπτωση μελλοντικής κατάργησης ή
του συνόλου ή και τμημάτων της εν λόγω επένδυσης.

3.Στη θέση με συντεταγμένες Α:477282& 3914540,Β:477631&3914297,Γ:477037&3913522,
και Δ:476792&3913810 υφίσταται οριοθέτηση ιδιωτικών εκτάσεων που εκ παραδρομής της
Υπηρεσίας μας δεν αναφέρεται, καθώς προκύπτουν από ισχυρούς τίτλους (ανταλλαξίμων
εκτάσεων). Αυτό πιθανόν θα απαιτήσει τροποποίηση της πράξης χαρακτηρισμού σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες ενδικοφανείς διαδικασίες.

4.Η χωροθέτηση του υποσταθμού όπως εμφανίζεται στους συνοδεύοντες την ΜΠΕ χάρτες δεν
βρίσκεται σε μέση απόσταση με αποτέλεσμα την ανισομερή επιβάρυνση των περιοχών από
εναέρια δίκτυα μεταφοράς, και

5. Η έκταση εξ’ ολοκλήρου κρίνεται από την μελέτη βιωσιμότητας του Π. Κρήτης ως μη
επιλέξιμη.

Α/Π «Πλακάκια».

1.Στην περιοχή αυτή η συνολική όχληση από πλευράς κατασκευαστικού φορτίου είναι πολύ
μικρότερη καθώς ουσιαστικά το Α/Π θα κατασκευαστεί πάνω στις υποδομές αντιπυρικής
προστασίας της περιοχής. Συγκεκριμένα πάνω στις αντιπυρικές λωρίδες του «Σέμπρωνα-
Καφούρου» όπως είναι γνωστές στην Υπηρεσία μας. Αυτός είναι και ο λόγος των ελάχιστων
διανοίξεων παρά μόνο των διαμορφώσεων εσωτερικής οδοποιίας.

2.Ζήτημα υπάρχει κατά την άποψη μας με την τεχνική επιλογή του σημείου διασύνδεσης της
επαρχιακής οδού με την αντιπυρική λωρίδα όπως έχει κατατεθεί. Κατά τη γνώμη μας δεν φαίνεται
εφικτή και ενδεχομένως δημιουργηθούν ζημίες που μπορούν να αποφευχθούν, πρέπει να
επιλεγεί η εναλλακτική υπ’ αριθμ Ε. Σ 1. Πάντως θεωρούμε ότι τον προστατευτικό τους ρόλο οι
λωρίδες δεν θα τον χάσουν αν δεν τον ενισχύσουν.

3.Ισχύει και εδώ η πρόταση μας για μείωση του αριθμού των Α/Γ.

4.Η έκταση στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει λάβει πράξη χαρακτηρισμού ενέργεια
απαραίτητη πριν από οποιασδήποτε μορφής επέμβαση, και

5. Η έκταση κατά το μεγαλύτερο μέρος της κρίνεται, από τη μελέτη βιωσιμότητας των Α/Π ως
επιλέξιμη.

Γενικά πάντως, είναι ένα έργο σημαντικής όχλησης, μεγάλης πυκνότητας και δύσκολα
κατανοητής ωφέλειας σε μια εποχή, ιδιαίτερα, που οι καταναλώσεις ρεύματος μειώνονται και
λόγω της κρίσης.
Η Δ/ντρια Δασών Χανίων
Σκλαβάκη Πολύμνια
Δασολόγος

Πηγή: CretePlus.gr

2 σχόλια:

 1. άσε που και οικονομικά δεν στέκουν αυτά τα πράγματα... Από ποιον θα πληρώνονται? Πόσο φουσκωμένοι θα είναι πια οι λογαριασμοί?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η''ανεξάρτητη'' ΡΑΕ προτείνει......

  ''Ολοκλήρωση από τη ΔΕΗ της εγκατάστασης των δύο μονάδων (2 x 50 MW) με καύσιμο μαζούτ του σταθμού Αθερινόλακκου, για την επάρκεια τροφοδότησης του νησιού τα επόμενα 5-7 έτη, κατά τα οποία δεν θα έχει αναπτυχθεί ούτε διασύνδεση''.

  Πρώτα από όλα η ΡΑΕ , πρέπει να μας πει πόσες άδειες για άχρηστα ΑΠΕ (αιολικά,φ/κ) έχει δώσει στην Κρήτη και για ποιον ακριβώς λόγο , ξοδεύτηκαν τόσα δις ευρώ .

  Γιατί κκ της ΡΑΕ αφού καταστρέψατε το μοναδικό περιβάλλον στα βουνά της Κρήτης με τις ανεμογεννήτριες ,τώρα προτείνετε θερμικά εργοστάσια με μαζούτ?

  Έρχεται τώρα υποκριτικά και ζητάει δυο νέες θερμικές μονάδες μαζούτ 2Χ50MW και διασύνδεση , για να λυθεί το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης.

  Η ΡΑΕ δεν είναι καθόλου ανεξάρτητη.

  Εξυπηρετεί συμφέροντα των άχρηστων ΑΠΕ, που υπάρχουν μόνο για τις επιδοτήσεις των δις ευρώ,χωρίς να υποκαθιστούν ορυκτά καύσιμα.

  Τώρα που το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης έγινε τεράστιο προτείνει τα θερμικά του μαζούτ. Αλήθεια κκ της ΡΑΕ , εσείς δεν φωνάζατε για τους ρύπους και το CO2 που εκπέμπει η καύση του μαζούτ ?

  Κοροιδευτε τους καταναλωτές και καταστρέφετε το περιβάλλον.Να κόψετε τις επιδοτήσεις των ΑΠΕ στην Κρήτη και με τα λεφτά αυτά να πληρώσετε την διασύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή